Historien om DIPS

På midten av 80-tallet ønsket Nordland Sentralsykehus i Bodø seg et system som kunne løse behovet for et moderne pasientadministrativt datasystem. Det var lite som tilsa at dette skulle være starten på en IKT revolusjon i norske sykehus.

Kjelleren på Nordlandssykehuset

DIPS har vokst fra å være en virksomhet med noen få personer i kjelleren på Nordlandssykehuset på 80-tallet til å bli et solid aksjeselskap og markedslederen innenfor markedet for kliniske EPJ-systemer.  IT-avdelingen bestod på det tidspunktet av to ansatte, Tor Arne Viksjø (leder) og Trond Hjortdal som begge jobbet med å utvikle frittstående PC-baserte systemer for røntgen, blodbank og laboratoriefunksjoner.

Viksjø så at man ved hjelp av PC’er i nettverk kunne få et bedre og mer fleksibelt IKT system for sykehuset enn man kunne oppnå ved å kjøpe de stormaskinbaserte systemene som den gang fantes i markedet. Viksjø argumenterte for at risikoen var lav og PC-er kunne brukes til andre oppgaver dersom dette ikke ble vellykket. Etter mange runder i datautvalget og sykehusets ledelse kunne Viksjø og Hjortdal starte utviklingen av DIPS våren 1987, og i september samme år startet sykehuset opp med første versjon av DIPS.

Oppstarten var krevende men etter kort tid var systemet stabilt, og løste sykehusets oppgaver svært kjapt, uten målbar responstid på de aller fleste funksjonene. Funksjonalitet omfattet innskriving av pasienter, sengepostrutiner, medisinsk registrering av diagnoser og tjenester, sentralbord- og poliklinikkrutiner. Historien fra Bodø ble raskt kjent i det norske sykehusmiljøet, og allerede i januar 1989 ble det inngått avtaler med andre sykehus om å ta i bruk DIPS.

Gjennom årene som fulgte økte kundemassen og DIPS Utviklingssenter (DUS) ble skilt ut fra en voksende IT-avdeling for å konsentrere seg om programvaren og kundeleveranser. Ny funksjonalitet kom til: tekstjournal, røntgen og laboratorieløsninger samt overføring av laboratoriesvar og epikriser til primærhelsetjenesten. Som journalsystem ble DIPS implementert for først gang ved Nordlandssykehuset i 1992, og som ild i tørt gress ble journalsystemet tatt i bruk av flere andre norske sykehus.

skmbt_c65214031209560
Foto: Skrivestue, ca. 1990

Visste du at akronymet DIPS kommer fra "Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem i Sykehus"? 

 

- vi bruker til vanlig bare forkortelsen DIPS.​

Vi kjenner bransjen

Det å innføre DIPS på et nytt sykehus er både faglig utfordrende og tidkrevende. DIPS har med bakgrunn i vår unike erfaring fra helsevesenet og gjennom et tett samarbeid med Deloitte Consulting etablert en samarbeidsbasert innføringsmodell basert på prinsippene fra smidig programvareutvikling.

Vår innføringsmodell har vært så vellykket at alle innføringsprosjektene har vært levert til riktig tid og på budsjett. Dette er ingen selvfølge for store dataprosjekter i offentlig sektor i Norge og vi er svært stolte av det vi sammen med våre kunder har oppnådd. En annen viktig faktor i suksesshistorien til DIPS er medarbeiderne. Selskapets ansatte har høy kompetanse både teknologisk og helsefaglig. Nettopp vektlegging på det helsefaglige har vært noe av nøkkelen til DIPS suksess. Gjennom dette har DIPS en unik kunnskap om sykehusene, deres behov – og hva som må til for å dekke disse.

DIPS konsernet er i dag Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. Med hovedkontor i Bodø og satellittkontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø er vi totalt nærmere 360 ansatte.

skmbt_c65214031209500
Fra DIPS-forum på Hamar. Ståle Leitvold og Oddgeir Strømsnes (DUS), sammen med IT-ansvarlig på Hamar sjukehus.