Baner vei for DIPS som skybasert programvare

 

– I skyen kan vi i teorien komme ut med ny versjon flere ganger om dagen hvis vi vil, forteller systemutvikler Guro Møller Ødegård. Sammen med kollega Helle Sandsdalen har hun vært i teamet som har utviklet Interactor Sky, DIPS sin første SaaS-tjeneste.

Publisert: 08.06.24 Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.

Interactor Sky er nå tilgjengelig i alle DIPS-regionene; Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord, og er i bruk av rundt 1 600 legekontor, legevakter, spesialister og sykehjem. Disse bruker programvaren til å sende henvisninger eller rekvirere radiologi- eller laboratorieundersøkelser ved de ulike sykehusene.

For brukerne var selve migreringen, overgangen fra fast installasjon til skytjeneste, vanskelig å oppdage.

Systemutviklerne Helle Sandsdalen (t.v.) og Guro Møller Ødegård står foran en stor skjerm som viser DIPS; Interactor i bruk.
Helle Sandsdalen (t.v.) og Guro Møller Ødegård er systemutviklere som begge har sørget for en ny og historisk milepæl i DIPS; Interactor som en SaaS-tjeneste.

«Usynlig» migrering

– Brukerne merket ikke at det skjedde. Flere av kontorene ringte og spurte «Når kommer vi i skyen?», og så var de allerede der, forteller de to utviklerne.

For DIPS er endringen historisk. Blant alt det nye som nå er mulig, er den aller viktigste å kunne endre og forbedre programvaren kontinuerlig «under panseret», uten at brukerne merker noe. Med mindre de får en endring i brukergrensesnitt, eller ny funksjonalitet.

– I praksis kan det ha skjedd endringer i programvaren hver gang brukeren logger seg på. Samtidig kan vi nå enkelt følge med på hvordan ting fungerer gjennom flere skybaserte administrasjonsverktøy for Interactor. Her kan vi sjekke databasen og loggene, drive feilsøking og kan kontrollere at oppdateringer fungerer etter hensikten, forklarer Ødegård.

– Slik kan vi være forut for problemstillingene. Om vi har kommet med en ny versjon ser vi raskt om den feiler eller ikke, og kan like enkelt skru den av som på. Skyløsningen innebærer at det blir mye enklere og raskere å rette feil, eller komme med endringer som brukerne ønsker seg. For eksempel hadde vi i et av administrasjonsverktøyene en feilfiks som var i produksjon i løpet av 50 minutter, sier Sandsdalen.

Overgangen til skyløsning har så langt kun hatt enkelte mindre endringer i brukergrensesnittet til de som i dag bruker Interactor.

– I et så kjent program er det skummelt å endre for mye for fort. Faste brukere liker gjerne at ting er slik de er vant med å ha det, men det er kommet en del endringsønsker som vi jobber for å få på plass, forteller de to.

Et skjermbilde på et eksempel på brukergrensesnittet i Interactor, illustrert med den fiktive testpasienten «Line Danser».
Her er et eksempel på brukergrensesnittet i Interactor, illustrert med den fiktive testpasienten «Line Danser».

 

Historisk milepæl

– Dette er DIPS sin aller første SaaS – Software as a Service – og på mange måter et slags «proof of consept» for oss. Arbeidet med Interactor Sky har gitt oss en oversikt over hva som kreves teknisk, og hva som må på plass av prosesser og sertifiseringer både for oss og for plattformleverandøren av skytjenesten. Vi kan også se hvor raskt dette gir konkret verdi for kunden, og begynner å se konturene av hva dette vil kunne ha å si framover, i et Arena-perspektiv, sier Marius Foshaug Wiik, som er utviklingsleder i DIPS.

Det å levere DIPS Arena som en skytjeneste er en del av DIPS sin fremtidige strategi. Veien til et Arena i skyen, krever flere avklaringer enn det som har vært nødvendig for å få Interactor i skyen. Interactor er ingen elektronisk pasientjournal, og programvaren vil verken behandle eller lagre pasientinformasjon over tid. Dette er kun en kommunikasjonskanal mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Informasjonen som formidles her, slettes når lagring ikke lenger er nødvendig for funksjonaliteten til Interactor.

– Den langsiktige lagringen av personopplysninger har helt andre krav å forholde seg til, og foregår dermed kun i fastlegenes eller sykehusenes journalsystem. Vi tar ikke vare på dataene i Interactor lengre enn vi absolutt må, forklarer Wiik.

Norsk sky

Totalt har det vært 10 personer i teamet som har utviklet Interactor Sky. Arbeidet startet i 2018 og skjøt fart under Covid-19-pandemien, gjennom å la luftveisklinikker rekvirere koronatester via skyen. Interactor Sky var klar for reell produksjon fra og med 2020. De ulike helseregionene faset løsningen inn i løpet av 2022. I 2023 migrerte DIPS – i tett samarbeid med helseregionene – samtlige av legekontorene som bruker Interactor til skytjenesten. I alt mer enn 6 000 brukere i måneden.

Ødegård har jobbet med skyløsningen siden oppstarten, mens Sandsdalen kom inn i 2021. Begge ville inn i sky-teamet fordi de ønsket å lære seg noe nytt.

– Koden i Interactor er den samme, men vi har endret litt på arkitekturen, og det har krevd både ny kunnskap og ny teknologi å kjøre løsningen i en sky, forklarer utviklerne.

Prosessen har også medført en del regulatorisk. I 2020 kom Schrems II-dommen om personvern fra EU-domstolen, som gjør det vanskeligere for land i EU og EØS-landene å lagre data utenfor egen verdensdel. Dette medførte at DIPS valgte å bytte til en skyleverandør som lagrer alle data på norsk jord. Blant annet for å sørge for å oppnå en best mulig løsningsmodell, som er i samsvar med regelverket.

– Vi brukte tidligere en amerikansk leverandør med datasenter i Norge, men, på den tiden var det usikkert om det ville vært i tråd med gjeldende regelverk. Derfor måtte vi snu oss litt raskt når denne EU-dommen kom, sier Wiik.

 

Testløsning i sky

For DIPS Arena sin del kan utviklingen virkelig skyte fart i det øyeblikket DIPS kan legge alle sine testmiljøer i skyen.

– Vi har allerede testmiljøet til Interactor i skyen, og det kan gå timer fra vi starter på en oppgave i Interactor, til noen kan teste det vi har laget! Det å ha hele DIPS sitt testmiljø i skyen, er en av fasene vi gleder oss til. Dette vil medføre en helt annen verden når det gjelder å utvikle et produkt fra en god idé til fullverdig bruk ute hos kunden. Siste fase i dette vil være å tilby fullverdige, produksjonsklare miljøer i skyen, som da for eksempel hele DIPS Arena, forklarer utviklingslederen.

– Å legge programvare i skyen innebærer noen ekstra sikkerhetslag, men det er de som drifter skyløsningen som i all hovedsak har dette ansvaret, påpeker Ødegaard.

Skyløsningen kommuniserer via etablerte standarder, og bruker Norsk Helsenett for oppslag i helseregister og for kommunikasjonen inn mot helseregionen. For DIPS sin del er det også viktig å ikke binde seg til noe proprietært, men å beholde muligheten til å flytte mellom skyplattformer dersom behovet skulle oppstå.

Visste du at

– Første lokale løsning for rekvirering av prøver mellom fastleger og sykehuslaboratorium, ble testet i Tromsø allerede i 2006. Da av selskapet Well Diagnostics AS, som DIPS kjøpte i 2008. Siden da er løsningen breddet til rundt 1600 legekontor eller legevakttjenester.

– Liv Karen Johannesen ble med over til DIPS da Well ble kjøpt opp, og hun har faktisk tatt doktorgrad på Interactor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon