Vant frem i Vest med Interactor

Publisert

DIPS ASA har vunnet et stort anbud i Helse Vest med DIPS Interactor.

Per Arne Engstad

DIPS ASA har vunnet et stort anbud i Helse Vest med DIPS Interactor. Helse Nord har oppnådd fantastiske resultater gjennom å bruke verktøyet.

 

Etter at Universitetssykehuset Nord-Norge tok i bruk DIPS Interactor i 2006 har feilraten ved bestillingene og prøvesvarene mellom legekontor og sykehus gått ned til beskjedne 0,2 prosent. DIPS Interactor er utviklet i tett samarbeid med primærleger og laboratoriepersonell, og gjør at den elektroniske rekvireringen til laboratorier er blitt enklere og sikrere for begge parter. Systemet gir også støtte for direktehenvisning til operasjon.

Vi kan dokumentere at kvaliteten på bestillingen øker ved bruk av DIPS Interactor. Det gjøres færre feil som følge av at programmet gir beskjeder som eliminerer typiske manuelle feilkilder.

Det er rett og slett ikke mulig å sende rekvisisjonen før alle nødvendige opplysninger er med. Samtidig gir systemet beskjed om hvilke glass ­prøvene skal tas i, og strekkoden som klistres på prøve­glassene leses maskinelt, forklarer produktansvarlig Per Arne Engstad i DIPS ASA.

Per Arne Engstad

Per Arne Engstad er produkteier for DIPS Interactor. Foto: D:mag 2013-1.

 

Kort fortalt medfører DIPS ­Interactor at rekvirenten føler seg tryggere på at­ bestillingen er riktig fylt ut, mens ­mottaker opp­lever at de bruker mindre tid på ­bestillingen. De slipper å tolke dårlig utfylte skjema eller hente inn utfyllende ­informasjon. Effektiviteten og kvaliteten øker. Resultatet er at feilraten går ned. − Fortsatt er det mulig å for eksempel glemme å klistre strekkoden på prøve­glasset, eller klistre kodene så skjevt at maskina ikke klarer å lese dem, slik at vi nok aldri kommer helt ned i null.

Men en feilmargin på bare 0,2 prosent oppleves som akseptabel, sier Engstad.

Etter suksessen ved UNN skal DIPS ­Interactor rulles ut i hele Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF er i gang med sin pilot av systemet som deretter installeres på legekontorene som helseforetaket leverer tjenester til. Primærlegene får tilgang til DIPS Interactor direkte i sitt journalsystem. Pilotering og utrulling vil nå også starte i Helse Vest RHF som nylig har akseptert tilbudet fra DIPS ASA. DIPS Interactor leveres også til deler av foretakene i Helse Sør-Øst.

 

Relatert