Åpner opp DIPS Arena for alle som vil forbedre helsetjenesten

Forskning og innovasjon5
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: DIPS

DIPS har laget en egen «sandkasse» for alle som ønsker å utvikle apper og andre dataverktøy for helsetjenesten. Via et virtuelt sykehus får du tilgang til hele plattformen bak det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS Arena, og kan teste ut og tilpasse nye produkter.

Forskning og innovasjon7

Foto: Liv Bollvåg (foran) leder Forsknings- og innovasjonsavdelingen i DIPS, som fasiliterer den nye satsingen i DIPS som gir utviklere over hele verden tilgang til et virtuelt sykehus. Bak henne: Bjørn Fjukstad, Thor Stenbæk, Jørgen Aarmo Lund og Eivind Holt.

 

‒ Enkelt forklart kan vårt «Open DIPS» minne litt om det Google og Apple gjør. De to har åpnet sine plattformer slik at alle som vil kan utvikle apper for ulike målgrupper og tjenester. Med Open DIPS og DIPS Arena legger vi nå til rette for de som vil utvikle spesialsystemer for helsetjenesten, sier Thomas Hamm, partneransvarlig i Open DIPS.

 

Tilgang fra hele verden

DIPS ønsker at helsepersonell skal få velge blant så mange smarte apper og systemer som mulig, men har innsett for lengst at DIPS verken kan, skal eller vil utvikle alle disse. Samtidig har IKT-næringen utfordret DIPS til å ta rollen som et «lokomotiv» innen helseinnovasjon i Norge, og nå får de første «vognene» koble seg på. DIPS sitt virtuelle sykehus er bygget i en skyløsning, slik at du uansett hvor du sitter i verden, kan få slippe inn for å teste og utvikle ideer.

 

‒ Dette er en milepæl for DIPS og en viktig satsing for fremtiden. Et sentralt mål for oss er å åpne for bedre og raskere innovasjon, sier forskningsleder Liv Bollvåg i DIPS.

 

Det er hennes forsknings- og utviklingsavdeling som fysisk fasiliterer Open DIPS, mens Thomas Hamm har det overordnede ansvaret for å rekruttere partnere, bistå i kommersialisering og ikke minst prioritere blant produktene som får komme inn i portalen ‒ om presset skulle bli stort.

I likhet med de store plattformleverandørene vil også DIPS kunne tjene på produkter det blir butikk av. Partnerne som vil ta i bruk Open DIPS tilbys sertifisering, slik det er vanlig i dataverdenen.

 

Ryddejobb

Arbeidet for å utvikle denne «sandkassa» har pågått intensivt det siste året.

‒ Open DIPS-satsingen handler også om kulturbygging. Det som ofte refereres til som «API first»- mentalitet betyr at alle som utvikler noe her i DIPS skal legge til rette for at andre enkelt kan koble seg på. Vi har i mange år brukt internasjonale standarder på integrasjonsflatene våre, men likevel var mange av dem kun forståelige for teamet som hadde laget dem, forteller Bollvåg.

Bjørn Fjukstad har derfor tatt et «ryddesjau» med tanke på tredjeparter. Han har nå tilrettelagt for standardiserte integrasjonsflater som andre enkelt kan ta i bruk. Fjukstad leder også teamet på totalt tre ansatte som skal utvikle portalen og støtte brukerne av Open DIPS.

‒ Open DIPS er en selvbetjeningsløsning hvor vi skal sørge for at partnere raskt og enkelt finner API-ene de trenger for å lage innovative løsninger som trygt deler helsedata med DIPS Arena. I sandkassa vår ligger det gode syntetiske testdata som de kan leke seg med, og de kan også teste hvordan de kan innlemme sine produkter i arbeidsflyten i DIPS Arena, forklarer Fjukstad. Han visualiserer API-er på følgende måte:

‒ API-er kan sammenliknes med kelnere på en restaurant. De sørger for å snakke med kjøkkenet for at du skal få maten du har lyst på, uten at du selv trenger å vite hvordan man lager den. På samme måte får utviklere se vår meny i Open DIPS-portalen som de kan velge fra, og API-ene gir dem tilgang til det de ønsker seg.

 

DIPS_Podcast_Sverre-Coucheron_Hanne-Gunby-4

Foto: Hanne Gunby og Sverre Coucheron jobber sammen med Bjørn Fjukstad for å hjelpe partnere inn i sandkassa og Open DIPS.

 

1000 integrasjoner

Allerede har DIPS Arena integrasjoner med rundt 1000 ulike applikasjoner. For eventuelle kunder betyr Open DIPS at nye produkt kan bli mye enklere å sette i produksjon. Helseforetakene kan trolig slippe å ta de tunge installasjonsløpene, siden det meste kan gjennomtestes i det virtuelle sykehuset.

I og med at Open DIPS ligger i skyen kan utviklere over hele verden nå tak i den.

‒ Vi tenker at dette først og fremst vil være interessant for norske og nordiske utviklere, men alt her inne skjer på engelsk og egentlig setter vi ingen grenser. Hvem som helst kan få leke seg på denne plattformen. Vi sikter oss selvsagt mest inn på etablerte aktører, men det er ingenting i veien for at en datakyndig privatperson med erfaring fra helsetjenesten og en knakende god idé også kan slippe inn, sier Hamm.

«Hvem som helst kan få leke seg på denne plattformen. Vi sikter oss selvsagt mest inn på etablerte aktører, men det er ingenting i veien for at en datakyndig privatperson med erfaring fra helsetjenesten og en knakende god idé også kan slippe inn.»

Thomas Hamm, partneransvarlig i Open DIPS

5668250Thomas-Hamm

 

‒ Så er det viktig for oss å understreke at DIPS ønsker en designdrevet utvikling, hvor det jobbes konkret med caser som tar utgangspunkt i sluttbrukerens behov, sier Bollvåg.

Akkurat nå knytter DIPS til seg partnere som kan pilotere plattformen sammen med dem, før den endelige lanseringen av Open DIPS kommer i løpet av 2022.

‒ Vi bør ha minimum tre pilotpartnere og ett partnerprodukt som vi har klart å kjøre gjennom Open DIPS før vi formelt lanserer portalen. Da har vi både konkrete eksempler og erfaringer å dele med de andre som vil inn. Samtidig vil vi hele veien jobbe for å holde portalen velsmurt. Alle aktører skal lett få opp sine løsninger hos oss, påpeker Hamm.

‒ Vi vet at mange utviklere sliter med å få tilgang til å teste ut det de lager ved sykehus. Samtidig vet vi at helsepersonell ønsker å hente opp mest mulig gjennom innloggingen i den elektroniske pasientjournalen. Alt dette vil Open DIPS kunne bidra til!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon