– En veldig gjennomtenkt programvare

 

Overlege Istvan Nagy ved TSB i Sykehuset Telemark, synes DIPS Arena fremstår som en meget gjennomtenkt programvare. Han synes den er enkel å lære seg, og intuitiv å finne ut av.

Publisert: 06.02.24 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Karina Hagen

– Det jeg ikke fikk til med en gang, tok det veldig kort tid å finne ut av. Jeg ser at dette er godt laget, at det er intuitivt bygget opp, og jeg synes dette gir meg god oversikt.

For eksempel er det mye enklere å skrive epikrise, siden jeg kan ha flere dokumentvindu om samme pasient åpent samtidig uten at det er noe risiko for å blande informasjon, forklarer Nagy, som jobber i poliklinikken til TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) på Sykehuset Telemark (STHF). Han har ikke særlig erfaring med DIPS Classic fra tidligere, og forholdt seg til den gamle pasientjournalen i kun et par måneder før DIPS Arena ble innført.

Dips Arena5Istvan Nagy jobber som overlege ved Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser på Sykehuset Telemark. Han mener det nye pasientjournalsystemet, DIPS Arena, er intuitivt å finne ut av.

 

– Det jeg ikke fikk til med en gang, tok det veldig kort tid å finne ut av. Jeg ser at dette er godt laget, at det er intuitivt bygget opp, og jeg synes dette gir meg god oversikt.

Milepæl 3. desember

STHF og Betanien hospital er akkurat nå de aller nyeste brukerne av DIPS Arena her til lands. Selve oppstarten skjedde 3. desember i fjor, samtidig med at STHF og Betanien hospital ble konsolidert inn i den felles databasen som alle helseforetak i Helse Sør-Øst (HSØ) skal over på. STHF, Betanien og Oslo universitetssykehus er først over i den felles databasen. De øvrige sykehusene i HSØ blir å følge planen om konsolidering og innføring av DIPS Arena jevnt gjennom 2024 og 2025. Etter Sykehuset Telemark står sykehusene i Vestre Viken HF for tur nå i februar.

Og det er nettopp her, på Bærum sykehus, vi treffer Lise Anholt. Hun har en dobbeltrolle som sykepleier og sekretær ved Betanien Hospital, og som superbruker er hun nå i Bærum for å lære opp de som skal være superbrukere i DIPS Arena på sykehuset her.

– For min egen del synes jeg at jeg med DIPS Arena har fått en arbeidsdag som flyter mye bedre. Jeg jobber hovedsakelig på kontor og synes det er lettere å finne tak i informasjon nå, sier Anholt.

Istvan Nagy ønsker seg bedre oversikt hva angår pasientens medisiner, og dette er også noe Anholt har fått tilbakemeldinger om.

– Noen steder er det færre klikk enn før og noen steder er det faktisk flere, men her i Arena ser vi at klikkene har en funksjon, mener hun.

Dips Arena2Lise Anholt jobber i en kombinert stilling på Betanien hospital, og har den siste tiden bistått Vestre Viken HF med opplæring av superbrukere.

– For min egen del synes jeg at jeg med DIPS Arena har fått en arbeidsdag som flyter mye bedre. Jeg jobber hovedsakelig på kontor og synes det er lettere å finne tak i informasjon nå

Ønsker oppfølging etter opplæring

Som superbruker er Anholt i kontakt med mange ulike brukere av DIPS Arena, og noen har innspill til ting som ikke fungerer, eller som kunne vært løst annerledes i programvaren.

– Til de må jeg bare understreke hvor viktig det er å melde alt dette inn til Sykehuspartner eller til sykehuset, slik at de kan ta dette videre med DIPS. Alt som tydelig ikke fungerer må meldes inn, ellers kan vi ikke forvente endringer, formaner hun.

Kreftsykepleier May Britt Sørensen Egeberg ved lunge/geriatri sengeposten innrømmer uoppfordret at hun hadde gruet seg litt på forhånd til alt det nye. Hun synes i likhet med Nagy at det er enkelt å manøvrere fra det ene til det andre i en journal, uten å «miste» pasienten. Egeberg har fått tildelt tre roller i DIPS Arena. Hun er blant annet pakkeforløpskoordinator, og spesielt disse synes hun nå er mye enklere å kode i Arena.

– Jeg er en voksen dame og var spent før vi skulle i gang, men jeg har tatt e-læringskurs og fått undervisning her på posten som ga meg et godt grunnlag før oppstart. Når jeg er usikker, forsøker jeg å finne hjelp via hjelpeverktøy og Alto-portalen. Jeg ønsker meg likevel at de instruktørene som gikk rundt i de to ukene like etter oppstart, hadde kommet rundt en ny tur nå på nyåret når vi har brukt programvaren en stund og føler at vi har litt mer kontroll. For i en hektisk arbeidshverdag er det vanskelig å finne tid til å lete seg fram, utforske nærmere eller kanskje ta e-læringen på nytt igjen, forklarer Egeberg. 

Dips Arena3May Britt Sørensen Egeberg har tre ulike roller i DIPS Arena. Kreftsykepleieren jobber blant annet som pakkeforløpskoordinator.


Lise Anholt støtter helhjertet dette ønsket, siden slik oppfølging i etterkant er viktig. Både for å løse vansker som enkelte sliter med å finne ut av, eller for å få tips til snarveier eller raskere måter å navigere på. Heretter vil det meste handle om å gjøre arbeidet i DIPS Arena så effektivt som
mulig. 

Egeberg har forresten lyst til å forgylle en kollega i forbindelse med Arena-innføringen:

– Vi har en helt fantastisk fagutviklingssykepleier som virkelig har stått på langt ut over det man kan forvente. Hun finner ut av ting og hjelper der hun kan. Hun laget også læringsmål for DIPS Arena for oss, som ble brukt i undervisningen. Dette var svært nyttig, og hun gir oss alle et løft gjennom engasjementet sitt, skryter Egeberg.

Arena vesentlig for digitalisering

Sykehuset Telemark var faktisk et av de aller første sykehusene her til lands som tok i bruk en Arena-modul. Dette skjedde helt tilbake i 2014 da de innførte akuttliste fra DIPS Arena i sitt akuttmottak.

Dette var bare et år etter at de innførte DIPS Classic ved STHF og Betanien.

– Prosessen med å innføre Classic den gang var mye mer krevende, mener Elisabeth Kleppe Sagafos, som var en sentral del av innføringsprosjektet også da. Hun er IKT-rådgiver og systemansvarlig for DIPS ved STHF, og jobber ved avdeling for Teknologi og e-helse i sykehuset.

– DIPS Arena-prosjektet har pågått siden november 2022. Vi skulle opprinnelig gå opp i mai 2023, men fikk noen utsettelser på grunn av at noe teknisk rundt den regionale konsoliderte databasen i HSØ ikke var helt på plass. Vi benyttet denne ufrivillige pausen til å få ut mer informasjon, men vi fikk selvsagt mye replanlegging på grunn av denne utsettelsen. Det er jo slik at sykehuset er i drift hele tiden, og de ressursene vi har fått tildelt under innføringsprosjektet, jobber jo også i driftsorganisasjonen. Dermed blir det utfordrende å dekke opp for folk som blir borte. Men totalt sett har overgangen sklidd veldig greit. Vi har møtt en forventning i hele sykehuset om at dette bare skal og må vi få til. En digital transformasjon for STHF og Betanien er ikke mulig uten DIPS Arena, understreker hun.


Dips Arena4Her er tre fornøyde brukere av DIPS Arena ved Sykehuset Telemark og Betanien hospital. Fra venstre: May Britt Sørensen Egeberg, Istvan Nagy og Lise Anholt.

Samme stammespråk

STHF, Betanien hospital og OUS følger nå samme regionale standard. Det betyr at det er et felles «stammespråk» som skal brukes i DIPS Arena av samtlige som jobber i HSØ.

– For eksempel så skal journalgrupper og struktur opprettes likt. Måten å benevne dokumentene på er den samme, forklarer Sagafos. Slik sikrer HSØ at det er blir betydelig enklere for ansatte å bytte mellom ulike sykehus innenfor helseregionen. En konsolidert base gir også helseforetakene i HSØ mulighet til å dele informasjon på tvers. Det pågår et utviklingsarbeid i prosjektet som vil gi en løsning for deling av dokumenter i Arena for utvalgte personellgrupper i løpet av prosjektperioden. Denne vil pågå fram til 1. juli 2025. Innen denne datoen skal samtlige sykehus i HSØ skal være over på DIPS Arena.

– Vi fikk en liten smak av fjern fortid i og med at vi i forbindelse med konsolidering av databasen måtte over på papirrutiner i 35 timer. Nærmere bestemt fra fredag kveld til søndag morgen. Når du må helt tilbake dit, så skjønner du hvor ekstremt mye hjelp det er i elektroniske systemer. Alt på papir tar fire ganger så lang tid. Jeg håper at denne nedetiden blir kortere for hvert helseforetak som kobler seg på, sier Elisabeth Kleppe Sagafos.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon