– Derfor er det nyttig for oss å la helsepersonell teste det vi lager underveis

 

‒ Det finnes ideer vi selv synes er geniale, og så reagerer brukerne med et skuldertrekk og sier «Dette trenger vi egentlig ikke». Nettopp derfor er det så nyttig for oss å la brukerne teste det vi lager underveis. Ny vedtaksmodul utvikles nå sammen med brukerne.

Publisert: 25.04.24 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Ingvild Festervoll Melien 

Sitatet tilhører UX-designer Silje Sætre i DIPS, som besøker Helse Bergen i dag sammen med kvalitetsansvarlig Cecilie Elisabeth Myklebust, utvikler Martin Vasbotten og produktansvarlig Guri Tømmervåg. De er alle fra Team Vedtak i DIPS, som bytter på å reise rundt til ulike psykiatriske avdelinger for å la brukerne teste den nye versjonen av vedtaksmodulen i DIPS Arena. 


Det er allerede 10 år siden den første psykiatrimodulen ble laget i DIPS, og da med utgangspunkt i en lang kravspesifikasjon fra kundene og en omfattende skriftlig standard levert av helsemyndighetene. Nå tar DIPS utgangspunkt i arbeidsdagen til brukerne, for å gjøre dataverktøyet enklere og bedre å bruke, samtidig som de tar inn oppdaterte krav og føringer fra myndighetene.

Sandviken brukertest (1)Et utviklerteam fra DIPS reiser rundt i hele Norge for å la brukere teste prototypen på den nye vedtaksmodulen og lære av deres arbeidshverdag. I Bergen deltar (bak fra venstre) UX-designer Silje Sætre, utvikler Martin Vasbotten og produktansvarlig Guri Tømmervåg fra DIPS. Foran sitter overlege Morten Svendal Hatlen ved Sandviken sykehus og kvalitetsansvarlig Cecilie Elisabeth Myklebust fra DIPS.

Iterativ utvikling

Hatlen liker at DIPS nå utvikler all ny programvare iterativt og dynamisk. Det betyr at de jevnlig oppsøker brukerne for å teste prototypen de utvikler, går tilbake, forbedrer og kommer ut igjen til brukerne for å teste på nytt.
‒ Jeg tror det er en veldig god investering for sykehusene å bidra med evaluering underveis, slik at programvaren fungerer godt fra det øyeblikket den skal tas i bruk, mener Hatlen.
Han sier at han gjennom de årene som er gått siden Helse Bergen innførte DIPS Arena, har sett flere steder hvor han har tenkt at det burde være mulig å spare tid. 
‒ Men jeg ser at mange av irritasjonsmomentene mine ikke skyldes selve pasientjournalen, men myndighetsbelagt rapportering og dokumentasjon, sier Hatlen.
‒ Kommer du til å delta på flere tester av den nye vedtaksmodulen før lansering?
‒ Ja, gjerne det! 

 

Kontinuerlig forbedring

Guri Tømmervåg sier at DIPS legger opp til å kunne levere kontinuerlige forbedringer, etter hvert som hele DIPS Arena videreutvikles. I tillegg må nye Arena-moduler være enkle å oppgradere, og lett kunne ta inn det som kommer av fremtidige, smarte løsninger. En gang der framme vil alle oppdateringer og feilrettinger i programvaren skje automatisk og uten nedetid.


‒ Før vi kommer så langt jobber Team Vedtak, som utvikler den nye modulen, med en målsetning om å levere den beste løsningen til våre brukere. Forventningen fra kunden er selvsagt å få en forbedret versjon raskest mulig, og teamet jobber også for å kunne levere fort, sier Tømmervåg. 
‒ Samtidig skal vi ikke lage en løsning som vi må forte oss for å få ferdig. Kontinuerlig forbedring ligger i produktets natur, og ved å jobbe slik vi nå gjør kan vi rygge der vi har gjort feil og få inn forbedringer, supplerer Sætre. 

DIPS-teamet er takknemlig for at de ved siden av testingen også får stille spørsmål for mer inngående å forstå arbeidsflyten i klinikken.

 

Sandviken brukertest (5)

Overlege og psykiater Morten Svendal Hatlen hadde mange gode innspill til utviklerteamet fra DIPS. Hatlen er nummer to fra venstre. På hans høyre side sitter UX-designer Silje Sætre og til venstre for han utvikler Martin Theodor Vasbotten og kvalitetsansvarlig Cecilie Elisabeth Myklebust.

Tre helseregioner 

DIPS-teamet har nå besøkt psykiatriske avdelinger i alle de tre «DIPS-regionene». Her har de fått delta på morgenmøter, besøkt vaktrom og ellers fått observere mye de kan av hverdagen i psykisk helsevern, uten å forstyrre pasientene. 

‒ For oss er det verdifullt å ikke bare forstå hvordan behandlerne bruker vedtaksmodulen, men at vi forstår hele økosystemet rundt. Vi kan ikke løse dette ved hjelp av «kikkhull», vi må få se og få forklart absolutt hele bildet. Etter hvert som vi blir bedre kjent med brukerne våre kan vi utvikle modulen enda mer, og ha tettere og oftere kontakt, sier Sætre.

 

Sandviken brukertest (3)
DIPS samarbeider tett med kundene sine når de utvikler den nye vedtaksmodulen i DIPS Arena. Her utenfor Sandviken sykehus ser vi Arild Stangeland, rådgiver i Helse Bergen, Guri Tømmervåg, produktansvarlig i DIPS og Morten Svendal Hatlen, psykiater og overlege i Helse Bergen.

 

‒ Vi mistenkte mange lokale forskjeller på hvordan ulike sykehus og brukere jobbet i Arena, men inntrykket vårt er at de jobber mye likere enn vi trodde. De har som regel de samme trykkpunktene de vil løse opp i, sier Martin Vasbotten.
Det er flere årsaker til at DIPS utvikler ny vedtaksmodul nå. 
‒ Dels skyldes det nye rapporteringskrav fra Norsk Pasientregister, og dels ved at vi ser begrensninger i løsninger vi allerede har lagd. I tillegg hadde vi med oss en «ryggsekk» med over 100 endringsønsker fra brukerne. Mange synes de bruker for mye tid i den nåværende modulen, at det er for mange klikk for en enkel operasjon, forklarer produktansvarlig Tømmervåg. 
Hovedutfordringen er å finne noe som passer inn overalt, samtidig som ting løses raskt og logisk for brukeren. 

 

‒ Vi forsøker jo å levere mer enn en teknisk løsning, vi vil også levere funksjoner som forenkler arbeidshverdagen. Hver gang vi får tilbakemeldingen: «Flott, så enkelt kan det gjøres ‒ det vil jeg ha!» så har vi et godt utgangspunkt å jobbe videre med.

Fakta om vedtaksmodul:

 

Team Vedtak utvikler en ny vedtaksmodul for psykisk helsevern i DIPS Arena, tett på de som skal bruke løsningen. De reiser rundt i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst for å intervjue brukere og la de teste prototypen. Medlemmene av teamet jobber tverrfaglig med ulik kompetanse og ansvarsområder. Cecilie Elisabeth Myklebust har god oversikt over lovverket de må forholde seg til, tester produktet, og er ofte et bindeledd mellom kunde og utvikler. Martin Vasbotten er innleid utvikler fra OmegaPoint, og er en av de som skriver kode, Silje Sætre er UX-designer med fokus på funksjonell og visuell design, og på brukeropplevelsen. Produktansvarlig Guri Tømmervåg er utdannet intensivsykepleier, men har nå mer enn ti års erfaring med å utvikle og tilrettelegge programvare for sykehus.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon