Hackhathon på Eitri

Dato:

Skrevet av: DIPS

"Pasientens timebok", "Brukerstyrt poliklinikk" og "Pasienten oppdaterer kontaktinformasjonen sin". Dette er oppgavene deltagerne fikk bryne seg på, da DIPS og Haukeland Universitetssjukehus (HUS) arrangerte hackathon i Bergen 6.-7.juni.

P1130744

Arrangementet fant sted i helseinnovasjonslaben Eitri, og i tillegg til de 20 deltagerne på hackathonet, ble det mange spennende diskusjoner med alle som var på kontoret i Eitri disse to dagene. Fire lag løste oppgaver og kjempet om premiepotten på kr 10.000, som til slutt ble donert til et godt formål. 

Det er første gang DIPS og HUS har et slik arrangement sammen, men det blir neppe siste. 

Anne Kristin Paulsen fra Seksjon for eHelse i Helse Bergen, hadde gjort forarbeidet med å engasjere både klinikere og forvaltning på HUS til å komme med problemer man ønsker en løsning på i sykehushverdagen. 

Helse Vest IKT  vart også sterkt representert med utviklere og andre ressurspersoner, som deltok i konkurransen. 

P1130664

Hanne og Sverre fra Open DIPS la til rette for at utviklerne kunne bruke våre APIer for å løse oppgavene. Ett av lagene brukte dette til å lage en løsning for at pasientene selv, via HelseNorge, kan kontrollere og oppdatere person- og kontaktopplysningene som ligger i DIPS Arena.  

Ett av lagene laget en skisse for "Pasientens timebok", i form av en kalender som viste en komplett oversikt over alle pasientens avtaler i løpet av dagen når pasienten er innlagt. Dette er særlig nyttig dersom pasientbehandlingen involverer mange ulike faggrupper, med mange avtaler i løpet av dagen. Legen skulle kunne se når det passer å komme på legevisitt. Pasienten skulle også ha tilgang til en tilpasset visning i en app, og selv reservere tid til for eksempel besøk fra familie.  

To av lagene skisserte løsninger for hvordan brukerstyrt poliklinikk kunne fungere sammen med DIPS Arena. Ved hjelp av strukturerte spørreskjema, ønsker man å fjerne unødvendige rutinekontroller, og dessuten fange opp sykdomsforverring som oppstår mellom rutinekontrollene.  

P1130900

Vi ønsker å takke alle deltagerne for to meget inspirerende dager, og satser på at dere blir med oss neste gang også! 

Takk til Torleif som i tillegg til å være deltager og fotograf på hackathonet, også er den som passer på at hjulene ruller på Eitri. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon