Siste helseforetaket før sommerferien er nå i gang med Arena i Helse Vest

Dato:

Skrevet av: Hilde Hammervoll, Eirik Dankel

Helse Fonna og Haugesund Revmatismesjukehus (HSR) er har lagt bak seg tre intensive oppstartsuker siden overgang til DIPS Arena 23.mai. Helseforetaket nå puste lettet ut over vellykket innføring for 2150 sluttbrukere i somatikk, og feire at hele helseforetaket er over på DIPS Arena i god tid før sommerferien starter.

– Sjeldent har vel et slikt prosjekt gått så glatt!
Olav Klausen administrerende direktør i Helse Fonna

God planlegging og gode forberedelser er nøkkelen

Helse Fonna og HSR hadde for innføringsukene rigget seg godt med superbrukere som har støttet sine egne kollegaer, samt med brukerstøtteteam som har vært tilgengelige ute i klinikkene. Bak disse har det vært et eget saksbehandlingsteam som forløpende har håndtert innmeldte saker fra sluttbrukerne.

De andre helseforetakene og DIPS har også stilt med ressurser i Haugesund. – Dette er ressurser som kjenner DIPS Arena godt og som har med seg erfaringer fra innføring i Helse Bergen og Helse Førde. Slik har vi vært godt forberedt på spørsmål og problemstillingene som har dukket opp underveis, forteller Hans Arne Aasheim, lokal prosjektleder i Helse Fonna.

Hans Arne, som nå går under navnet Hans Arena, trekker også frem klinikkenes egen innsats som suksessfaktor – Klinikkene har gjort en kjempeinnsats i forkant av oppstarten! De har klart å sende de fleste på opplæring på tross av sykefravær og høy driftsaktivitet.

 

Mona
Fornøyd superbruker: Mona Elise Neverdal Bang ved Revmatologisk poliklinikk HSR. Foto: Hilde Hammervoll

En som kan bekrefte at gode forberedelser har vært en nøkkel er superbruker og sekretær Mona Elise Neverdal Bang fra Revmatologisk poliklinikk ved HSR – Her er det god stemning og starten har gått over all forventing, rapporteres det fra de første dagene inn i oppstarten. Mona trekker frem samarbeidet mellom kollegaer og etablerte rutiner som suksessfaktorer til hvorfor overgangen har gått så bra de første ukene med innføring ved poliklinikken.

Også fra Rehab Vest ved HSR fortelles det om en god overgang fra Classic til Arena – Det har gått veldig greit og vi har fått hjelp når vi har hatt behov for det, forteller Ingrid Eggen, fysioterapeut og superbruker ved Rehab Vest ved HSR.

Dette er bare starten, nå skal vi jobbe videre

Innføringen i Helse Fonna og ved HSR konkluderes som vellykket, og nå begynner arbeidet med jobbe videre med endringene og mulighetene som DIPS Arena fører med seg.

Kari Nådland, administrerende direktør ved HSR oppsummerer; – Medarbeidere forteller fra de første dagene at det er kjekt å gå på jobb og at de gleder seg til å ta det nye programmet i bruk. De slåss om å få oppgaver for å praktisere det de har lært. Noen av medarbeiderne synes selvfølgelig også at det er uvant at hurtigtaster er endret og at skjermbilder seg annerledes ut. Det må vi forvente ved overgangen til et nytt program, her må vi jobbe med å endre arbeidsvaner.

 

Pernille
Spent på fremtidens muligheter: Overlege og gynekolog Pernille Nylehn. Foto: Hilde Hammervoll

Overlege og gynekolog Pernille Nylehn sier at overgangen til Arena har gått bra for kollegaene hun er superbruker for. – Det har egentlig vært veldig lite henvendelser nå i oppstarten og de fleste er fornøyde, på tross av at de gruet seg i forkant, forteller Pernille. Legene ved Føde- og gynekologisk avdeling kan bruke opp mot en tredjedel av arbeidstiden til dokumentasjon i pasientens journal, og funksjonalitet som forbedret søkefunksjon og digital sykmelding er gode tilskudd til arbeidshverdagen. – DIPS har kommet til 2022, og det var på tide, sier Pernille og trekker frem mer gjenbruk av data og standardisert tekst som ønsker for fremtiden slik at legene slipper å skrive mye av den samme informasjonen flere ganger.

For Solgunn Svendsen Holden ved Lungepoliklinikken på Haugesund sjukehus, er DIPS Arena det syvende journalsystemet hun blir kjent med så langt i karrieren. Og med over 30 års fartstid som sekretær har hun god innsikt når det kommer til hva som kreves for å lykkes, nemlig at brukerne må å få tid til å bli kjent med Arena for å virkelig kunne ta ut nytten på sikt.

– En skal venne seg til de forskjellige funksjonene og hvilken rekkefølge det er best å gjøre arbeidsoppgavene i. Alt tar mye lengre tid i en overgang med for eksempel hurtigtaster som er endret. Føler vel ikke vi har vært kjempeeffektive nå i starten, men det kommer seg dag for dag. Solgunn synes uansett kjekt med noe nytt, og ved Lungepoliklinikken tar de utfordringene etter hvert med hjelp av hverandre.  

Kakespadestikk gjennomført

 

Markering Dips Arena Haugesund 2022 - foto Eirik Dankel_9
Den røde Arena-snoren klippes i Haugesund av de administrerende direktørene, Olav Klausen i Helse Fonna og Kari Nådland fra HSR, assistert av lokal prosjektleder Hans Arne Aasheim. Foto: Eirik Dankel

At Helse Fonna og HSR nå er skikkelig i gang med Arena ble, som seg hør og bør, markert med kake og snorklipping.

Kantinen på Haugesund sjukehus var for anledningen festplass for prosjektdeltakere fra sykehuset og Helse Vest, DIPS, og direktører fra HSR og Helse Fonna. Hans Arne startet markeringen sammen med prosjektleder ved HSR Liv Reidun Lund. Ord på veien kom også fra direktørene Olav Knausen og Kari Nådland, regional prosjektleder Gunn Synnøve Dahl og Annette Hole Sjøborg fra DIPS.

Prosjektet har vært i gang siden 2015 og siste dage mai var første kakespadestikk for løsningen som nå er i bruk i hele helseforetaket. – Det er gjort et stort arbeid lokalt, og det med god støtte fra det regionale prosjektet og fra DIPS. Jeg har vært med på en del innføringer gjennom årene, men jeg kan ikke huske at det er noe som har gått så glatt som dette, avslutter Olav Klausen, administrerende direktør i Helse Fonna.

 

IMG_0562 (1)Prosjektledertrio puster lettet ut! Fra venstre: lokal prosjektleder HSR, Liv Reidun Lund, regional prosjektleder i ODA, Gunn Synnøve Dahl og lokal prosjektleder Helse Fonna, Hans Arne Aasheim. Foto: Carina Kjelgaard Brustad.

ODA i Helse Vest

  • I Helse Vest har nesten alle helseforetak tatt i bruk DIPS Arena for ansatte innen Psykisk helse og rusfeltet.

  • Mellom 16. november 2020 og 25. januar 2021 fikk i alt 4000 sluttbrukere tilgang til ny elektronisk pasientjournal.

  • Helse Bergen var det første foretaket i Helse Vest som ga den somatiske delen av sykehuset tilgang til DIPS Arena. Ca. 10 000 brukere fikk tilbake 7. mars 2022. Helse Førde koblet seg på 2. mai 2022.

  • Helse Fonna og HSR fikk ny elektronisk pasientjournal 23. mai 2022.

  • Neste, og siste oppstart av DIPS Arena i Helse Vest er 28. november 2022 for Helse Stavanger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon