Klare for flere tips og triks i DIPS Arena

 

Sykehusene i Vestre Viken kom opp på DIPS Arena allerede i februar. I det vi skriver mai er de nå sultne på flere tips og triks-kurs i programvaren, for å få muligheten til å jobbe smartere og enda mer effektivt.

Publisert: 20.05.24 Tekst: Oddny J. Johnsen

Vestre Viken er det tredje helseforetaket i Helse Sør-Øst som har tatt i bruk DIPS Arena. Vestre Viken består av fem ulike sykehus, og alle startet opp med DIPS Arena i vinter. De fem sykehusene er Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Blakstad sykehus og Kongsberg sykehus. Til sammen leverer sykehusene i Vestre Viken spesialisthelsetjenester til nærmere en halv million mennesker i totalt 22 kommuner. I Drammen er dessuten et helt nytt sykehus under bygging, som skal erstatte både Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Sistnevnte tilhører klinikk for Psykisk helse og rus.

 

Jo Nordahl-Olsen
Vestre Viken HF tok i bruk DIPS Arena i februar i år. Anestesisykepleier Jo Nordahl-Olsen synes den nye programvaren er lett å lære seg, men at det forutsetter at man har tatt e-læringen og deltatt på kurs før oppstart.  (Foto: Privat)

Fint med flere tips

Ved avdeling for Anestesi, intensiv og operasjon (AIO) i Drammen sykehus, så finner vi anestesisykepleier Jo Nordahl-Olsen. Han jobber med anestesiplanlegging, og er en av de som gjerne skulle hatt «oppstartsstøtten» tilbake nå når folk har senket skuldrene etter overgangen til nytt journalsystem, og har begynt å forstå mer av Arena. 


‒ Jeg tror det kunne vært lurt med litt kursing i bruk av hurtigtaster og hurtigvalg, og eventuelt få plukket vekk omstendelige og unødige omveier som man garantert har lært seg. I oppstartsukene er alt så overveldende, og det meste handler bare om å få til å gjøre arbeidsoppgavene dine i det nye systemet. Nå tror jeg flere er modne for å finne ut av mer avanserte ting. Jeg tror også sykehusene hadde hatt nytte av at flere kunne DIPS Arena litt bedre, og ikke minst brukte det mer likt, uavhengig av avdeling og geografi, mener Nordahl-Olsen.

 

Delta på kurs!

Han har en rolle i sykehuset som gjør at han får innblikk i hvordan ulike avdelinger har håndtert det å få nytt pasientjournalsystem. For sin egen avdeling er han veldig fornøyd med hvordan overgangen til DIPS Arena ble planlagt og ivaretatt, gjennom kursing og andre forberedelser. Men erfarte fort at ikke alle avdelinger hadde det slik.


‒ Det viktigste rådet før en Arena-oppstart er å delta på kurs. Selv om det meste i DIPS Arena var kjent fra før, og ikke særlig utfordrende å lære seg, er det likevel viktig å både ta e-læring og kurs i forkant av oppstarten. Noe av det som er fint i Arena, er at du får en logg på hvem som har endret på ting. Vi i vår avdeling eier ikke en eneste pasient, derfor er vi avhengig at pasienten er lagt inn riktig fra sin sengepost eller poliklinikk. Det hele blir fort litt sårbart om folk ikke gjør jobben sin tidligere i systemet. I starten opplevde jeg at enkelte avdelinger ble nødt til å «velte» en del oppgaver over på meg og oss, fordi de ikke hadde lært seg Arena godt nok. Så da fikk vi merarbeid her, og litt «voksenkjeft» når vi slet med å finne riktige kontakter på pasienter, forklarer han, og legger til: 
‒ Nå synes jeg det begynner å rette seg, og de fleste avdelinger er kommet godt i gang med Arena.

Musematte2
Foto: Musemattene med hurtigtaster i DIPS Arena er både nyttig og populær i forbindelse med innføringen

 

Generasjonsskille

Kollega Marit Sutterud er til daglig leder for anestesi i AIO-avdelingen, men har det siste året vært gruppeleder for arbeidsgruppen operasjon i mottaksprosjektet for DIPS Arena i Vestre Viken. Hun ser et klart generasjonsskille mellom den yngre garden, som tar programmet mer intuitivt og finner ut av ting på egenhånd, og de som vegrer seg for å utforske programvaren i frykt for å rote seg inn i noe de ikke kommer ut av.


‒ Jeg ser veldig forskjell på hvordan unge ansatte og de som er på alder med meg selv, navigerer seg fram i DIPS Arena. Disse unge skjønner mer av hvordan dette henger i hop, mener Sutterud. Hun har selv laget veiledere for bruk av Arena i egen avdeling, og synes det har vært spennende å delta i innføringsprosjektet.  


‒ De fleste av oss bruker bare en liten del av pasientjournalen og lærer oss funksjonaliteten i tilknytning til egne arbeidsoppgaver, men her fikk jeg lære mer om oppbyggingen, hva som er tenkt og hvordan logikken fungerer. Det var svært interessant. I tillegg synes jeg vi har et godt støtteverktøy i Alto-portalen hvis vi står fast, kommenterer hun.

 

Drammen sykehus

Foto: Vestre Viken HF, her representert ved Drammen sykehus, hadde en vellykket oppstart med DIPS Arena tidligere i år. Et nytt sykehus er under bygging på Brakerøya, og der skal både Drammen sykehus og Blakstad sykehus flytte inn neste år.

 
 

Fjerne dobbeltføringer

Hun er enig med Jo Nordahl-Olsen i at de ideelt sett nå burde hatt et «gjenoppfriskingsteam» som gikk rundt i sykehusene. 
‒ Jeg sa det til Lars Morgan Karlsen i DIPS, at de burde komme tilbake om et halvt eller trekvart år for å lære oss mer! Jeg tror ikke vi på langt nær klarer å utnytte det som allerede finnes i journalsystemet. Samtidig som vi jo alle ønsker oss at Arena utvides med enda mer funksjonalitet, smiler hun.


Og apropos det: Hva ville de to prioritert av funksjonalitet, om de hadde fått velge?
‒ Jeg skulle ønske meg bedre integrasjon mellom alle datasystemene i sykehuset, slik at vi slipper dobbeltdokumentasjon. Jeg skjønner ikke at man ikke koster på seg å løse dette. Det er både en sikkerhetsrisiko og en tidstyv at sykehusene må dobbeltføre så vidt mye informasjon. Vi i arbeidsgruppen Operasjon har diskutert dokumentasjonsrutinene våre med foretaksjuristen, for å sikre at vi dokumenterer det vi bør og skal. I tillegg til det juridiske skal journalen være et arbeidsredskap og gi et oversiktlig bilde av pasientens situasjon. Skal man innfri disse behovene slik det er i dag, medfører det dobbeltdokumentasjon på flere områder, sier Sutterud. 


Nordahl-Olsen vil prioritere to ting: 
‒ Det første jeg ønsker meg er at DIPS Arena snakket bedre med spesielt Metavision, slik at vi unngår dobbeltføringer for å registrere opplysninger i begge systemene. I tillegg ville jeg satt pris på at det hadde blitt brukt tilstrekkelig med penger på IT generelt, slik at vi for eksempel unngår nedetid. Hvis systemene plutselig går ned, er det umiddelbart ganske kritisk. Uansett hva slikt skyldes, bør vi prioritere å unngå det, mener han.

Mye funksjonalitet i Arena

Marianne Ersvik Johnsen i DIPS AS er en av de konsulentene som mer enn gjerne reiser ut til sykehusene for å bistå med tips og triks. Hun har bistått i de fleste innføringer av Arena så langt, og veileder ofte i ettertid både ved å være til stede på de ulike sykehusene, og via webmøter hvor hun tar imot spørsmål og viser hvordan ting kan løses. Hun bekrefter at funksjonaliteten som allerede finnes i DIPS Arena er svært omfattende, og at det alltid er litt nytt å hente for de som vil utnytte programvaren bedre. 

Vestre Viken gikk slik som de andre foretakene i Helse Sør-Øst over til konsolidert database, samtidig som de tok i bruk DIPS Arena. 

‒ Det jeg husker best fra oppstarten i Vestre Viken var at også vi i støtteteamet lærte oss noe nytt! En lege hadde funnet ut av hvordan han kunne kopiere labsvar på en slik måte at informasjonen la seg riktig i skjema han skulle sende fra seg. DIPS Arena er full av funksjonalitet tilpasset for ulike områder og oppgaver, så det er forsåvidt ikke så rart at vi ikke vet av absolutt alt. Mest av alt er dette et fantastisk eksempel på erfaringsbasert læring, og på hvor godt vi samarbeider og kan lære av hverandre gjennom slike innføringsprosjekt, smiler Johnsen. 
Marianne Ersvik Johnsen

Fakta Vestre Viken


- Helseforetaket har ca 10.000 ansatte og yter spesialisthelsetjenester til rundt 500.000 mennesker i 22 kommuner i Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark.

- Samtlige klinikker og avdelinger i helseforetaket tok i bruk DIPS Arena søndag 11. februar 2024. 

- Vestre Viken er organisert i åtte klinikker: Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Psykisk helse og rus, Prehospitale tjenester, Medisinsk diagnostikk og Intern service.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon