Presseinformasjon

Hovedkontakt ved henvendelser fra presse er Markeds- og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig, e-post: tbr@dips.no, tlf: 91 75 15 97.

Logo:  RGB og CMYK