Prosessforbedring

 

Ønsker du hjelp til å ta ut nytteeffekter etter innføring av DIPS Arena?

Vi kan hjelpe deg med nye arbeidsprosesser og hvordan DIPS Arena kan utnyttes bedre i arbeidshverdagen.