Digitale pasientskjema dobler svarprosenten

 

Pasienter som skal til time ved Osteoporosesenteret i Helse Bergen får nå varsling på SMS om å utføre en digital pasientoppgave på helsenorge.no, med link direkte til «Skjema før beintetthetsmåling». Resultatet? Så godt som alle pasientene gjør som de får beskjed om!

Publisert: 17.04.24 Tekst: Oddny J. Johnsen

‒ Nå er det fare for at du får et skikkelig «Halleluja!»-intervju, flirer Trude Instebø Hansen ved Osteoporosesenteret i Helse Bergen. Den assisterende avdelingssykepleieren hadde enorme forventninger til de nye digitale pasientskjemaene for beintetthetsmålinger. 
Hun er ikke blitt skuffet.

 

Nesten alle gjør oppgaven

‒ Før var det kanskje halvparten av pasientene som hadde fylt ut skjemaet på forhånd. Da fikk de en link i innkallingsbrevet på helsenorge.no, eventuelt på papir om de fikk innkalling i posten. I beste fall hadde halvparten av dem fylt ut skjema. Etter at vi begynte å sende ut skjemaet som digital pasientoppgave, så fyller nesten alle det ut før de kommer til timen. De eneste som vi ser ikke har fylt ut, er de som vegrer seg for å bruke eller lære seg data. Men disse er det ikke så mange av, forteller Hansen.

Mellom 4. januar og 22. februar sendte de ut 1835 digitale pasientoppgaver, og hadde i samme periode fått 1060 svar. Antall skjema ut og antall skjema inn uke for uke, følger ikke hverandre siden pasienten ikke trenger å svare på pasientoppgaven før senest dagen før oppsatt time. 
‒ Og vi sendte på starten av året ut skjema med timer helt fram til april, opplyser Hansen. Hun sier de er svært tilfredse med svarprosenten. 


Anne Kristin Paulsen og Trude Instebø Hansen

Før beintetthetsmåling må pasienten fylle ut en egenerklæring. I Helse Bergen kan dette nå gjøres fra mobilen via Digitale Pasientoppgaver. Her Trude Instebø Hansen og Anne Kristin Paulsen som har deltatt i å få den digitale oppgaven på plass. 

Positiv tilbakemelding fra pasienter

Av alle de som hadde svart på en pasientoppgave fra Helse Bergen i årets første ti uker, valgte 92 prosent å gjøre dette via den digitale pasientoppgaven. Disse tallene blir enda mer oppsiktsvekkende når vi avslører at de aller fleste pasientene ved Osteoporosesenteret er over 70 år.


‒ Vi har pasienter i alle aldersgrupper, men i praksis er det veldig få under 50 år. Den desidert største pasientgruppen vår er de over 70. Likevel går det veldig greit for de fleste av dem å levere sine opplysninger digitalt. Det hender jeg lurer inn noen spørsmål om det digitale oppgaveskjemaet og hvordan det var å fylle det ut, i det undersøkelsen er over. Så langt har jeg bare fått positive tilbakemeldinger. Jeg har også inntrykk av at de aller fleste fyller ut den digitale pasientoppgaven direkte fra mobiltelefonen, sier Hansen.

Før brukte sykepleierne nesten halve tiden som var satt av til hvert pasientmøte, på å hente inn informasjon som de egentlig trenger å kjenne til før møtet med pasienten startet. Med 6400 pasienttimer i året, kommer effekten av disse digitale pasientoppgavene til å bli betydelig. 

Får opptil fire varsler

Systemet fungerer slik at pasienten får en SMS med beskjed om at det ligger en digital pasientoppgave til dem på helsenorge.no, og i tekstmeldingen er det en link som leder dem dit. Hvis de ikke fyller ut skjemaet får de automatisk en ny SMS med påminnelse om å gjøre dette. 


‒ Den første purringen går ut syv dager før de skal møte til time. Deretter får de en tre dager før og den siste purringen går ut dagen før de skal hit. Kun de som ikke har sendt inn skjemaet får purring, og dette skjer automatisk uten at vi trenger å foreta oss noe, forklarer Hansen.   

 

Skjemaoppgave-statistikk-Helse-Bergen
Pasientene har reagert positivt på å få fylle inn egenerklæringsskjema som digital pasientoppgave og dermed sende sine svar direkte inn i DIPS Arena. 92 prosent av de som fikk skjema som digital pasientoppgave har svart før de kom til poliklinikktimen. (Illustrasjon: Helse Bergen).

Mindre stressende


‒ Vi får nå mer ro over hele pasientmøtet og kan være mer til stede for pasienten i det som skal skje undervegs. Opplevelsen blir bedre både for pasienten og for oss, mener Trude Instebø Hansen. 
Osteoporosesenteret har som en del av sitt arbeid med kontinuerlig forbedring, startet med oppgaveglidning for å kunne delegere selve beintetthetsmålingen fra sykepleiere til helsesekretærer. Slik har de tro på å ytterligere optimalisere arbeidsflyten og kapasiteten ved senteret. 


‒ Vi må hele tiden tenke nytt for å utnytte ressursene våre best mulig. Å gjøre skjemaene våre om til digitale pasientoppgaver, er noe av det mest spennende jeg har fått være med på, og er et tiltak som har høy gevinst tross liten endring, sier sykepleieren.


Lokal prosjektleder, Øygunn Leite Kallevik kan fortelle at Osteoporosesenteret står for tre fjerdedeler av de utsendte pasientoppgavene fra Helse Bergen. Mellom 4. januar og 22. februar gikk det ut totalt 2399 digitale pasientoppgaver. 1835 var fra Osteoporosesenteret. Det andre skjemaet som er i bruk, er en helseerklæring før kirurgi som brukes av til sammen seks ulike kirurgiske avdelinger. Disse hadde i denne perioden til sammen sendt ut 564 helseskjema som digitale pasientoppgaver.

P1020421
Sykepleier Trude Instebø Hansen ved Osteoporosesenteret ved Helse Bergen, fikk rett i at digitale pasientoppgaver kom til å bli en suksess.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon