Lege i direktørstolen

Thomas Smedsrud (30)

Norges største e-helsekonsern og leverandør av pasientjournal i alle helseregioner utenom Midt, ledes nå av en lege. Administrerende direktør Thomas Smedsrud (47) har like godt startet med å gjøre en grundig helsesjekk av hele DIPS. 

Publisert: 21.02.2024
Thomas Smedsrud ble ansatt som medisinsk direktør i DIPS tilbake i 2019, og har siden da vært med på å designe og skape den fremtiden som DIPS nå er en del av. Allerede i 2020 bidro han til å forme e-helsekonsernet Kernel, som formelt ble etablert i 2021. Her var han først medisinsk direktør, og siden viseadministrerende direktør, fram til han den 1. august 2023 overtok som administrerende direktør etter Kolbjørn Haarr.
  
‒ Kernel er morselskapet til DIPS, og grunnen til at vi opprettet Kernel var at vi ønsket å investere i produkter på siden av DIPS sin kjernevirksomhet. Vi ønsket å frikoble Kernel fra DIPS for å ha fart og fleksibilitet til å kjøpe eller starte nye selskaper, forklarer Thomas.  
 
Thomas Smedsrud 5

Thomas Smedsrud har vært ansatt i DIPS siden 2019.

To år – ni selskaper


Etter to år består Kernel av ni selskaper inkludert DIPS. De åtte andre er e-helseselskapene Aidn, Kvikna, DIPS Front, ReMin, Extensor, DiaGrapthIT, Deepinsight samt Davidhorn som leverer teknologiløsninger for justissektoren.
 

– Mange av selskapene har vi kjøpt opp, men to har vi vært med å starte. Blant annet Aidn, som er et tech-selskap vi startet fordi vi ønsket å lage en helt ny pasientjournal for kommunene. Vi gjør dette fra bunnen av, med ny teknologi og nye folk. Det hele startet veldig konkret med at noen nøkkelpersoner fra ReMin og DIPS gikk sammen. To år senere har Aidn nesten 100 ansatte, og utvikler på rekordtid en kjempestor og kompleks softwareløsning det normalt tar flere år å lage. Aidn er allerede ute i pilot i flere kommuner, og så langt ser dette ut til å bli en suksesshistorie. 

Pasientjournalsystemet bygges for å kunne utveksle informasjon med resten av helsetjenesten i sanntid, og skal bidra til å gjøre samhandling til en naturlig arbeidsflyt mellom organisasjoner og tjenestenivå.  

DIPS brukte halvannen milliard på å utvikle DIPS Arena for sykehusene. Nå har Kernels eiere lagt en ny milliard på bordet for å få på plass en pasientjournal for kommunehelsetjenesten. 

– Aidn vil ha en løsning klar for markedet i løpet av 2024, lover konsernsjefen. 

– Aidn vil ha en løsning klar for markedet i løpet av 2024.

Jobbforbud hver ettermiddag

 

Denne artikkelen er et produkt av at Thomas Smedsrud var gjest i DIPS-podkasten, d:pod, med Hanne Gunby og Sverre Coucheron.

Skjermbilde 2023-10-13 kl. 16.36.10
Hanne Gunby og Sverre Coucheron jobber som henholdsvis utviklingsleder og partner engineer i DIPS, og er vertene til podkasten.

I podkast-studioet vitser han rundt oppveksten på Hamar, avslører at han er nygift med hun som har vært partneren hans i ti år. Og forteller om den geniale boligløsningen på Tåsen i Oslo, hvor broren med familie bor i den andre halvdelen av tomannsboligen. Tilgangen på barnevakt er dermed både kortreist og enkel. De tre ungene på fire, seks og ti år vokser opp sammen med de tre søskenbarna sine, og vandrer ubekymret mellom mamma og pappa, tante og onkel.  

Med enda mer ansvar på jobb, er det blitt enda viktigere for Thomas å verne om tiden med ungene. Dermed er det hver dag en jobbfri sone i tiden fra middag og til ungene legger seg. Men etter det blir det både jobbing, trening, eller litt gaming. Alt etter behov.   

Tid er noe det er en generell knapphet på, i arbeidet med å løse til dels store utfordringer både i sykehusene og i resten av helsetjenesten. DIPS har nå flere viktige verktøy under utvikling samtidig, med mål om å forenkle arbeidsflyt og frigi dyrebar tid for klinikerne. For eksempel ble 28. september 2023 en milepældato. Da ble den aller første kreftmeldingen generert automatisk fra DIPS Arena, og overført til Kreftregisteret.

Klinikere som har tatt denne funksjonaliteten i bruk, mener de nå kun bruker 30 sekunder på oppgaven som tidligere tok dem 20 minutter per pasient. Milepælen fant sted ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foreløpig finnes denne funksjonaliteten kun for prostatakreftmeldinger, men steg for steg kommer det slike fremskritt. Som Pasientens Legemiddelliste, digitale pasientskjema, digital sengepost eller automatisk genererte epikriser. Samtlige tre DIPS-regioner er utålmodige etter å få på plass mer funksjonalitet i DIPS Arena.  

Saas og KI 


– Hvor vil du ta DIPS?

– For det første så handler mye fortsatt om å bli ferdig med å rulle ut DIPS Arena, en jobb som har tatt dobbelt så lang tid som noen hadde håpet. De siste årene har vi hatt mye fokus på feilretting, ytelse og stabilitet. Ting som det ikke er så sexy å jobbe med, men som vi er blitt veldig gode på. Nå har vi en stabil og god software på plass, og skal fokusere på å være en produktleverandør som er effektiv og moderne, som har fokus på brukervennlighet, og som klarer å levere verdier til sluttbrukerne. I tiden som kommer skal vi levere mobile løsninger og bruke mer kunstig intelligens. Vi må også over i skyen på en «Software as a service»-løsning (Saas), sier Thomas og fortsetter: 

– Vi har en rekke områder vi må gjøre noe med, men vi vet hvor vi skal. Tiden vi er inne i er først og fremst preget av at DIPS nå er noe helt annet enn det vi var for få år siden. Både hva angår selskap og produktmodenhet, konstaterer direktøren.  

Da han ble intervjuet i d:mag i 2020, mente han at koronapandemien ville bli en katalysator for helsetjenesten når det gjaldt å ta raskere i bruk allerede tilgjengelige løsninger, og han fikk rett. 

I år ble løsningen som DIPS har levert til pasientene siden 2015, tatt i bruk for å gi behandlere fra andre tjenestenivå og helseforetak tilgang til nødvendige journaldokument fra sykehusene. 

– En ting som har vært undervurdert er hvor viktig det er for kommunehelsetjenesten å kunne slå opp i sykehusjournalen. Selv om det vi har nå kun er en portal, så er brukerne kjempefornøyde, fordi de enkelt får tilgang til informasjon de burde hatt tilgjengelig for lengst. Hadde vi begynt i denne enden i 2013 tror jeg veldig mye ville vært veldig annerledes, sier han.  

 

Thomas Smedsrud (13)-2
Thomas Smedsrud er nå konsernsjef i Kernel og administrerende direktør i DIPS.

Skal lage løsninger på tvers 


Som medisinsk direktør var Thomas opptatt av å fokusere mer på sluttbrukere, brukervennlighet og design. Den ambisjonen har han som administrerende direktør også. 
 

– DIPS var tech-drevet, og vi har en styrke med oss derfra. Nå er vi mer brukerdrevet, noe som også er en del av den store trenden innen softwareutvikling. 

– Hvordan kan vi utnytte synergier mellom DIPS og de andre selskapene i Kernel? 

– La meg starte i andre enden: Jeg tror det er en viktig og en god modell at alle selskapene er egne selskap med selvstendig ansvar. Grunntanken i vår modell er å ikke bygge byråkrati, matriseorganisasjoner og store staber over. Det kommer stadig gode ideer på hva som kan gjøres på konsernnivå, men den bevisste strategien er å si nei, fordi det drar med seg store konsekvenser. Det å IKKE hente ut potensielle synergier, er kanskje det viktigste vi gjør akkurat nå ‒ fordi det er så fristende.

Vi tror det går an å bygge en felles kultur, selv om vi er separate selskaper. At vi kan lære av hverandre og jobbe sammen om løsninger på tvers, som er gode for sluttbrukerne. Så kan vi gjøre dette enkelt fordi vi har samme eier, uten å forhandle fram kommersielle avtaler. Samtidig kan det at noen får starte helt på skrætsj og rekruttere på nytt, virke som inspirasjon for de selskapene som har drevet på lengst. 

– Vi tror det går an å bygge en felles kultur, selv om vi er separate selskaper. At vi kan lære av hverandre og jobbe sammen om løsninger på tvers, som er gode for sluttbrukerne.

Fra sluttbruker til toppsjef 


Thomas Smedsrud sitt første møte med DIPS var da han jobbet på Skadelegevakta i Oslo, og egentlig planla å bli ortoped. Istedenfor havnet han i innføringsprosjektet som 20. oktober 2014 skrudde på DIPS Classic ved OUS. Ellers har han McKinsey, Accenture, MandagMorgen og Bigmed på CV-en sin. En god blanding av medisin, teknologi, innovasjon og ledelse har ført han dit han er i dag. 
 

– Det hjelper å ha vært en sluttbruker, og samtidig kjenne til kompleksiteten både i IT-faget og i helsefaget. Den jobben jeg har fått nå var ikke noe jeg hadde planlagt, men i mitt hode er det den kuleste jobben innen e-helse som finnes i Norge, konkluderer konsernsjef Thomas Smedsrud. Godt i gang med DIPS «versjon 3.0», som den tredje toppsjefen i Norges største e-helseselskap. 


Podkasten [d:pod] - Kode med mening kan høres på Spotify,  Apple podcast og YouTube. 

Se podkasten på YouTube

Hør podkasten på Spotify

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon