Program 2024

Årets program - to dager med kunnskap og inspirasjon

Plenum 10. juni

Fra 10:00 - 17:00

 

Bli med på en spennende plenumsdag der du blant annet får høre mer fra lege og KI-ekspert Ishitha Barua, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser, Fredrik Syversen fra IKT-Norge og mange fler..

Temaløp 11. juni

Fra 09:00 - 16:00

 

Du får høre mer om:

Se beskrivelse av hvert temaløp

Verdi for bruker

Hva er verdi for bruker? Det er det nok ikke bare ett enkelt svar på. I dette temaløpet presenterer vi et utvalg funksjonalitet og produkter fra DIPS, der noe er klart til bruk og noe er under utvikling, som vi mener gir verdi for bruker.

 

Pasienttjenester

Helsetjenesten er kommet langt med å tilby gode digitale tjenester for pasienten, spesielt for innsyn i egne data. Det er et mål fremover at pasienten i enda større grad skal involveres i både forberedelser, planlegging og oppfølging av egen behandling. Samtidig må løsningene være tilpasset barn og unge, og deres foreldre. Nye løsninger for pasienten skal også bidra til å frigjøre kapasitet på sykehuset. I temaløpet vil vi med dette som utgangspunkt få presentert noen av de pågående initiativene for digitalisering av helsetjenesten.

 

Smart og nyttig

Hvordan kan DIPS Arena bli mer brukervennlig, hvordan optimalisere arbeidsprosessene og hva er nytt? Du får her et innblikk i hvordan vi jobber sammen med kundene for å få best mulig løsning for deg som bruker vår programvare. Vi går også gjennom smarte tips & triks i Arena og viser hva som er nytt. Bort med plunder og heft!

 

Infrastruktur og leveranse

Er du nysgjerrig på hvordan DIPS kan levere funksjonalitet raskere og hyppigere til brukerne? Vil du lære mer om hvordan den nye leveransemodellen og mobilteknologi påvirker driften og forvaltningen? Bli med oss når vi deler informasjon og erfaringer om den nye plattformen, og ser på hvordan vi kan forbedre overvåkning og innsikt for å levere bedre helsetjenester i fremtiden.

 

Samhandling

Samhandling i helsetjenesten er en avgjørende faktor for å sikre god pasientbehandling og bedre informasjonsflyt mellom ulike parter. Temaløpet vil ta for seg viktige aspekter ved digital samhandling i helsetjenesten, med søkelys på ny funksjonalitet og nye arbeidsmåter som skal sørge for raskere og tryggere deling av informasjon. Gjennom en rekke foredrag vil vi belyse ny funksjonalitet i DIPS Arena og nasjonale prosjekter innen samhandling, eksempelvis ny funksjonalitet for elektroniske henvisninger og deling av journaldokumenter på tvers av tjenestenivåer.

 

Hei Arena!

Kan DIPS Arena være din assistent når du skal dokumentere, finne informasjon og planlegge eller utføre oppgaver? I dette temaløpet viser vi hvordan både kunstig intelligens og mobile løsninger vil kle opp helsepersonell med nye superkrefter fremover.

 

Her finner du detaljert program

 

Plenum

Onsdag 31. mai

12:00 Velkommen til årets DIPS-forum med Kolbjørn Haarr og Kaveh Rashidi

 

 

12:15 E-helse og digitalisering som nøkkelen til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

 

I dette innlegget deler Helse- og omsorgsdepartementet sine tanker om viktigheten av e-helse og digitalisering som essensielle verktøy for å forbedre helsetjenesten i Norge.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen vil også belyse ressurssituasjonen for nåtidens og fremtidens helsetjeneste, med utgangspunkt i funnene fra Helsepersonellkommisjonens rapport fra februar 2023: «Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.» 

 

12:30 Fremtidsutsikter for helsevesenet fra de største helseforetakenes perspektiv
 
Erfarne eksperter fra utvalgte helseforetak vil drøfte og belyste fremtidens utfordringer for pasienter og pårørende med nødvendig ressurstilgang og en aldrende befolkning. Marta Ebbing (HBE), Hilde Myhren (OUS) og Marte Henriksen (UNN) vil dele sine perspektiver på hvordan helsevesenet kan møte disse utfordringene og hvordan kommunikasjonen og samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter kan forbedres.
 
 
13:05 Pause – Partnerexpo og mingletid
 
 
13:35 Samarbeid mellom teknologienhetene og leverandørene for å møte utfordringene i fremtidens helsevesen
 
I dette innlegget ser vi på hvordan teknologienhetene i helseregionene og leverandørene samarbeider for å møte utfordringer som økonomi, ressurstilgang og en aldrende befolkning. Ulf Sigurdsen (HSØ), Sigurd From (HN IKT) og Vidar Råheim (HV IKT) deler sine perspektiver på hvordan teknologi og data kan forbedre helsevesenet.
Lær mer om hvordan samarbeid mellom teknologienhetene og leverandørene kan bidra til et mer effektivt og bærekraftig helsevesen.
 
 
14:10 Paneldebatt: Felles grep for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
 
I denne paneldebatten vil vi drøfte hvordan vi i fellesskap kan møte de utfordringene som er adressert i foregående innleggene. Vi vil belyse muligheter og konkrete grep som kan tas for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, og diskutere hvordan ulike aktører kan samarbeide for å oppnå dette målet. Bli med på en spennende debatt, hvor Hilde Myhren, Sigurd From, Vidar Råheim og Pål Brekke (DIPS) deler sine tanker om fremtiden til helse- og omsorgssektoren.
 
 
14:30 Perspektiver og erfaringer med teknologiplanlegging og prosjektering av nye sykehus
 
I dette innlegget ser vi på hvordan helseforetak jobber med teknologiplanlegging i forbindelse med nye sykehus. Torkel Thune fra OUS og Egil Trømborg fra SUS deler sine perspektiver og erfaringer med teknologiplanlegging i et "inspo-talk" format.

Vi vil lære mer om hva som er viktig når man utvikler en teknologiplan for et nytt sykehus og hvordan teknologien kan støtte opp om behovene til pasienter og helsepersonell. Få et inspirerende innblikk i hvordan teknologiplanlegging kan bidra til bedre og mer effektive sykehus for fremtiden.
 
 
15:00 Pause – Partnerexpo og mingletid
 
 
15:30 Samhandling med leverandører er avgjørende for digitalisering av Helse-Norge
 
For å lykkes med digitaliseringen av helsetjenesten, er det avgjørende å samarbeide med leverandørene og utløse innovasjonskraften i næringslivet. Norsk helsenett har bygd opp teknisk grunnlag for å gjøre helseopplysninger tilgjengelig, men det trengs en samlet oversikt over hvor helseopplysningene finnes og en mer digitaliseringsvennlig regulering.

Enkle og effektive standarder og automatisering kan også bidra til et velfungerende økosystem. I dette innlegget møter vi administrerende direktør i Norsk helsenett, Johan Ronæs.

 
15:50 Optimalisering av samarbeidet mellom leverandører, fagmiljøer og direktoratet for e-helse
 
I dette innlegget ser vi på betydningen av samarbeid mellom leverandører, fagmiljøer og direktoratet for e-helse i utvikling og implementering av digitale løsninger i helsesektoren.

Medisinsk direktør i direktoratet, Jacob Holter Grundt, vil dele sin kunnskap og erfaring om effektive samarbeidsmodeller som kan bidra til å optimalisere implementeringen av digitale løsninger, og gi et dypere innblikk i hvordan nettopp samarbeid kan forbedre helsetjenesten, helsepersonellets arbeidsdag og pasientbehandlingen.
 
 
16:10 Kernels tilnærming for å møte visjonen "én innbygger – én journal"
 
Myndighetenes visjon "én innbygger - én journal" har vært en langsiktig ambisjon for hele helsetjenesten. Men å oppnå målet har vist seg å være en større og mer kompleks utfordring enn forventet.
 
Kernel satser tungt for å bidra til og realisere visjonen ”en innbygger - en journal“. Spesialisthelsetjenesten er på god vei over til en modernisert plattform, DIPS Arena. Nå har tiden kommet for å satse tilsvarende tungt i kommunesektoren. Satsingen heter Aidn.
 
Møt tidligere statsråd og styreleder i Kernel, Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Morten Moe Gjendemsjø, CEO/Daglig leder i Aidn og salg- og markedsdirektør i Aidn, Jon Helge Andersen. De vil fortelle at denne satsingen er helt nødvendig for å møte bærekraftsutfordringene som Helsepersonellkommisjonen beskriver. Du vil få innsikt i hva satsingen betyr, og hvorfor nye moderne og brukervennlige systemer i kommunene er et ”must“ for digital samhandling og datadeling med sykehusene. 

Viseadministrerende direktør Thomas Smedsrud i Kernel avrunder plenumsdagen, og vil gi oss et innblikk i hvordan Kernel-konsernet tilnærmer seg den komplekse utfordringen i et større perspektiv, og hva deres tilnærming kan bety for fremtidens helsevesen.
 
 
17:00 Avslutning
 
19:00: Get-Together på Storgata Camping

Torsdag 1. juni

08:45 Innovasjonstimen - Den intelligente revolusjon

Hva skal til for at kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsevesenet? Vi lover deg kunstig intelligens genialt forklart og en engasjert debatt om hvordan vi trygt kan omfavne mulighetene sammen.

 

Foredragsholdere:

  • Inga Strümke (NTNU)
  • Olav Willumsen Haugå (Deepinsight)

Paneldeltakere:

  • Inga Strümke (NTNU)
  • Olav Willumsen Haugå (Deepinsight)
  • Rolv-Ole Lindsetmo (UNN)
  • Pål Brekke (DIPS)
  • Jacques Svarverud (Omilon)
 
10:00 Vi avslutter plenum og møtes til temaløp kl. 10.30

Temaløp 11. juni

Ser vi deg på DIPS-forum 2024?

 

Noen høydepunkter

Se et utvalg av hvem du møter, og hva du kan glede deg litt ekstra til.

DIPS-forum 2023 - Onsdag 201
DIPS-forum 2023 - Onsdag 247
DIPS-forum 2023 - Torsdag 65