Løser vi «én innbygger - én journal» med teknologi?

Publisert

Under Arendalsuka 2019 adresserte IKT-Norge digitalisering for helsesektoren på et nivå der politikere og byråkrater fikk forberedt seg og ytre ulike synspunkter i en konstruktiv systemsamtale. Den spennende systemdebatten belyste hva som er det egentlige behovet i digitalisering av en hel sektor – endring av systemet, eller å løse det med et IT-system?

 

Arendalsuka 2019

Debatt Arendalsuka2019

Vår egen Kolbjørn Haarr deltok i gårsdagens spennende paneldebatt "Løser vi «én innbygger - én journal» med teknologi?" under Arendalsuka 2019, sammen med Fredrik Syversen - IKT-Norge, Jan Emil Kristoffersen - Legeforeningen, Torill Eidsheim - Høyre, Ruth Grung - Arbeiderpartiet og Christine Bergland - Direktoratet for e-helse.

Panelet ble ledet av Fredrik Syversen i IKT-Norge, som innledningsvis oppfordret til at vi nå har anledning til å skape en norsk, kraftfull e-helseindustri, og det var startskuddet på en spennende og innholdsrik seanse. 

- Vi trenger en infrastruktur som helsenæringen kan koble sine nyskapende digitale tjenester på, poengterte Christine Bergland, direktør i direktoratet for e-helse.

-  Ja, myndighetene må fortsette det gode arbeidet med å bygge den digitale grunnmuren i Helse-Norge, og i enda større grad tilrettelegge for innovasjon og samhandling mellom leverandørene i den norske e-helseindustrien, oppsummerte Kolbjørn Haarr.

 

Arendalsuka 2019