IMG_6734-1

Marianne kan gjøre arbeidsdagen din litt enklere

Dato publisert:

Skrevet av: DIPS

Marianne Ersvik Johnsen har fått en helt nyopprettet rolle: Hun er demoansvarlig i DIPS Arena. Jobben hennes er å lære vekk smarte tips i Arena, som kan få arbeidsdagen din til å gli litt lettere.

Hele poenget med den nye stillingen er å yte mer service til brukerne som er kommet i gang med DIPS Arena. Marianne sørger for at demomiljøet – der hvor DIPS presenterer nyheter og utvidet funksjonalitet ‒ hele tiden er oppdatert, og har mål om å skape enda mer aktivitet på demosiden. I takt med at stadig flere helseforetak kommer opp på Arena, så er det en fulltidsjobb for Marianne å formidle brukertips, arrangere demoer og bistå med å svare ut spørsmål som dukker opp på veien.

‒ Vi kjører demoer via nett som tar alt fra en halv til halvannen time. De er åpne for alle som jobber på sykehus, og hvem som helst uansett profesjon og rolle kan delta, forklarer Marianne, som selv opprinnelig er medisinsk sekretær.

Marianne i samtale med sykepleier
Marianne Ersvik Johnsen har fått en nøkkelrolle i DIPS som demoansvarlig. Hun deler ut gratis tips og triks både via web og når hun er ute i sykehusene, for at flere enda fortere kan finne ut hvordan de kan jobber smart i DIPS Arena.

Godt mottatt

Marianne er så lokalkjent i DIPS Arena, at hun kan veilede både klinikere og merkantilt personell.

Hun tar gjerne små møter med spesifikke faggrupper, for eksempel kan hun vise hvordan man setter opp egne utvalg i journalene.
‒ Jeg pleier å vise leger hvordan de kan bruke vurderingsmal for henvisninger. Dette sparer dem for mange klikk. Og slikt er det gøy å lære vekk, for brukerne blir så begeistret! Det er nesten så vi får applaus når vi viser dem denne funksjonaliteten, smiler Marianne.

Det meste av veiledningen foregår via nett på de mange demoene hun arrangerer. Men hun er ofte på farten rundt om til ulike sykehus.
‒ Vi reiser gjerne ut i små team og holder DIPS-dager. Her rigger vi oss til med stand i fellesarealet, slik at brukerne kan komme innom for å stille spørsmål. Vi kan også inviteres inn i for eksempel avdelingsmøter eller morgenmøter for å gi ut noen raske tips til større grupper. Hver gang vi har DIPS-dager får vi mange henvendelser, spesielt fra kontorpersonell. De bruker mye av arbeidsdagen sin i Arena, og for hver av de som stiller et spørsmål, så vet du at det trolig finnes minst ti som lurer på det samme. Det er også slik vi må spre informasjonen: At de som har lært noe, går tilbake til avdelingen sin og deler det de kan med andre, forklarer Marianne.

Marianne i samtale med flere helsepersonell på DIPS-dager ved Haukeland universitetssjukehus
Marianne Ersvik Johnsen på DIPS-dager ved Haukeland universitetssjukehus.

Kan tilby mer hjelp

Hun understreker at det å få være sammen med brukerne og se hvordan de jobber, har stor verdi.

‒ Du kan ikke ha en generell tilnærming til hvordan noen kan gjøre ting annerledes. Det blir som regel mye mer matnyttig for de som tar kontakt, hvis vi får se hvordan de gjør ting og hva som de mener er problematisk eller kronglete.

‒ Enkelte ganger kan vi se at de ikke jobber optimalt. Hvis vi ikke klarer å løse opp ting der og da, kan vi noen steder anbefale en liten prosess på arbeidsrutiner. Her har vi vår konsulentavdeling som er svært gode på prosessforbedring. De har allerede hjulpet mange til å løse opp ganske fastlåste knuter. Andre ganger finner vi ut av nye ting det er behov for, og som kan lages i DIPS Arena. Slike endringsønsker tar vi selvsagt med oss hjem. Noen ganger er ikke brukerne like flinke å melde behov til oss, og da er det fint å være der ute og få tilbakemeldingene direkte, forklarer Marianne.

Hun er som regel alltid med i støtte-teamet ved hver nye Arena-oppstart, for å bli kjent med brukerne og sykehuset, og for å se hvordan ulike kunder gjør ting.

‒ Like etter oppstart kan jeg ikke pøse på med mitt, da er det mer grunnleggende opplæring som gjelder. Vi må vente til brukeren selv er klar for å ta nye steg i Arena, før vi kan vise og forklare sammenhenger, tips og snarveier i programvaren. Men den prosessen går fort. Mange er klare for dette allerede på dag tre etter oppstart!

Ønsker åpenhet

I tillegg er det opprettet flere nettforum, hvor for eksempel superbrukere kan beholde oversikten over hva som finnes, hva som er nytt og hva som kommer i neste hovedversjon. Det kommer to hovedversjoner av DIPS Arena hvert år. Hver av dem inneholder diverse forbedringer, eller ny funksjonalitet basert på endringsønsker.

‒ I DIPS ønsker vi å være åpne om hvordan vi gjør ting, og det skal være lett for kundene våre å komme i kontakt med oss både angående det vi har levert, og det som kommer. For eksempel er Helse Nord i pilot på Pleieplan. Da kjører vi demo av denne planen for de andre som skal opp på den etter hvert.

Ellers er det bare å spørre om det er noe man er nysgjerrig på eller vil få demonstrert. Som for eksempel DIPS Mobil og DIPS Wall.

‒ Og følg oss på LinkedIn eller Facebook! Her annonserer vi det som skjer, oppfordrer Marianne Ersvik Johnsen.

Marianne Ersvik Johnsen
Demoansvarlig Marianne Ersvik Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon