Hele Helse Førde er nå over på DIPS Arena. Foto: Annette Hole Sjøborg

Hele Helse Førde er nå over på DIPS Arena

Dato:

Skrevet av: Hilde Hammervoll, Per Marifjæren

DIPS Arena-familien i Helse Vest har fått et nytt medlem! 2. mai nådde Helse Førde en stor milepæl, 1500 sluttbrukere i somatikk fikk ny elektronisk pasientjournal. Med dette har alle avdelinger i psykisk helsevern og somatikk ved helseforetaket tatt i bruk DIPS Arena.

Jeg er glad for at innføringen av DIPS Arena har gått så bra, og vil takke alle som har bidratt og stått på for å få dette til.

– Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde

Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde.

Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde. Foto: Hilde Hammervoll

Storstilt markering

Onsdag 4. mai, to dager etter oppstart, markerte Helse Førde den historiske oppstarten med båndklipping, marsipankake, taler og blomsterutdeling.

Båndklipping

Symbolsk båndklipping hører med: Administrerende direktør Arve Varden klipper båndet, assistert av lokal prosjektleder Arnhild Støylen og Tone Sætre. Foto: Hilde Hammervoll

Latteren satt løst under markeringen, og det var tydelig glede å spore over vellykket innføring. Tilstede under markeringen var administrerende direktør Arve Varden og utviklingsdirektør og programeier Anne Kristin Kleiven. Også direktør ved klinikk for kirurgi, Tom Guldhav, klinikere som har deltatt i prosjektet, støtteressurser fra innføringen, prosjektdeltakere og DIPS var tilstede.

Det har vært en krevende tid med pandemi under innføringsperioden, med stor grad av digital planlegging og digital opplæring. Men vi har sett at dette har fungert godt, sa Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør og programleder i sin tale. Det er ingen tvil om at Helse Førde har vært godt forberedt for innføringen. Innføringen er ledet av lokal prosjektleder Arnhild Støylen og hennes team, i samarbeid med det regionale prosjektet og DIPS.

Utviklingsdirektør og programleder Anne Kristin Kleiven avsluttet sin tale med å takke alle for den jobben som er gjort av DIPS, regionalt og lokalt prosjekt for å kunne gjennomføre dette løftet og sikre at 2000 sluttbrukere i Helse Førde nå er over på DIPS Arena.

Utviklingsdirektør og programleder Anne Kristin Kleiven i selskap med regional prosjektleder, Gunn Synnøve Dahl.

Fornøyde med oppstarten: Utviklingsdirektør og programleder Anne Kristin Kleiven i selskap med regional prosjektleder, Gunn Synnøve Dahl. Foto: Hilde Hammervoll

Sykepleiere forsyner seg med marsipankake med DIPS Arena-logo

Kakefeiring: Klinisk personale fra Helse Førde deltok også ved oppstrartsmarkeringen. Foto: Hilde Hammervoll

Sluttbrukerne i sentrum

LIS-lege ved medisinsk klinikk og superbruker Espen Heimset er fornøyd med oppstarten. Heimset trekker spesielt frem at DIPS Arena ser mer ryddig ut, gir bedre støtte i arbeidsprosesser og er mer intuitivt. Samtidig er det store forventinger om at DIPS Arena skal bidra til at dokumentasjonen blir enda bedre også fremover. – Jo mindre tid som egnes til dokumentasjon, jo mer tid til pasientene, sier Espen Heimset.

Ved medisinsk poliklinikk har det også gått over all forventing. Sekretær Elisabeth Andersen sier at til tross for egen skepsis til Arena har det gått veldig bra. – Jeg kviet meg til at Arena skulle komme, det er mye nytt å lære seg. Men allerede på dag fire ser jeg styrker i Arena og ting som er mye bedre enn i Classic. Å kunne jobbe på to skjermer samtidig, mer dynamiske ressursgrupper og timetildeling på flere ressurser i et mer oversiktlig bilde er helt topp! forteller Elisabeth entusiastisk.

Sykepleier og superbruker Ann-Elise Vedvik, ved hudpoliklinikken, kan bekrefte at det har gått bra, og det rapporteres om en positiv innstilling blant de ansatte som hjelper hverandre med alt som er nytt. Ann-Elise trekker frem at støtteteamet, som har kommet innom avdelingen, har vært til stor hjelp i oppstarten.

Lege Espen Heimset

Fornøyd lege: – Det har gått over all forventning! Selv om det har vært som en skygge over oss at Arena kommer, har vi vært modne for noe nytt, sier LIS-lege Espen Heimset. Foto: Hilde Hammervoll

Ann-Elise Vedvik

Glad for å være i gang med DIPS Arena: Sykepleier og superbruker Ann-Elise Vedvik. Foto: Hilde Hammervoll

Langt og godt samarbeid

Helse Førde har lang historie med DIPS og var første helseforetaket i Helse Vest til å innføre DIPS Classic på 1990-tallet. DIPS har gravd i historiebøkene og fant dokumentasjon på at Øre-nese-hals poliklinikken ved Førde Sentralsjukehus i mai, for nøyaktig 29 år siden, tok i bruk DIPS. Mye har skjedd siden den gang med blant annet pilot av DIPS Arena ved nevrologisk avdeling i 2019. Samarbeidet mellom Helse Førde og DIPS har vært langt og godt og oppstarten i dette helseforetaket er av stor betydning for alle involverte.

Administrerende direktør Arve Varden skildret samarbeidet med DIPS som svært godt. Også samarbeidet med det regionale prosjektet i Helse Vest har vært viktig for innføringen i Helse Førde. Det har vært lagt ned mye tid og ressurser for å kunne ta i bruk DIPS Arena i Helse Førde, og helseforetaket har vært godt forberedt til innføringen. Også regional prosjektleder i ODA, Gunn Synnøve Dahl, og lokal prosjektleder i Helse Førde, Arnhild Støylen, trakk frem det gode samarbeidet mellom prosjektene som en viktig suksessfaktor for innføringen av DIPS Arena.

DIPS Arena gir oss helt nye muligheter for å dokumentere opplysninger om pasienten, det blir tryggere for pasienten og det oppfyller de nasjonale kravene på en bedre måte. Dette er en viktig dag i Helse Førde og en stor milepæl for helseforetaket, sier administrerende direktør Arve Varden.

– Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde

Superbrukernes støtteteam

Deler av støtteteamet som er ute i avdelingene og bistår sluttbrukerne i overgangen. Fra venstre: Bodil Joanne Øyra, Kari Stubhaug, Margunn Skudal Nistad og Tone Sætre. Foto: Hilde Hammervoll

 Prosjektleder fra DIPS, Annette Hole Sjøborg og lokal prosjektleder i Helse Førde, Arnhild Støylen

Gode samarbeidspartnere: Prosjektleder fra DIPS, Annette Hole Sjøborg og lokal prosjektleder i Helse Førde, Arnhild Støylen. Foto: Hilde Hammervoll

ODA i Helse Vest

•  I Helse Vest har nesten alle helseforetak tatt i bruk DIPS Arena for ansatte innen psykisk helsevern og rus
•  Mellom 16. november 2020 og 25. januar 2021 fikk i alt 4000 sluttbrukere tilgang til ny elektronisk pasientjournal
•  Helse Bergen var det første foretaket i Helse Vest som ga den somatisk delen av sykehuset tilgang til DIPS Arena. Ca. 10 000 brukere fikk tilgang 7. mars 2022
•  Helse Førde fikk ny elektronisk pasientjournal 2. mai i år, antall sluttbrukere er 1500 i somatikk og 500 i psykisk helsevern
•  Datoene for oppstart av DIPS Arena i Helse Fonna er 23. mai  og 28. november for Helse Stavanger 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon