Konsulenttjenester

Seksjonen består av konsulenter med helsefaglig utdanning og erfaring fra sykehussektoren.

Bilde av utvikler i DIPS

Konsulentene har solid kompetanse på bruk og konfigurasjon av DIPS som system, samt om de sykehusfaglige prosessene som systemet skal støtte. 

Tjenester som tilbys er rådgivning tilknyttet bruk og oppsett av DIPS, og typiske oppgaver vil være bistand til design av løsning, konfigurasjon, testing og opplæring. Dette kan være relevant ved innføring av DIPS hos nye kunder, eller ved innføring av nye enkeltprodukter hos eksisterende kunde.

Kontinuerlig forbedring og optimalisering av bruken av DIPS etter at systemet er satt i drift er en sentral oppgave for forvaltningen hos våre kunder. Våre konsulenter kan gi verdifull bistand i dette arbeidet. Eksempler på oppgaver er vurdering av dagens produktportefølje og bruksmønster med tilhørende forslag til tiltak. Aktuelle tiltak kan handle om  å ta i bruk nye produkter eller ny funksjonalitet, eller å gjøre endringer i dagens bruksmønster eller konfigurasjon med sikte på å optimalisere en prosess. Etter avtale kan vi også bistå i realiseringen av disse tiltakene.

Vi kan på forespørsel tilby opplæring for kunden i deres lokaler, med et innhold som er tilpasset kundens behov. Dette kan være gjennomgang av tilgjengelig funksjonalitet i hele eller deler av et produkt eller hele eller deler av oppsett i DIPS Admin. I tillegg arrangerer vi ulike typer felleskurs som gjennomføres ved våre kontorer og er åpen for alle kunder. 

 

Relatert