Nesten som å gå fra "cash" til Vipps

Sara Matre Grønn_redigert_liten

‒ Jeg må nesten sitere en av sykepleierne her etter oppstarten av DIPS Arena. Han sa at dette var som å gå fra «cash» til Vipps ‒ og det er jo nesten litt sånn, sier overlege Sara Matre Grønn ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

Publisert: 22.06.22 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Rune S. Bertinussen

Det er en drøy måned siden oppstart med DIPS Arena for nesten 3000 sluttbrukere ved Oslo universitetssykehus (OUS), som alle jobber ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Overlege Sara Matre Grønn beskriver en positiv stemning i kollegiet, selv om de fortsatt må spille av noen opplæringsvideoer på nytt når de står fast, og hjelper hverandre så godt de kan for å finne ut av sitt nye arbeidsverktøy.

‒ Akkurat nå aner vi bare konturene av hva vi kan gjøre i programmet. Vi må bli litt mer kjent med det først, men sammenliknet med DIPS Classic vil jeg si at Arena gir mange muligheter, sier Grønn som er en av i alt 242 superbrukere i innføringsprosjektet.

 

Sara Matre Grønn (3)_liten
Overlege Sara Matre Grønn ved Akuttpsykiatrisk avdeling er så langt fornøyd med å få en ny og moderne elektronisk pasientjournal. Rundt 3000 brukere innen Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet fikk den 8. mai ta i bruk DIPS Arena.


Fra tre til en registrering

 

Overlegen jobber på mottaksposten ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Her er det ofte nødvendig å gjøre vedtak om tvang, og de er daglig inne i den nye vedtaksmodulen i Arena.

‒ I vedtaksmodulen er noe intuitivt, men så knoter vi litt enkelte steder. Om det skyldes at vi ikke kan modulen godt nok, eller at vi kommer til å melde inn endringsønsker, har vi ikke funnet ut av ennå. Uansett er det en godt å bare registrere vedtaket én gang istedenfor tre, slik vi måtte med den gamle metoden, forteller Grønn.

Ved Akuttpsykiatrisk avdeling har de hatt en mellomløsning, og gikk ikke direkte fra tvangsprotokoll på papir og til den nye vedtaksmodulen i Arena, slik de fleste andre avdelinger i klinikken har gjort.


Sara Matre Grønn (1)ny_redigert
Sara Matre Grønn på kontoret ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.


Superbrukere sentrale


OUS gikk opp med DIPS Arena for sine ansatte innen psykisk helsevern den 8. mai i år. Enkelte moduler, som for eksempel behandlingsplan, PLO, og laboratoriesvar, må de fortsatt inn i DIPS Classic for å hente, men da via Arena. Slik blir det fram til neste år. Først i 2023 skal resten av klinikkene i OUS ta i bruk Arena. Da inkluderes rundt 16.000 sluttbrukere i det nye pasientjournalsystemet.

‒ Selve oppstarten nå gikk veldig fint. Vi har fra prosjektet informert ledere og superbrukere og så har det vært deres ansvar å ta dette videre til sine ansatte. Dette har fungert veldig fint, skryter Anne Fossum som er lokal prosjektleder for DIPS Arena-innføringen ved OUS. Hun har så vidt rukket å puste ut litt før de nå er i gang med å planlegge overgangen for resten av sykehuset.

 

Anne Fossum (5)-1
Anne Fossum leder arbeidet i Oslo universitetssykehus, med å bytte journalsystem fra DIPS Classic til DIPS Arena.


‒ Vi har gjort det slik at vi har laget kompetanseplaner og så har lederne tildelt kompetansekrav ut fra de rollene den ansatte har i klinikken. Vi slet litt med å få statistikk på hvor mange som gjennomførte kursene før oppstart. Det viste seg at en del seksjoner og enheter valgte å ta opplæringen sammen. Vi i prosjektet har kun kjørt klasseromskurs for superbrukerne og for de som skal bruke vedtaksmodulen. All annen opplæring har skjedd via e-læringskurs. Ansatte har også fått tilgang til et nytt opplæringsverktøy, en nettportal med navn Altoportalen. I portalen finnes det guider og videoer som viser hvordan du utfører oppgaver i Arena. Her har OUS latt seg inspirere av innføringen ved Nordlandssykehuset.

Større digital modenhet


‒ Vi har i grunnen alle de som har innført Arena før oss å takke for at vårt prosjekt har gått så greit, mener prosjektlederen. De rundt 50 ressursene hun har hatt i innføringsprosjektet, har lyttet godt til erfaringene som er gjort i Helse Vest og i Helse Nord og ved Diakonhjemmet og Lovisenberg.
‒ I tillegg har vi hatt en skikkelig stå-på-stemning, for at vi skulle klare å få alt på plass i tide.

Fossum tror også pandemien er en medvirkende årsak til at innføringen gikk så greit.
‒ Vi har på grunn av den blitt mer digitalt modne alle sammen, og er flinkere til å ta til oss informasjon gjennom e-læring og Teams. Det er ingen tvil om at digital opplæring totalt sett er enklere å gjennomføre både for oss og for sluttbrukerne. Alle de 3000 i klinikken har hatt tilgang til e-læringskurs fra 7. april i år. Kursene kunne tas både hjemmefra og på sykehuset, forteller Fossum.


Generelt har det kommet gode tilbakemeldinger fra sluttbrukerne på å få nytt journalsystem.
‒ Vi hadde nok ventet mer motstand enn vi fikk. Dette er en av klinikkene som har hatt mest å stå i under pandemien, og fortsatt har høyt trykk. Likevel har de vært veldig klare for å ta imot Arena. I tillegg har det vært god stemning underveis. Etter oppstarten hadde vi ambulerende team som i tre uker reiste rundt på de over 40 lokasjonene vi ha i klinikken, for å bistå superbrukere og de som hadde spørsmål, sier Fossum. Så langt har prosjektet kun fått inn ønsker om mindre justeringer i programvaren.

Viktig skritt 


Medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS, oppsummerer første fase av Arena-innføringen ved OUS slik:

‒ Vi er svært tilfredse med at innføring i Klinikk for psykisk helse og avhengighet har vært vellykket. Det betyr mye å få ny og bedre funksjonalitet inn i vårt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ), som brukes av så mange hver dag. Videre er det viktig å finne formen på god innføring når vi nå skal videre til somatikken. Også der har det vært en lang vei i fra innføring av DIPS Classic i 2014 til dagens DIPS Arena. En ny EPJ er et viktig skritt for å kunne utvikle journalføringen til mer strukturerte data, noe som øker deling og gjenbruksverdien både til samhandling og til kvalitetsregistre.

 

Hilde Oslo Universitetssykehus
Medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS sier de er fornøyde med å få DIPS Arena på plass. Foto: Nina Gausdal Try.

Terje Rootwelt HSØAdministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt er fornøyd med å være i gang med oppgraderingen til DIPS Arena.
Foto: Helse Sør-Øst

‒ Det er svært gledelig at det første trinnet i en regional oppgradering til en mer moderne journalløsning har gått så bra. Oslo universitetssykehus og prosjektet skal ha ros for godt arbeid og ikke minst grundig opplæring av alle medarbeidere, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Nå følger videre utrulling på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst fram mot 2025.

‒ Det innebærer at dagens ti DIPS-installasjoner skal samles til én felles installasjon for alle foretakene i regionen, noe som vil gjøre fremtidige oppgraderinger og samhandling mye lettere enn i dag, sier han.

 

– Fra "cash" til Vipps

Oslo universitetssykehus (OUS) gikk i mai i gang med DIPS Arena for nesten 3000 sluttbrukere. Her forteller overlege Sara Matre Grønn ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus om innføringen av det nye pasientjournalsystemet.

 

DIPS Arena ved OUS:

Innføringen av DIPS Arena ved Oslo Universitetssykehus, er første trinn i det regionale EPJ moderniseringsprosjektet. Det planlegges at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst skal ta i bruk DIPS Arena innen 2025. Dagens ti DIPS-installasjoner skal samles til en felles installasjon for alle foretakene i regionen, noe som vil gjøre fremtidige oppgraderinger og samhandling lettere. (Kilde: Helse Sør-Øst RHF)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon