Årets program

Tre dager med kunnskap og inspirasjon

Meld deg på DIPS-forum 2023

Påmelding DIPS-forum

Program 2023

Her finner du temaet for årers konferanse, samt informasjon om plenum og temaløp.

Plenum 31. mai

Plenum

Onsdag 31. mai

12:00 Velkommen til årets DIPS-forum med Kolbjørn Haarr og Kaveh Rashidi

 

 

12:15 E-helse og digitalisering som nøkkelen til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

 

I dette innlegget deler Helse- og omsorgsdepartementet sine tanker om viktigheten av e-helse og digitalisering som essensielle verktøy for å forbedre helsetjenesten i Norge.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen vil også belyse ressurssituasjonen for nåtidens og fremtidens helsetjeneste, med utgangspunkt i funnene fra Helsepersonellkommisjonens rapport fra februar 2023: «Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.» 

 

12:30 Fremtidsutsikter for helsevesenet fra de største helseforetakenes perspektiv
 
Erfarne eksperter fra utvalgte helseforetak vil drøfte og belyste fremtidens utfordringer for pasienter og pårørende med nødvendig ressurstilgang og en aldrende befolkning. Marta Ebbing (HBE), Hilde Myhren (OUS) og Marte Henriksen (UNN) vil dele sine perspektiver på hvordan helsevesenet kan møte disse utfordringene og hvordan kommunikasjonen og samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter kan forbedres.
 
 
13:05 Pause – Partnerexpo og mingletid
 
 
13:35 Samarbeid mellom teknologienhetene og leverandørene for å møte utfordringene i fremtidens helsevesen
 
I dette innlegget ser vi på hvordan teknologienhetene i helseregionene og leverandørene samarbeider for å møte utfordringer som økonomi, ressurstilgang og en aldrende befolkning. Ulf Sigurdsen (HSØ), Sigurd From (HN IKT) og Vidar Råheim (HV IKT) deler sine perspektiver på hvordan teknologi og data kan forbedre helsevesenet.
Lær mer om hvordan samarbeid mellom teknologienhetene og leverandørene kan bidra til et mer effektivt og bærekraftig helsevesen.
 
 
14:10 Paneldebatt: Felles grep for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
 
I denne paneldebatten vil vi drøfte hvordan vi i fellesskap kan møte de utfordringene som er adressert i foregående innleggene. Vi vil belyse muligheter og konkrete grep som kan tas for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, og diskutere hvordan ulike aktører kan samarbeide for å oppnå dette målet. Bli med på en spennende debatt, hvor Hilde Myhren, Sigurd From, Vidar Råheim og Pål Brekke (DIPS) deler sine tanker om fremtiden til helse- og omsorgssektoren.
 
 
14:30 Perspektiver og erfaringer med teknologiplanlegging og prosjektering av nye sykehus
 
I dette innlegget ser vi på hvordan helseforetak jobber med teknologiplanlegging i forbindelse med nye sykehus. Torkel Thune fra OUS og Egil Trømborg fra SUS deler sine perspektiver og erfaringer med teknologiplanlegging i et "inspo-talk" format.

Vi vil lære mer om hva som er viktig når man utvikler en teknologiplan for et nytt sykehus og hvordan teknologien kan støtte opp om behovene til pasienter og helsepersonell. Få et inspirerende innblikk i hvordan teknologiplanlegging kan bidra til bedre og mer effektive sykehus for fremtiden.
 
 
15:00 Pause – Partnerexpo og mingletid
 
 
15:30 Samhandling med leverandører er avgjørende for digitalisering av Helse-Norge
 
For å lykkes med digitaliseringen av helsetjenesten, er det avgjørende å samarbeide med leverandørene og utløse innovasjonskraften i næringslivet. Norsk helsenett har bygd opp teknisk grunnlag for å gjøre helseopplysninger tilgjengelig, men det trengs en samlet oversikt over hvor helseopplysningene finnes og en mer digitaliseringsvennlig regulering.

Enkle og effektive standarder og automatisering kan også bidra til et velfungerende økosystem. I dette innlegget møter vi administrerende direktør i Norsk helsenett, Johan Ronæs.

 
15:50 Optimalisering av samarbeidet mellom leverandører, fagmiljøer og direktoratet for e-helse
 
I dette innlegget ser vi på betydningen av samarbeid mellom leverandører, fagmiljøer og direktoratet for e-helse i utvikling og implementering av digitale løsninger i helsesektoren.

Medisinsk direktør i direktoratet, Jacob Holter Grundt, vil dele sin kunnskap og erfaring om effektive samarbeidsmodeller som kan bidra til å optimalisere implementeringen av digitale løsninger, og gi et dypere innblikk i hvordan nettopp samarbeid kan forbedre helsetjenesten, helsepersonellets arbeidsdag og pasientbehandlingen.
 
 
16:10 Kernels tilnærming for å møte visjonen "én innbygger – én journal"
 
Myndighetenes visjon "én innbygger - én journal" har lenge vært en langsiktig ambisjon for hele helsetjenesten. Men å oppnå dette målet har vist seg å være en større utfordring enn forventet, på grunn av kompleksiteten i helsevesenet.
 
Kernel satser tungt for å bidra til og realisere visjonen ”en innbygger - en journal“. Spesialisthelsetjenesten (foruten Midt-Norge) er på god vei over til en modernisert plattform, DIPS Arena. Nå har tiden kommet for å satse tilsvarende tungt i kommunesektoren. Satsingen heter Aidn.
 
Møt tidligere statsråd og styreleder i Kernel, Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Morten Moe Gjendemsjø, CEO/Daglig leder i Aidn og salg- og markedsdirektør i Aidn, Jon Helge Andersen. De vil fortelle at denne satsingen er helt nødvendig for å møte bærekraftsutfordringene som Helsepersonellkommisjonen beskriver. Du vil få innsikt i hva satsingen betyr, og hvorfor nye moderne og brukervennlige systemer i kommunene er et ”must“ for digital samhandling og datadeling med sykehusene. 

Viseadministrerende direktør Thomas Smedsrud i Kernel avrunder plenumsdagen, og vil gi oss et innblikk i hvordan Kernel-konsernet tilnærmer seg den komplekse utfordringen i et større perspektiv, og hva deres tilnærming kan bety for fremtidens helsevesen.
 
 
17:00 Avslutning
 
19:00: Get-Together på Storgata Camping

Torsdag 1. juni

08:45 Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

Hva skal til for at kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsevesenet? Vi lover deg kunstig intelligens genialt forklart og en engasjert debatt om hvordan vi trygt kan omfavne mulighetene sammen.

 

Foredragsholdere:

  • Inga Strümke (NTNU)
  • Olav Willumsen Haugå (Deepinsight)

Paneldeltakere:

  • Inga Strümke (NTNU)
  • Olav Willumsen Haugå (Deepinsight)
  • Rolv-Ole Lindsetmo (UNN)
  • Pål Brekke (DIPS)
 
10:00 Vi avslutter plenum og møtes til temaløp kl. 10.30

Du møter blant andre:

ellen-moen-ronning-arnesen-019-redusert

Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

B0138684-1

Thomas Smedsrud, viseadministrerende direktør i Kernel

Jacob Holter Grundt
Jacob Holter Grundt, medisinsk fagdirektør i Direktoratet for e-helse

Marta Ebbing

Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen

Hilde Myhren

Hilde Myhren, medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus

Johan Ronæs Portrett-1

Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk Helsenett SF

marte_lødemel_henriksen-1-1-2

Marte Henriksen, konstituert medisinsk direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge

inga strumke

Inga Strümke, forsker ved Norwegian Open AI Lab på NTNU, og har en bistilling som forsker hos SimulaMet.

Temaløp 1. – 2. juni

Temaløp 1.–2. juni

Torsdag 1. juni

Digital samhandling

Digital samhandling i helsetjenesten er en avgjørende faktor for å sikre god pasientbehandling og bedre informasjonsflyt. Temaløpet vil ta for seg viktige aspekter ved digital samhandling i helsetjenesten, eksempelvis nyheter fra nasjonale myndigheter, pasientens legemiddelliste og digital behandlingsplan. Dette vil føre frem til en spennende paneldebatt, der eksperter vil diskutere utfordringer, muligheter og fremtidige retninger innen digital samhandling i helsetjenesten.

 

Arena i dag: tips, triks og erfaringer

Arena har vært i bruk en stund nå og det er mange områder hvor du kan spare tid ved å kjenne til de små triksene. Vi fyller to dager med nyttige tips om hvordan Arena kan hjelpe deg i hverdagen, og hvordan du kan jobbe smart. Vi vil dekke flere områder: Pleieplan, rapporter, psykisk helsevern og rus, administrative tjenester samt generelt om Arena og utvalgte spesialmoduler. Du vil høre både fra oss i DIPS og fra helsepersonell som deler av sin erfaring og kunnskap fra sykehus.

 

Fremtidens leveranseplattform: Teknologi som driver innovasjon

Er du nysgjerrig på hvordan DIPS kan levere funksjonalitet raskere og hyppigere til brukerne? Vil du lære mer om hvordan den nye leveransemodellen og mobilteknologi påvirker driften og forvaltningen? Bli med oss når vi deler informasjon og erfaringer om den nye plattformen, og ser på hvordan vi kan forbedre overvåkning og innsikt for å levere bedre helsetjenester i fremtiden.

 

Åpen innovasjon

Hvordan kan vi støtte helsetjenesten med sårt tiltrengt automatisering? Det eneste vi er sikre på er at vi må jobbe sammen rundt disse utfordringene - på premissene til helsepersonell og pasienter! I denne sesjonen ser vi på eksempler på hva som koker i innovasjonsgryta og i samarbeidsprosjekter med sykehus, FoU-aktører og partnere.

 

Psykiatri og Rus

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å se på hvordan Nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus kan forenkles og vil gi oss en status på dette arbeidet i dette temaløpet. Dette ses opp mot de rapporteringskrav som for øvrig finnes på området. Nytt kvalitetsregister for PHV er i støpeskjeen, og vi får et innblikk i hva som ligger bak etableringen.

 

Smidig inntaksplanlegging: Hvordan får vi det til?

Behovene for hvordan helsetjenesten etterspørres og leveres er helt klart i endring. Det starter med en god inntaksplanlegging. Og hvordan skaper vi en smidig inntaksplanlegging med god brukermedvirkning og effektivitet?
I dette temaløpet vinkler vi inntaksplanlegging både fra kundesiden, fra hva DIPS har tenkt om brukerbehovene og ikke minst gjentar vi suksessen fra i fjor - med en egen prosessoptimalisering "Live" i salen!
 

Fredag 2. juni

Arena i dag: tips, triks og erfaringer

Arena har vært i bruk en stund nå og det er mange områder hvor du kan spare tid ved å kjenne til de små triksene. Vi fyller to dager med nyttige tips om hvordan Arena kan hjelpe deg i hverdagen, og hvordan du kan jobbe smart. Vi vil dekke flere områder: Pleieplan, rapporter, psykisk helsevern og rus, administrative tjenester samt generelt om Arena og utvalgte spesialmoduler. Du vil høre både fra oss i DIPS og fra helsepersonell som deler av sin erfaring og kunnskap fra sykehus.


Arena Mobil: Mer tid til pasienten med journalen i lomma

Apper har revolusjonert hverdagen for folk flest. Avanserte systemer er blitt tilgjengelig i lomma. Vi ønsker å bidra til at helsepersonell kan få en bedre arbeidshverdag med appen Arena Mobil. I dette temaløpet vil vi forsøke å vise hvordan vår mobilapp kan gi en enklere hverdag og mer tid til pasienten. Vi vil også si litt om hvor vi er i dag, erfaringer fra Helse Nord, i tillegg til at vi vil dele noen tanker om veien videre for Arena Mobil.

 

Digital klinikk

Hvordan ta i bruk ny teknologi for å sikre digital samhandling mellom pasient og helsetjeneste med mål om å oppnå god kvalitet og ressursutnyttelse i pasientforløpene.

 

En ny æra for Arena Operasjon og digital operasjonsplanlegging

Kan matte gjøre operasjonsplanlegging smartere og mer effektiv? Hva med strykningsprosenten, kan vi få den ned? DIPS har etablert et tett samarbeid med Kernel-selskapet Deepinsight, og vi har flere prosjekter med kunder der målet er å optimalisere operasjonsplanlegging. Målet er å gi sykehusene verktøy som effektiverer planlegging og gjennomføring av operasjoner. Kom og hør om våre samarbeidsprosjekter, og hvilke planer vi har for operasjonsområdet fremover. Vi har også invitert Maartje Zonderland som har kjørt mange prosjekter knyttet til optimalisering av operasjonsplanlegging i Europa, hun kommer for å fortelle om sine funn og erfaringer.

 

Se detaljert program med innlegg og foredragsholdere her.

Se praktisk informasjon for DIPS-forum 

Praktisk informasjon

Noen høydepunkter

Se et utvalg av hvem du møter, og hva du kan glede deg litt ekstra til.

Meld deg på DIPS-forum 2023

Påmelding DIPS-forum

1E3A2830
1E3A4743
1E3A4780