Integrasjoner forbedrer arbeidshverdagen

Dato:

Skrevet av: DIPS

Samspill mellom ulike data-systemer gir gode resultater. Ved å integrere VKP med CosDoc melder kunder tilbake at de får frigitt mer tid til pasientomsorg og informasjonsflyten er bedre ivaretatt.

illustrasjon_-_sykepleier_peker_pa_digital_sjekkliste

Illustrasjonsfoto

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferds-teknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene. DIPS Front har siden 2019 hatt kommuner i drift med integrasjon mot VKP. 

Integrasjoner gir gevinst

FARTT kommunene (Folldal kommune, Alvdal kommune, Rendalen kommune, Tynset kommune og Tolga kommune) er nå i siste fase av akseptansetest før de skal starte med å sette løsningen i drift. Kenneth Lindberg som er konsulent i Tynset kommune ser store fordeler med å integrere VKP med CosDoc; «Ved integrasjon mellom VKP og CosDoc får vi større frihet i valg av teknologi, og det fører til mindre tidsbruk på integrasjon mot alle leverandører».

Stavanger kommune er også i gang og ser frem til å kunne koble på flere og nye type løsninger fra VKP til CosDoc. «Innføring av VKP er et strategisk grep for å legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi og e-helseløsninger ved å sørge for sikker og enhetlig informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og CosDoc. Vi har som mål at VKP er i drift i begynnelsen av 2022 og ser frem til et godt og smidig samarbeid for å klare dette», Christine Sandvoll, rådgiver Stavanger kommune. 

Stor teknologisk utvikling 

Muligheten og utviklingen innenfor velferdsteknologi og digital hjemme-oppfølging er i stor utvikling. De fleste av våre kommunekunder har i dag en eller flere teknologier på plass som for eksempel pasientvarslingssystem, medisin-dispensere eller annen sensorteknologi. Flere ønsker å få disse løsningene integrert mot CosDoc slik at registrert data flyter bedre mellom systemene. Ved å bruke VKP som integrasjon mot CosDoc sikrer kunden seg en datasikker og oversiktlig plattform der de i kan koble på nye integrasjoner. 

For å lage nyttige integrasjoner for kommuner, er VKP-teamet i Norsk helsenett avhengig av et godt samarbeid med leverandører. Det er utviklet integrasjoner mellom VKP og CosDoc og de to andre EPJ-systemene som brukes i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Alle integrasjonene er utviklet i nært samarbeid med kommuner. Det er de som skal ha nytte av løsningene, og de er aktivt med som behovseiere og stiller krav til løsningene. Det er mange kommuner som nå stiller krav om integrasjon med VKP i sine anskaffelser. Dette forteller Stein Thelle, Produkteier Velferdsteknologisk knutepunkt. 

DIPS Front støtter og heier på alle type teknologier som kan berike CosDoc for våre kunder og samtidig forenkle og tilrettelegge for at det enkelt kan tas i bruk. Vi jobber derfor aktiv sammen med VKP både innenfor velferdsteknologi, men også deres nye satsning for å være et knutepunkt for digital hjemme-oppfølging. Vi ønsker å være en proaktiv aktør og samarbeide med våre kommuner, levererandører av velferdsteknologi og offentlige prosjekter som VKP for å finne gode løsninger for fremtiden.

Jonas Nesse-Karlsen er integrasjonsansvarlig i DIPS Front, og tar gjerne en prat dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål knyttet til integrasjonsmuligheter for din virksomhet. Han kan kontaktes på jnka@dips.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon