Program 1. og 2. juni

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

Arena Tips & Triks

Sal 1

10:30 En klinikeres erfaring med Dips Arena

Foredragsholder: Silje Hjorth Rafaelsen og Hege Tho Stokstad
30 min

11:00 Henvisning 2.0

Foredragsholder: Svein Pettersen
30 min

11:30 Hvordan jobbe smart med pasientlister i DIPS Arena

Foredragsholder: Marianne Ersvik Johnsen og Anca Heyd
30 min

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

0 min

Lunsj

60 min

Digital samhandling

Sal 2

10:30 Nytt fra Direktoratet for e-helse innen digital samhandling

Foredragsholder: Jacob Holter Grundt og Rune Røren
30 min

11:00 Pasientens legemiddelliste

Foredragsholder: Rune Røren og Heidi Johansen
30 min

11:30 Kritisk informasjon og utveksling med KJ

Foredragsholder: Bent A. Larsen og Kjetil Jørgensen
30 min

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

0 min

Lunsj

60 min

Psykisk helse og rus

Sal 3

10:30 Hva vet vi om effekten av behandlingen vi gir?

Foredragsholder: Kent Jensen
30 min

11:00 Videreutvikling av nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Foredragsholder: Hanne Elisabet Strømsvik og Bente Urfjell
30 min

11:30 Erfaringer med hjemmesykehus ved BUA

Foredragsholder: Morten Pedersen Ørbæk
30 min

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

0 min

Lunsj

60 min

Innovasjon

Saga

10:30 Brukernært innovasjonssamarbeid som funker!

Foredragsholder: Eivind Holt og Lars Eirik Hansen
30 min

11:00 Det virtuelle sykehuset

Foredragsholder: Inga Strümke og William Dalheim
30 min

11:30 Idéfestival

Foredragsholder: Agnete Enga og Nathalie Jonkers
30 min

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

0 min

Lunsj

60 min
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Arena Tips & Triks

Sal 1

13:00 Vedtak fra registrering til NPR-melding

Foredragsholder: Jenni Viitala og Guri Tømmervåg
30 min

13:30 Oppsett og konfigurasjon av AOM for mer fleksibilitet og effektivitet

Foredragsholder: Liv Karen Johannesen
30 min

15:00 Rapportrammeverk i DIPS Arena

Foredragsholder: Svein Pettersen
30 min

15:30 Hvordan jobbe smart med E-resept og hvilke muligheter ligger der

Foredragsholder: Anca Heyd
30 min

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

19:00 Festmiddag

180 min

14:00 Gevinster fra Arena

Foredragsholder: Sigrid Daae Mæland
30 min

Lunsj

60 min

Digital samhandling

Sal 2

13:00 Digital behandlingsplan og egenbehandlingsplan

Foredragsholder: Ole Kristian Storli og Ken Gunnar Mathisen
30 min

13:30 Aidn og datadelingsprosjekt

Foredragsholder: Marius Røstad
30 min

14:00 Informasjonssikkehet i helse- og omsorgssektoren

Foredragsholder: Susanne Helland Flatøy
30 min

15:00 Paneldebatt, Tema: Utfordringer, muligheter og fremtidige retninger innen digital samhandling i helsetjenesten.

Foredragsholder: John Harald Sevaldsen
60 min

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

19:00 Festmiddag

180 min

Lunsj

60 min

Prosessoptimalisering

Sal 3

13:00 Hvordan digital samhandling med pasient bidrar til god og effektiv inntaksplanlegging

30 min

13:30 Workshop LIVE: Hvordan bli enda mer effektive med smidig inntaksplanlegging?

Foredragsholder: Tone Klund, Stein Inge Klippen, Kari Svarttjernet
60 min

15:00 Tips og triks for smidig inntaksplanlegging og brukerinvolvering

Foredragsholder: Finn Harald og Lars Ilebrekke
60 min

19:00 Festmiddag

180 min

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Lunsj

60 min

Teknologi - Leveranseplattform

Saga

13:00 Omstilling til smidig forvaltning i Helse Nord

Foredragsholder: Sigurd From
30 min

13:30 Ny leveransemodell vha GitOps – Muligheter og forandringer ifm daglig drift og forvaltning

Foredragsholder: Jon Sigurd Trandem
30 min

14:00 Overvåking og innsikt i Arena og infrastruktur

Foredragsholder: Sindre Fiskaa
30 min

15:00 Innføring av DIPS på mobil fra teknisk perspektiv

Foredragsholder: Linda Furu-Odden og Jan Kåre Mikalsen
30 min

15:30 Sykehuspartner GNIST – 10 ganger raskere digital tjenesteutvikling til Helse Sør-Øst

Foredragsholder: Hans Gallis og Fredrik Sætre
30 min

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

19:00 Festmiddag

180 min

Lunsj

60 min
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

Arena Tips & Triks

Sal 1

09:00 Innføring av pleieplan i DIPS Arena – Erfaringer, tips og triks

Foredragsholder: Malin Vollen, Rita Hofsøy og Ulv Holmer
60 min

10:00 Vedtaksrapporter i Arena – Hensikt, oppbygging og bruk

Foredragsholder: Cecilie Elisabeth Myklebust og Heidi Müller-Nilssen
30 min

11:00 Arena Tarmjournal – Coloskopi og tarmkreftscreeningprogrammet

Foredragsholder: Anine Ramberg
30 min

11:30 Prostatakreft – Pasientskjema, poliklinikk, MDT og innrapportering til kreftregisteret

Foredragsholder: Martine Louise Nalum
30 min

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Lunsj

60 min

Digitale pasienttjenester

Sal 2

09:00 Hvordan kan vi sørge for at pasientene møter riktig forberedt, til riktig tid og sted?

Foredragsholder: Alexandra Bieliei og Margrethe Haugen
60 min

10:00 Hvordan kan konsept for pasientoppgaver i Dips Arena bidra til å optimalisere pasientløp

Foredragsholder: Heidi Stenberg
30 min

11:00 Paneldebatt 45 min. Kan vi modernisere poliklinikken ved hjelp av digitale verktøy.

Foredragsholder: Kristin Utne, Amund Leinaas, Beate Sørslett
60 min

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Lunsj

60 min

Mobil

Sal 3

09:00 Arena Mobil – Status og ny funksjonalitet

Foredragsholder: Tore Mørkved
30 min

09:30 En sykepleiers hverdag med Arena Mobil på Helgelandssykehuset.

Foredragsholder: Tom Dahlberg
30 min

10:00 Arena Mobil Analytics – Innsikt i brukeradferd

Foredragsholder: Tor Erik Guin
30 min

11:00 Demo – utnytt tiden bedre med Arena Mobil

Foredragsholder: Camilla Hjelen
30 min

11:30 Veien videre og Arena Mobil i et større økosystem

Foredragsholder: Tore Mørkved
30 min

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Lunsj

60 min

Operasjon

Saga

09:00 Smart planlegging - enklere og bedre operasjonsplanlegging for sykehus

Foredragsholder: Håvard Thøgersen og Olav Willumsen Haugaa
30 min

09:30 Tactical planning improves patient flow and reduces waiting lists

Foredragsholder: Maartje Zonderland
30 min

10:00 DIPS + KNIPS + Deepinsight, et innovasjonssamarbeid om operasjonsplanlegging

Foredragsholder: Beate Sørslett
30 min

11:00 Case hjertelab UNN

Foredragsholder: Hilde Angell Eid og Martin Ingvaldsen
30 min

11:30 Planer for Arena Operasjon - Modulen Arena Operasjon skal moderniseres - vi forteller om den neste generasjonen operasjons- og prosedyreløsning i Arena.

Foredragsholder: Øystein Nylund og Niklas Backman
30 min

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Lunsj

60 min

10:30 En klinikeres erfaring med Dips Arena

30 min

10 grunner til at Silje IKKE vil tilbake til Classic!

Speaker photo

Foredragsholder:
Silje Hjorth Rafaelsen og Hege Tho Stokstad

Silje Hjort Rafaelsen er overlege på Voss sykehus, og Hege Tho Stokstad er overlege på Nordlandssykehuset. Begge jobber som medisinske rådgivere i DIPS.

11:00 Henvisning 2.0

30 min

Du får status på utvikling av funksjonalitet for å støtte Henvisning 2.0 og en demo av løsning for å vise viderehenvisning av pasient som er i et forløp.

Speaker photo

Foredragsholder:
Svein Pettersen

Svein Pettersen er produktansvarlig i DIPS

11:30 Hvordan jobbe smart med pasientlister i DIPS Arena

30 min

Alle bruker pasientlister i Arena og det siste året har vi jobbet med å forbedre rammeverket. Ytelsen er økt, og vi har flyttet funksjonalitet fra admin til sluttbruker. Dette gjør at du har flere muligheter til å sette opp lister akkurat slik DU vil. I denne sesjonen vil vi vise hvordan du enkelt kan lagre layouter av listen og ikke minst egne filter - som huskes

Speaker photo

Foredragsholder:
Marianne Ersvik Johnsen og Anca Heyd

Anca Heyd jobber som medisinsk rådgiver i DIPS. Hun er utdannet lege, og har også jobbet for Leger Uten Grenser på feltoppdrag i Afghanistan, Jemen og Tahiti. Marianne Ersvik Johnsen er demoansvarlig i DIPS-

10:30 Hva vet vi om effekten av behandlingen vi gir?

30 min

Kvalitetsregistre innen psykisk helsevern er under etablering. Vi vil i dette foredraget få innblikk i hvor langt dette arbeidet er kommet.

Speaker photo

Foredragsholder:
Kent Jensen

11:00 Videreutvikling av nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

30 min

Det gjennomføres en revisjon av nasjonale forløp for psykisk helsevern og rus. Helsedirektoratet forteller om prosessen så langt

Speaker photo

Foredragsholder:
Hanne Elisabet Strømsvik og Bente Urfjell

11:30 Erfaringer med hjemmesykehus ved BUA

30 min
Speaker photo

Foredragsholder:
Morten Pedersen Ørbæk

10:30 Nytt fra Direktoratet for e-helse innen digital samhandling

30 min

Direktoratet for e-helse åpner årets temaløp, og vil fortelle om spennende prosjekter innen digital samhandling.

Speaker photo

Foredragsholder:
Jacob Holter Grundt og Rune Røren

Jacob er barnelege og har jobbet mange år ved OUS som prosjektleder i ulike IT-prosjekter. Han startet nylig i ny stilling som medisinsk fagdirektør i direktoratet for e-helse. Rune Røren er programleder for PLL, Digital samhandling (dokumentddeling KJ, Pasientens prøvesvar, Kritisk info)

11:00 Pasientens legemiddelliste

30 min

Pasientens legemiddelliste er på vei - Rune Røren vil fortelle om det nasjonale målbildet og status på arbeidet og Heidi Johansen vil fortelle om det pågående interregionale samarbeidet om utvikling av PLL i DIPS.

Speaker photo

Foredragsholder:
Rune Røren og Heidi Johansen

Heidi Johansen er prosjektleder for innføringen av DIPS Arena i Helse Nord RHF

11:30 Kritisk informasjon og utveksling med KJ

30 min

Nå kan vi snart utveksle kritisk informasjon mellom DIPS Arena og Kjernejoural. Bent Asgeir Larsen og Kjetil Jørgensen vil fortelle om dette arbeidet.

Speaker photo

Foredragsholder:
Bent A. Larsen og Kjetil Jørgensen

Bent Asgeir Larsen er medisinskfaglig rådgiver i Norsk Helsenett og Kjetil Jørgensen er produkansvarlig i DIPS.

10:30 Brukernært innovasjonssamarbeid som funker!

30 min

Hvordan kan vi jobbe med utfordringer hvor vi ikke kjenner eller bør forskuttere løsningen? Nå har vi et års erfaringer med KNIPS samarbeidet hvor Nordlandssykehuset, DIPS og Deepinsight har utforsket brukernær innovasjon i praksis.

Speaker photo

Foredragsholder:
Eivind Holt og Lars Eirik Hansen

11:00 Det virtuelle sykehuset

30 min

Syntetiske helsedata vil forbedre testing, opplæring og ikke minst øke innovasjonstakten. Det er kjempeviktig for å slippe til flere aktører som ønsker å skape verdi for helsevesenet. Kom å hør en spennende samtale mellom Inga Strümke og William Dalheim om hvorfor vi trenger syntetiske data. Også blir det verdenspremiere på "Synne", et DIPS verktøy som kan lage realistiske syntetiske helsedata.

Speaker photo

Foredragsholder:
Inga Strümke og William Dalheim

11:30 Idéfestival

30 min

Hva mener du er de viktigste utfordringene DIPS kan være med å løse fremover? Hvordan verdi skaper det, og hva er hindringene?

Speaker photo

Foredragsholder:
Agnete Enga og Nathalie Jonkers

13:00 Vedtak fra registrering til NPR-melding

30 min

Lurer du på hvordan Arena Vedtak og NPR Vedtaksmelding henger sammen? Hva er det som registreres og hvilke data rapporteres? Vi presenterer en case som viser sammenhengen fra registrering i Arena Vedtak til innsending av NPR Vedtaksmelding.

Speaker photo

Foredragsholder:
Jenni Viitala og Guri Tømmervåg

Guri Tømmervåg og Jenni Viitala er produktansvarlige for henholdsvis vedtak og NPR.

13:30 Oppsett og konfigurasjon av AOM for mer fleksibilitet og effektivitet

30 min

I dette innlegget vil du få tips om - Smarte måter å bygge opp tjenestekatalogen på og oppsett for fleksibilitet i prøvetaking samt fleksibilitet i tilgangsstyring

Foredragsholder:
Liv Karen Johannesen

Liv Karen Johannesen er seniorkonsulent i DIPS

15:00 Rapportrammeverk i DIPS Arena

30 min

Du får vist hvordan du selv kan arbeide med rapporter i tabellvisning og hvordan rapporter kan forvaltes i foretaket

Speaker photo

Foredragsholder:
Svein Pettersen

Svein Pettersen er produktansvarlig i DIPS

15:30 Hvordan jobbe smart med E-resept og hvilke muligheter ligger der

30 min

Her vil vi gjennomgå hvorfor medikasjon i Arena bør holdes oppdatert for å kunne gjenbrukes i journaldokument, utskrifter og e-kurve. I tillegg vil vi vise funksjonalitet som ligger der og som du kanskje ikke er klar over, og som kan hjelpe deg å bruke medikasjon mer effektivt.

Speaker photo

Foredragsholder:
Anca Heyd

Anca Heyd jobber som medisinsk rådgiver i DIPS. Hun er utdannet lege, og har også jobbet for Leger Uten Grenser på feltoppdrag i Afghanistan, Jemen og Tahiti.

13:00 Hvordan digital samhandling med pasient bidrar til god og effektiv inntaksplanlegging

30 min

Når pasienten involveres i planlegging av behandlingen, krever det endring av arbeidsprosesser. Helse Vest forteller hvordan de har jobbet internt for å tilby gode pasienttjenester.

13:30 Workshop LIVE: Hvordan bli enda mer effektive med smidig inntaksplanlegging?

60 min

Konsulent kjører workshop i salen for en smidigere inntaksprosess

Speaker photo

Foredragsholder:
Tone Klund, Stein Inge Klippen, Kari Svarttjernet

Tone Klund, senior konsulent i DIPS med kompetanse på prosessledelse og med erfaring fra prosessoptimalisering. Tone vil ha med seg flere konsulenter med tilsvarende kompetanse.

15:00 Tips og triks for smidig inntaksplanlegging og brukerinvolvering

60 min

DIPS gir tips-og-triks til god inntaksplanlegging og forteller hva som er tenkt fremover

Foredragsholder:
Finn Harald og Lars Ilebrekke

13:00 Digital behandlingsplan og egenbehandlingsplan

30 min

Digital behandlingsplan er under utprøving i Helse Nord. NHN og Helse Nord vil ta oss gjennom erfaringene så langt og videre planer.

Speaker photo

Foredragsholder:
Ole Kristian Storli og Ken Gunnar Mathisen

Ole Kristian Storli er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Ken Gunnar Mathisen er prosjektleder i Helse Nord

13:30 Aidn og datadelingsprosjekt

30 min

Hvordan kan digital samhandling mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten forbedres? I dette innlegget vil Aidn presentere status så langt, erfaringer rundt samhandling på tvers av tjenestenivå og hvordan deres programvareløsninger kan forbedre samhandlingen mellom ulike helsetjenester.

Foredragsholder:
Marius Røstad

Marius Røstad er Chief Product Officer i Aidn

14:00 Informasjonssikkehet i helse- og omsorgssektoren

30 min

Hvordan kan vi sikre at sensitive helsedata beskyttes og ivaretas i digitale løsninger? Hva er forskjellen på sikker meldingsutveksling og sikker datadeling? Vi belyser og diskuterer utfordringer og beste praksis for å sikre integriteten og sikkerheten til helsedata i digitale systemer.

Speaker photo

Foredragsholder:
Susanne Helland Flatøy

Susanne Helland Flatøy er seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse

15:00 Paneldebatt, Tema: Utfordringer, muligheter og fremtidige retninger innen digital samhandling i helsetjenesten.

60 min

Avslutter temaløpet med en spennende paneldebatt, der eksperter vil diskutere utfordringer, muligheter og fremtidige retninger innen digital samhandling i helsetjenesten.

Speaker photo

Foredragsholder:
John Harald Sevaldsen

John Harald er produktsjef i DIPS.

13:00 Omstilling til smidig forvaltning i Helse Nord

30 min

Den videre digitaliseringen av helsetjenesten krever at ny funksjonalitet blir brukernær og kan leveres hyppig. Dette medfører endringer i systemoppbygging og forvaltning av systemene. Helse Nord jobber med å omstille til en smidig forvaltning med kontinuerlig leveranser.

Speaker photo

Foredragsholder:
Sigurd From

Sigurd From er avdelingsleder for applikasjonstjenester i Helse Nors IKT

13:30 Ny leveransemodell vha GitOps – Muligheter og forandringer ifm daglig drift og forvaltning

30 min

DIPS er i ferd med å gå bort fra store hovedleveranser av Arena til hyppigere leveranser av enkelt-produktene. Målet er å tilgjengeliggjøre funksjonalitet raskere for sluttbrukerne. Hva gjør DIPS for å sikre kvalitet og minimere risiko.

Speaker photo

Foredragsholder:
Jon Sigurd Trandem

Jon Sigurd Trandem er produktansvarlig i DIPS

14:00 Overvåking og innsikt i Arena og infrastruktur

30 min

I dagens digitale landskap er det viktigere enn noen gang å ha full innsikt i hvordan applikasjonene våre fungerer på tvers av forskjellige perspektiver som drift, brukeropplevelse (UX) og produkt. Ved å ha denne innsikten kan vi forbedre ytelsen, redusere nedetid, og skape bedre opplevelser for våre brukere.

Speaker photo

Foredragsholder:
Sindre Fiskaa

Sindre Fiskaa er produktansvarlig i DIPS

15:00 Innføring av DIPS på mobil fra teknisk perspektiv

30 min

Helse Nord IKT har nylig fullført en innføringsfase av DIPS på mobil, som har gitt oss uvurderlig innsikt og erfaring i tekniske utfordringer og beslutninger som måtte tas. I denne presentasjonen vil vi dele de valgene vi tok for leveransemodell, nettverk, distribusjon, VPN-løsning, federering og andre viktige aspekter av prosjektet. Bli med oss mens vi utforsker de tekniske utfordringene og løsningene som måtte til for å gjøre DIPS Mobil til en suksess for helsevesenet.

Speaker photo

Foredragsholder:
Linda Furu-Odden og Jan Kåre Mikalsen

Linda Furu-Odden er tjenesteansvarlig for EPJ-tjenesten og Jan Kåre Mikalsen er seniorkonsulent i Helse Nord IKT

15:30 Sykehuspartner GNIST – 10 ganger raskere digital tjenesteutvikling til Helse Sør-Øst

30 min

Gnist har som ambisjon å øke utvikling og innovasjonstakten i Helse Sør-Øst gjennom å tilrettelegge våre tjenester slik at helseforetakene og deres leverandører har tilgang til informasjon, verktøy og kapabiliteter som muliggjør høyest mulig selvstendighet ved utvikling og implementasjon av nye digitale løsninger. Samarbeidet med Open DIPS er et eksempel på nært samarbeid med helsenæringen, hvor DIPS hjelper oss å legge til rette for utprøvning av DIPS Arena sitt API for interne og eksterne utviklere i Helse Sør-Øst.

Speaker photo

Foredragsholder:
Hans Gallis og Fredrik Sætre

Hans Gallis og Fredrik Sætre jobber som virksomhetsarkitekter i Sykehuspartner

09:00 Innføring av pleieplan i DIPS Arena – Erfaringer, tips og triks

60 min

I denne seansen vil du treffe 3 klinikere som har tatt i bruk Arena pleieplan. De vil fortelle om erfaringer fra sine avdelinger, medisinsk, kirurgisk og psykisk helsevern og rus og vil også reflektere over forskjellig bruk og behov avhengig av hvor og hvordan man jobber .

Speaker photo

Foredragsholder:
Malin Vollen, Rita Hofsøy og Ulv Holmer

Rita Hofsøy jobber som fagsykepleier på Medisinsk avdeling på UNN Harstad. Hun har jobbet som sykepleier siden 1986, intensivutdannet fra 1991. Hun har jobbet i mange prosjekter i forhold til sykepleiedokumentasjon i Dips. Ulv Holmer jobber som sykepleier ved Russeksjonen i Narvik. Primært jobbet i rus og psykiatri de siste 5 årene. Han er Engasjert i innføing av DIPS Arena Pleieplan i Helse Nord siden sommeren 2022. Før det har han arbeidet i offentlig sektor som rådgiver og leder, samt arbeidet i ulike prosjekter i friidretten i Oslo. Malin Vollen jobber som sykepleier ved ortopedisk sengepost i Harstad. Har jobbet på ortopedisk sengepost siden hun var ferdig utdannet for snart 10 år siden. Hun har også bidratt i forberedelser til og innføring av pleieplan i egen sengepost siden mars '23. Hun holder også på med en mastergrad i Velferdsendring ved UiT.

09:30 Erfaring oppstart Pleieplan i HN

30 min

10:00 Vedtaksrapporter i Arena – Hensikt, oppbygging og bruk

30 min

Del 1: Hva bør du vite om vedtaksrapportene i Arena? Vet du at de ikke kjører direkte mot DIPS-databasen? Kjenner du til ulikhetene mellom oppbygging av rapportene versus pasientlistene for Vedtak, og at rapporten "Vedtak fattet" baserer seg på hvor vedtaket er fattet, mens de to andre baserer seg på enhet pasient tilhører? Del 2: Hvordan brukes vedtaksrapporter (og pasientlister) etter overgang til Arena i OUS, og hvilke erfaringer har de gjort seg?

Speaker photo

Foredragsholder:
Cecilie Elisabeth Myklebust og Heidi Müller-Nilssen

Cecilie Elisabeth Myklebust er Kvalitetskonsulent for Vedtak i DIPS, Heidi Müller-Nilssen er Spesialrådgiver ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS.

11:00 Arena Tarmjournal – Coloskopi og tarmkreftscreeningprogrammet

30 min

Arena Tarmjournal - coloskopi og tarmkreftscreeningprogrammet

Foredragsholder:
Anine Ramberg

Anine er produktansvarlig i DIPS

11:30 Prostatakreft – Pasientskjema, poliklinikk, MDT og innrapportering til kreftregisteret

30 min

Prostatakreft -pasientskjema, poliklinikk, MDT og innrapportering til kreftregisteret

Foredragsholder:
Martine Louise Nalum

Martine er produktutvikler i DIPS

09:00 Arena Mobil – Status og ny funksjonalitet

30 min

Velkommen til et spennende temaløp for mobil i DIPS! Vi starter med en presentasjon av appen - nå med nytt navn "Arena Mobil". Vi vil vise status i Helse-Nord og planene vi har med de ulike helseregionene for å ta dette i bruk, samt gå gjennom ny funksjonalitet i appen.

Speaker photo

Foredragsholder:
Tore Mørkved

Tore Mørkved er produktsjef for mobil i DIPS

09:30 En sykepleiers hverdag med Arena Mobil på Helgelandssykehuset.

30 min

Velkommen til et innblikk i en papirløs hverdag hvor registrering av pasientrisikoscreeninger på mobil og gjenbruk av pasientdata gir en mer effektiv hverdag på sengepost.

Speaker photo

Foredragsholder:
Tom Dahlberg

10:00 Arena Mobil Analytics – Innsikt i brukeradferd

30 min

Vi har behov for å vite hvordan Arena Mobil brukes av helsepersonell i det daglige. Med Arena Mobil Analytics får vi verdifull innsikt i hvilken funksjonalitet som tas i bruk, av hvem og i hvor stor grad. Ved bruk av dashboard, rapporter og statistikk kan man enkelt analysere og forstå brukeradferd på en mer effektiv måte.

Speaker photo

Foredragsholder:
Tor Erik Guin

Tor Erik Guin jobber som senior systemarkitekt i DIPS

11:00 Demo – utnytt tiden bedre med Arena Mobil

30 min

Vi tar deg gjennom noen spennende brukerreiser i Arena Mobil som viser hvordan en kliniker kan jobbe smartere, spare tid og øke kvaliteten i arbeidet ved å bruke mobilen i ulike situasjoner.

Speaker photo

Foredragsholder:
Camilla Hjelen

Camilla Hjelen er produkteier for mobil i DIPS

11:30 Veien videre og Arena Mobil i et større økosystem

30 min

I denne sesjonen presenterer vi veikart for ny funksjonalitet og hvordan vi jobber for å utvikle det som gir størst verdi for brukeren. I tillegg ønsker vi å se ut over rammene til DIPS, der produkter fra flere leverandører kan samhandle for å oppnå optimal brukerflyt.

Speaker photo

Foredragsholder:
Tore Mørkved

Tore Mørkved er produktsjef for mobil i DIPS

09:00 Hvordan kan vi sørge for at pasientene møter riktig forberedt, til riktig tid og sted?

60 min

En del undersøkelser ved sykehuset krever at pasientene forbereder seg, for eksempel med å faste, ta blodprøve eller slutte på medisiner. Dersom pasienten ikke forstår eller får med seg disse oppgavene, risikerer sykehusene at pasientene møter opp uforberedt, eller ikke møter opp i det hele tatt, og det må settes opp en ny time. DIPS jobber med å tydeliggjøre for pasientene hvilke oppgaver de må utføre før en time og å legge til rette for at sykehuset kan følge opp at de er utført. Pasienten har oversikt i sin digitale flate, mens sykehuset har oversikt i Arena: To sider av samme sak - som snakker sammen.

Foredragsholder:
Alexandra Bieliei og Margrethe Haugen

Alexandra Bieliei: Produktansvarlig Dips. Margrethe Haugen: Senior tjenestedesigner Dips

10:00 Hvordan kan konsept for pasientoppgaver i Dips Arena bidra til å optimalisere pasientløp

30 min

Med utgangspunkt i versjon 1 av pasientoppgave for skjema i Dips Arena, presenteres en visjon for videre bruk av pasientoppgaver som del av digital samhandling med pasient og planlegging av pasientbehandling. Og noen tanker/innspill om hva som skal til for å nå denne visjonen.

Foredragsholder:
Heidi Stenberg

Heidi har bred erfaring gjennom 25 år med digitalisering. Hun har fordypet seg i «Human Factors» i kritisk operative miljø, samspillet mellom Menneske, Teknologi og Organisasjon og brukerbehov. Hun jobber nå som løsningsarkitekt for «Pasientoppgaver for skjema på Helsenorge» i Helse Vest IKT.

11:00 Paneldebatt 45 min. Kan vi modernisere poliklinikken ved hjelp av digitale verktøy.

60 min

Foredragsholder:
Kristin Utne, Amund Leinaas, Beate Sørslett

Beate Sørslett er viseadministrerende direktør på Nordlandssykehuset.

09:00 Smart planlegging - enklere og bedre operasjonsplanlegging for sykehus

30 min

Smart operasjonsplanlegging er en ny måte å tenke rundt planlegging på for sykehus og skal gi bedre utnyttelse av sykehusets ressurser uten at ansatte må løpe beina av seg. Vi vil gi et innblikk i hvordan man med hjelp av kunstig intelligens kombinert med taktisk planlegging bygger et verktøy som skal gjøre det enklere å lage operasjonsplanener for sykehus og hvordan dette vil kunne gi høyere utnyttelse av operasjonsrommene og reduserte ventelister, samt gi de ansatte en mer forutsigbar arbeidshverdag.

Foredragsholder:
Håvard Thøgersen og Olav Willumsen Haugaa

Håvard er medgründer og ansvarlig for produktutvikling i Deepinsight. Han har en utdannet farmasøyt med doktorgrad i epidemiologi. Håvard drives av målet om å ta data fra sykehus i bruk til det beste for pasienter, ansatte og samfunn, ikke bare snakke om det. Som resten av Deepinsight er han en nerd og spesielt opptatt av hvordan vi kan ta i bruk moderne metodikk for produktutvikling i helsesektoren. Han har tidligere erfaring fra Kreftregisteret, Aker BioMarine, McKinsey og Cincinnati Children's Hospital. Olav er CEO og grunnlegger av Deepinsight. Han har en mastergrad fra Fysikk og Matematikk fra NTNU, har jobbet med partikkelfysikk CERN og har representert Norges landslag i fysikk. Olav drives av å skape positiv endring i samfunnet med hjelp av matematikk og programmering. Derfor hoppet han i 2017 av sin doktorgrad i matematikk på universitetet i Oslo for å grunnlegge Deepinsight. Et helsetech-selskap som har spesialisert seg på å hente ut verdi fra helsedata og bruke det til å bygge AI-løsninger som støtter klinikere og helsepersonell i sine daglige gjøremål.

09:30 Tactical planning improves patient flow and reduces waiting lists

30 min

In this presentation we discuss how we implemented tactical planning for cardiovascular interventions at a heart center in the Netherlands to improve productivity and increase patient access, while aligning patient demand and provider capacity.

Foredragsholder:
Maartje Zonderland

Having more than 15 years of work experience in 75+ healthcare organizations across the globe, the medical device industry, health insurance and a PhD degree in Operations Research & Statistics, Maartje Zonderland is an expert in the optimization of healthcare processes using quantitative modelling and data science techniques. Maartje’s personal aim is to impact patient's lives by improving outcomes, accessibility to care, eliminating wait times and optimizing the use of scarce healthcare resources. By doing so, she enables healthcare providers to focus on patient care again.

10:00 DIPS + KNIPS + Deepinsight, et innovasjonssamarbeid om operasjonsplanlegging

30 min

KNIPS Beate, viseadministrerende direktør på Nordlandssykehuset, vil dele noen av deres erfaringer knyttet til innovasjonssamarbeidet KNIPS. KNIPS er et nyetablert samarbeid mellom Nordlandssykehuset, DIPS og Deepinsight, hvor et av prosjektene går ut på å bygge datadrevne løsninger som søker å senke strykninger, øke aktiviteten på stuene og bidra til en bedre hverdag for personellet som planlegger operasjoner. Beate vil fortelle om den nye måten de jobber sammen på for å utvikle løsninger raskt og iterativt for å virkelig treffe på sykehusets behov. Til slutt vil hun fortelle om resultatene og funnene som er gjort så langt i prosjektet, samt om veien videre når produktene skal testes ut på sykehuset.

Speaker photo

Foredragsholder:
Beate Sørslett

Beate er indremedisiner som har gått ut av klinisk arbeid og er nå viseadministrerende direktør på Nordlandssykehuset. Hun har et sterkt engasjement for at våre ansatte , pasienter og samarbeidsparter skal ha gode digitale verktøy som både øker kvaliteten og effektiviserer pasientbehandlingen.

11:00 Case hjertelab UNN

30 min
Speaker photo

Foredragsholder:
Hilde Angell Eid og Martin Ingvaldsen

Hilde er bioingeniør med master i cellebiologi og doktorgrad innen kardiovaskulær sykdom. Hun har 7 års erfaring som bioingeniør fra St.Olavs hospital i Trondheim, 10 år med erfaring fra eksperimentell og klinisk forskning ved Oslo universitetssykehus og 5 års erfaring som prosjektleder av kliniske studier i industrien. Hun har også jobbet 7 år som fagleder i det øverste kontrollorganet i Norge (Norsk akkreditering). I DIPS jobber hun hovedsakelig med Arena med fokus på bestilling og svar innen lab og radiologi. Martin er designer i DIPS med en lidenskap for å utvikle produkter og tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov. Jobber til daglig med operasjonsnodulen i DIPS Arena. Han har en bachelor i industriell design og en bachelor i visuell kommunikasjon Tidligere erfaring med design av løsninger for blant annet Domstoladminstrasjonen og NAV.

11:30 Planer for Arena Operasjon - Modulen Arena Operasjon skal moderniseres - vi forteller om den neste generasjonen operasjons- og prosedyreløsning i Arena.

30 min

Modulen Arena Operasjon skal moderniseres - vi forteller om den neste generasjonen operasjons- og prosedyreløsning i Arena.

Speaker photo

Foredragsholder:
Øystein Nylund og Niklas Backman

Niklas Backman og Øystein Nylund er produkteiere i DIPS

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:00 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

10:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

19:00 Festmiddag

180 min

Vi gleder oss til festmiddag og en fin kveld med god mat og drikke. Aperitiff serveres kl. 19:00 i utstillerområdet. Dørene til konferansemiddagen åpnes 19:30.

19:00 Festmiddag

180 min

Vi gleder oss til festmiddag og en fin kveld med god mat og drikke. Aperitiff serveres kl. 19:00 i utstillerområdet. Dørene til konferansemiddagen åpnes 19:30.

19:00 Festmiddag

180 min

Vi gleder oss til festmiddag og en fin kveld med god mat og drikke. Aperitiff serveres kl. 19:00 i utstillerområdet. Dørene til konferansemiddagen åpnes 19:30.

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon   Ingress: Hva skal til for at kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsevesenet? Vi lover deg kunstig intelligens genialt forklart og en engasjert debatt om hvordan vi trygt kan omfavne mulighetene sammen.

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon   Ingress: Hva skal til for at kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsevesenet? Vi lover deg kunstig intelligens genialt forklart og en engasjert debatt om hvordan vi trygt kan omfavne mulighetene sammen.

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon   Ingress: Hva skal til for at kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsevesenet? Vi lover deg kunstig intelligens genialt forklart og en engasjert debatt om hvordan vi trygt kan omfavne mulighetene sammen.

08:45 Plenum: Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

75 min

Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon   Ingress: Hva skal til for at kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsevesenet? Vi lover deg kunstig intelligens genialt forklart og en engasjert debatt om hvordan vi trygt kan omfavne mulighetene sammen.

14:00 Gevinster fra Arena

30 min
Speaker photo

Foredragsholder:
Sigrid Daae Mæland

Sigrid er sykepleier og helsesykepleier. Ansatt i Helse Vest IKT. Jobber i ODA-prosjektet med områdene sengepost, poliklinikk og optimaliseringsarbeid.

0 min

0 min

0 min

0 min

19:00 Festmiddag

180 min

Vi gleder oss til festmiddag og en fin kveld med god mat og drikke. Aperitiff serveres kl. 19:00 i utstillerområdet. Dørene til konferansemiddagen åpnes 19:30.

14:30 Mingletid og besøk hos DIPS-forumpartnere

30 min

Fyll på kaffekoppen, besøk utstillerne og slå av en prat med nye og kjente fjes

30 min

30 min

-1410 min