Stafettlogg og ID-porten

Dato:

Skrevet av: DIPS

Stafettloggen og ID-porten står høyt på ønskelisten hos mange av våre kunder. Disse funksjonene innebærer starten på et teknologiskifte i DIPS Samspill.

Barn og voksen holder puslespillbrikke

Barn og voksen holder puslespillbrikke

Utrulling er i gang

Vi har nå begynt å rulle ut en Samspill-oppgradering med en tidlig versjon av Stafettloggen inkludert ID-porten, de som har fått denne kan nå logge på med BankID/BankID for mobil m.fl. Når vi denne sommeren får på plass ytterligere funksjonalitet i Stafettloggen, vil etterhvert alle kunder få en oppgradert versjon av DIPS Samspill. Det har også blitt jobbet med feilrettinger, oppdatering av hjelp og brukerdokumentasjon m.v. som kommer alle kunder til gode.

Kostnadsfri oppgradering

Oppgradering og tilgjengeliggjøring av ny funksjonalitet skjer uten kostnad for kundene. Vi vil etterhvert informere om og tilby tjenestepakker inneholdende bistand til oppsett av kodeverk og nødvendig opplæring i bruken av Stafettloggen. Stafettloggen er et viktig verktøy for BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats). BTI er rettet mot barn, unge eller voksne som i perioder har behov for ekstra støtte eller oppmerksomhet. Kommunene har et særlig ansvar for å se og hjelpe disse personene. I Stafettloggen kan for eksempel ansatte og foreldre samhandle til barnets beste. Kommunen sikrer tidlig og uavbrutt oppfølging, og personen som har behov for støtte og oppmerksomhet havner ikke mellom flere stoler.

Helsedirektoratet har initiert en modell for denne typen arbeid. Mer info om BTI finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon