På sporet av COVID-19

Dato:

Skrevet av: DIPS

Vi har utviklet en løsning som ivaretar noen av behovene ved oppfølging av pasienter i forbindelse med bekjempelse av COVID-19 på rekordtid. Løsningen er nå i bruk på over 40 sykehjem i Bergen kommune og på flere sentrale sykehus i Helse Nord og Helse Sør-Øst.

COVID-19 smitten har spredd seg i raskt tempo internasjonalt og i Norge, og situasjonen har vært og er fortsatt svært krevende for helsevesenet. DIPS har utviklet en løsning som ivaretar noen av behovene ved oppfølging av pasienter i forbindelse med bekjempelse av COVID-19. Det er utviklet en løsning i DIPS Arena samt en løsning i DIPS FastTrak for kunder som benytter andre journalsystemer. Det ble gjennomført en nasjonal demo av disse løsningene 11. mars 2020. 

Vi ønsker å bidra med det vi kan til den nasjonale dugnaden og applikasjonen for COVID-19 vil derfor tilbys vederlagsfritt til alle våre kunder.  

Løsningene er laget for å understøtte dokumentasjonsarbeidet ved screening for og oppfølging av COVID-19. De skal kunne brukes både for pasienter og ansatte i foretaket. Screeningskjema er basert på anbefalinger fra FHI samt et internasjonalt arbeid i openEHR-miljøet.   

Produktene har funksjonalitet for å gjøre risikovurdering/screening av pasienter og tilhørende diagnostisering av sykdom forårsaket av Covid-19 smitte samt smitteoppsporing for pasienter som har bekreftet COVID-19 smitte. 

Siden epidemien utvikler seg og behovene og anbefalingene vil endres underveis er det lagt opp til hyppig tilpasning og oppdatering av applikasjonene etter myndighetenes anbefalinger og tilbakemelding fra brukerne.  

Primærbrukeren er behandler, smittevernsansvarlig eller annen forvalter som har i oppgave å følge opp pasienter som er i kontakt med eller har hatt kontakt med helsetjenesten. Produktet understøtter arbeidsoppgavene for å følge opp aktivitetene knyttet til smittevernsarbeidet.    

Første steg er risikovurdering med mulig utfall høy eller lav risiko for Covid-19 sykdom. Pasienter som vurderes som mistenkte får satt en arbeidsdiagnose; «Mistenkt sykdom forårsaket av Covid-19». Ved avkreftet mistanke basert på lab svar fra referanse lab settes status på diagnosen til avkreftet. Pasienter med positivt svar på prøven får satt diagnosen «Sykdom forårsaket av Covid-19».  Applikasjonene bruker SNOMED-CT koder for diagnoser. Årsaken til dette er det nevnte internasjonale samarbeidet om modeller.

skjermbilder_covid-19

skjermbilder_covid-19_2

Foto: Skjermbilder av løsningen i DIPS Arena. Siden rådene om screening og smittesporing er i stadig endring ettersom utbruddet utvikler seg, vil også skjemaene oppdateres etter gjeldende råd.
 

Løsningen som er laget på DIPS Arena ble tatt i bruk 11. mars på Diakonhjemmet sykehus, mens løsningen som er laget på DIPS FastTrak ble tatt i bruk 12. mars av etat for sykehjem i Bergen kommune, som en integrert del av deres journalsystem. Løsningene vil være tilgjengelig for alle norske sykehus. Det avtales i hvert enkelt tilfelle om applikasjonen skal leveres på DIPS Arena eller DIPS FastTrak. 

screening_fasttrak_covid-19

Foto: Skjermbilde av løsningen i DIPS FastTrak
 

Både DIPS Arena og DIPS FastTrak er systemer som er basert på strukturert journalføring. OpenEHR-samarbeidet internasjonalt, som DIPS er en del av med DIPS Arena, har gjort det mulig å raskt oppnå en internasjonal konsensus i miljøet om hvordan registreringen skal foregå, og gav mulighet for å lage en tilsvarende løsning i DIPS FastTrak.

rapport

At løsningene baserer seg på samme informasjonsmodell kan forenkle sammenstilling av data underveis og analyser i etterkant av utbruddet.  

Samarbeidet i forbindelse med utviklingen av disse Covid-19 applikasjonene har fått velfortjent oppmerksomhet. Det resulterte bl.a. i flere oppslag på NRK 15. april, med nettartikkel og innslag både på radio (riksdekkende) og TV (distriktsnyhetene):

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon