Ledende leverandør av e-helse

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

 

Løsninger for helseforetakenes behov

Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling på sykehus, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også omfattende løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS.

 

Effektivisering i praksis

Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere vesentlige effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. Den siste tiden har det pågått en omfattende videreutvikling av DIPS-systemet og utvikling av DIPS Arena, en ny generasjon EPJ som ble lansert i pilotversjon i 2013. DIPS Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken. Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon. 

Vår visjon

ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE

 

I DIPS liker vi å tenke på at det produktet vi leverer faktisk kan bidra til å redde liv. Det gir mening i en travel hverdag. At det er 80 000 brukere av systemet vårt betyr mye. Det vi utvikler brukes av mange, og vi får kontinuerlig tilbakemeldinger som bidrar til at vi utvikler oss videre.

Har du lyst å være med oss inn i fremtiden? Sjekk ut karrieresiden vår for ledige stillinger.