Sparer en måned på digital sykmelding

Sykmelding illustrasjon-1

Saksbehandlingstiden og kostnadene knyttet til behandling av sykmeldinger er gått betydelig ned, takket være at digital sykmelding er tilgjengelig i DIPS Arena.

Publisert: 03.05.23 Tekst: Oddny J. Johnsen

Enkelte forbedringer i DIPS Arena byr på forenkling for samfunnet som helhet. Digitale sykmeldinger er definitivt en slik. Da Helgelandssykehuset, som det aller første i Norge, sluttet å sende sykmeldinger på papir den 14. mars 2021, ble det lokale NAV-kontoret så begeistret at de kom på døra med blomster og gullmedaljer i sjokolade.

 

Markering Helgelandssykehuset
Helgelandssykehuset var det første sykehuset her til lands som kunne begynne å sende sykmeldinger digitalt istedenfor på papir. DIPS Arena-prosjektet fikk gullmedaljer i sjokolade og blomster fra det lokale NAV-kontoret. (Foto: NAV)

 

Prosjektleder for innføringen av DIPS Arena på Helgeland, Tom Dahlberg, forteller at de ikke har fått en eneste negativ henvendelse etter at de begynte med digitale sykmeldinger. Tvert imot tror han det var kollektiv jubel over at papiret forsvant. Det var det definitivt på det lokale NAV-kontoret.

Feiret overgangen

‒ Da vi skjønte at Helgelandssykehuset var først ut med digitale sykmeldinger her til lands, syntes vi det var på sin plass med litt oppmerksomhet, sier fagansvarlig Anne Rita Hovd ved lege- og behandlertelefonen på NAV Kontaktsenter Nordland, avdeling Mo i Rana. Det var hun som sto bak initiativet med blomster og sjokolade.
 
Hovd forklarer at det med papirsykmeldinger kunne gå mange uker før NAV fikk sykmeldingen inn i systemet.
 
 
Skjermbilde Anne Rita
Anne Rita Hovd ved NAV på Mo i Rana, tok initiativet til å markere overgangen til digital sykmelding i spesialisthelsetjenesten. (Foto: NAV)

 

‒ Digital sykmelding kommer online på dagen, og pasienten kan søke sykepenger med en gang, sier Hovd.

Alle sykehus i Helse Nord har hatt tilgang til digitale sykmeldinger i DIPS Arena siden november 2021. Avdelingsleder Monica Brox Pettersen ved markedsavdelingen i NAV Tromsø, forklarer at digitale sykmeldinger forenkler saksgangen både for NAV og den sykmeldte.


‒ Da sykehusene skrev ut sykmeldingene på papir erfarte vi at de gjerne samlet opp sykmeldinger over en periode før de ble sendt til NAV-kontoret. Det resulterte naturlig nok i at NAV-veilederne måtte ringe og etterlyse sykmeldingene. Dette ble blant annet gjort dersom den sykmeldtes krav om sykepenger ble mottatt av NAV, før sykmelding før aktuell periode var mottatt. Papirsykmeldingene måtte deretter sendes til skanning, og de som av ulike grunner ble avvist i skanning måtte behandles manuelt. Konsekvensen kunne bli forsinket utbetaling av sykepenger, noe som igjen kunne føre til en søknad om økonomisk sosialhjelp i påvente av avklaring og utbetaling av sykepenger, forklarer Pettersen.

Hun forteller at de også har erfart at sykmeldinger fra de enkelte sykehusene ble sendt til i papirform til NAV-kontoret i den kommunen sykehuset er lokalisert, og ikke til det NAV-kontoret som pasienten tilhører, noe som også medførte etterlysninger etter sykmeldinger.

‒ Det er ingen tvil om at digitale sykmeldinger medfører redusert saksbehandlingstid, påpeker Pettersen.

Feilretting av søknader som kommer på papir, kunne også ta mye tid og forsinke saksbehandlingen.
 
‒ Det er jevnt over flere feil i søknadene som kommer på papir enn de som blir sendt digitalt. Den digitale søknaden er lettere å fylle ut, og det er ikke mulig å gjøre logiske feil eller sende den inn usignert, forklarer Hovd.

Samfunnsøkonomisk evolusjon

 
‒ Vi hadde nok ikke selv tatt inn over oss hvor mye digitale sykmeldinger kom til å gi av besparelser i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Heidi Johansen som er Helse Nord sin regionale prosjektleder for innføringen av DIPS Arena i Nord-Norge. Hun forteller også at Helse Nord etter innføringen av DIPS Arena har fått mange kommentarer fra helsepersonell om at digital sykmelding har vært svært etterlengtet.
 
 
Heidi Johansen_ (10)

Prosjektleder Heidi Johansen i Helse Nord FRESK har kun fått positive tilbakemeldinger på digital sykmelding.

 

Helse Stavanger gikk opp på DIPS Arena i november 2022, og dermed bruker nå hele Helse Vest løsningen.

‒ Våre leger virker veldig fornøyd med at de kan sende sykmeldinger elektronisk. Til nå har vi sendt cirka 4500 sykmeldinger fra både somatikk og psykiatri/rus, og har kun fått avvist fire av dem. Så løsningen virker lett å bruke, sier Carsten-Wilhelm Tammen, som har ledet innføringen av DIPS Arena i Helse Stavanger.

_RSB7628

Mange fordeler med digital sykmelding

 
For NAV betyr digitale sykmeldinger sparte ressurser når manuell behandling av papirsykmeldinger går ned. Kostnader til skanning blir redusert. Det blir også enklere å holde oversikt i sykefraværet, når man unngår at nye sykmeldinger kommer på papir. Dermed kan NAV også raskt svare brukerne på hvor langt sykepengesaken har kommet.
 
Hovd lister også opp fordelen for de øvrige involverte:
 
Arbeidsgiverne slipper å vente lenge på å få sykmeldingen. Arbeidstaker deler sykmeldingen elektronisk når de får den. Dermed får arbeidsgiver bedre oversikt, og vet når de har mulighet for å søke refusjoner. Arbeidsgiver kan også starte digital oppfølgingsplan, og en god oppfølging tidlig.
 
Pasienter får med digital sykmelding fra sykehus, automatisk tilgang til denne på «din side» hos NAV.no. De slipper å vente på at sykmeldingen først skal sendes pr. post for så skannes. Pasienten kan sende digital søknad om sykepenger og slipper også kostnader til porto for å sende sykmeldingen til arbeidsgiveren. Ved digital sykmelding unngås forsinkelser som tidligere gjorde at det kunne ta lang tid å få sykepenger. Pasienten slipper usikkerhet om sykepengene er ivaretatt, og kan følge status på behandling av sykmeldingen på nett.
 
Helseforetakene sikrer at sykmeldingen som sendes er korrekt utfylt. De slipper kostnader til papir og porto når sykmeldingen sendes elektronisk til NAV, og slipper kostnader og administrasjon ved utskrift av sykmelding. Digital sykmelding gir også bedre muligheter til digital kommunikasjon med NAV, og høyere pasienttilfredshet.
 
Det er nå 20 år siden fastlegene begynte å prøve ut digital sykmelding og 13 år siden den ble obligatorisk for alle fastleger. Nå sender alle helseforetakene i Helse Nord og Helse Vest digital sykmelding. Fra og med denne sommeren vil hele Oslo universitetssykehus kunne gjøre det samme.
Papirsykmeldingene fra sykehusene utgjorde i 2021 rundt ti prosent av alle sykmeldingene som NAV mottar. Det betyr at rundt 300.000 – 400.000 sykmeldinger hvert år fortsatt sendes i posten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon