Sykepleiere får journalen rett i lomma med Arena Mobil

 

Frem til nå er det flest leger som har hatt tilgang til DIPS Arena via mobilen. Nå er det sykepleierne sin tur! Arena Mobil kan hjelpe med å erstatte huskelappene de har i lomma, og lar sykepleierne kommunisere og dokumentere i journalen mens de er på farten.

Publisert: 8.05.24 Tekst: Oddny J. Johnsen

– Vi begynte med å lage funksjonalitet som vi visste at legene etterspurte. Nå utvider vi Arena Mobil for sykepleierne. Arena Mobil får blant annet tilgang til Behandlingsplan og til PLO dialogmeldinger. PLO er elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom sykehuset og kommunene, forklarer Tore Mørkved. Han er produktsjef for Arena Mobil i DIPS.


Tore Mørkved1Tore Mørkved er produktsjef for Arena Mobil. Han kan nå vise fram ny funksjonalitet i appen for sykepleierne.

Fjerner huskelappene 

Akkurat slik legene har erfart hvor nyttig det er å sjekke journalen, labsvar og utføre enkle oppgaver på mobilen,  kan DIPS nå frigjøre sykepleieren mer fra PC-skjermen. 

– Det som ligger i appen håper vi kan gi god verdi, spesielt for sykepleiere som er på farta mellom ulike pasienter i en sengepost. Målet er at de skal kunne jobbe mest mulig uavhengig en arbeidsstasjon, og at vi begrenser antallet ganger i løpet av ei vakt de må løpe tilbake til vaktrommet for å oppdatere pasientjournalen. Det som tidligere ble notert på papirlapper de bar med seg i uniformslomma, for så å føres inn i journalen senere, skal nå være mulig å oppdatere direkte med Arena Mobil, opplyser Mørkved. 

Appen som DIPS har utviklet er i ferd med å bli tatt i bruk flere steder i landet. En vanlig reaksjon hos de som får teste Arena Mobil, er at de nekter å gi den fra seg.

MOBIL pasientliste

Travle sykepleiere får nå muligheten til å dokumentere direkte i DIPS Arena via mobiltelefonen og kan dermed slippe å notere så mye på papir. 

– Vi vet at Arena Mobil er et etterspurt produkt, og vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle det og øke funksjonaliteten, sier Mørkved.

Testing og innføring 

Alle de tre DIPS-regionene i Norge er i ferd med å teste ut eller innføre appen. Det er en del logistikk som må på plass ved det enkelte sykehus for å ta i bruk mobilapplikasjoner. Logistikk som blant annet inkluderer de ulike regionene sine IKT-selskap. 


Lengst er de kommet i Helse Nord, som allerede i 2021 begynte å teste funksjonaliteten i Arena Mobil ved Nordlandssykehuset. Akkurat nå innføres Arena Mobil ved Finnmarkssykehuset.
Helse Vest tester produktet ved ulike avdelinger og helseforetak, og så har Helse Sør-Øst satt i gang et stort utprøvingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus.

 

Lege i korridor med DIPS på mobilen
Hege Tho Stokstad har vært med i pilotering av Arena Mobil som arbeidsverktøy i sin jobb som lege på Nordlandssykehuset.


– Arena Mobil er kompanjongen til Arena desktop, og er laget for klinikere som er mye på farten i sykehuset. Mobilappen vil på ingen måte erstatte desktop-versjonen, men er ment å supplere den. Dermed er det selvsagt en forutsetning at DIPS Arena må være på plass, forklarer Mørkved. Den siste delen av Arena-innføringen pågår som kjent i stort tempo i Helse Sør-Øst akkurat nå. 

Alt i en og samme app

Produktsjefen forteller at DIPS bevisst har konsentrert seg om å legge all funksjonalitet i en og samme app, og inkludere ulike behov fra flere fagområder. Dette fordi at brukerne skal slippe å måtte flytte seg mellom flere apper. 
‒ Likedan er vi opptatt av det intuitive brukergrensesnittet, og at vi kan utnytte all den funksjonaliteten som ligger i en smarttelefon, spesielt det å lage snarveier ved å bruke «trykk-og-hold», «sveip» og andre hurtigkommandoer, forklarer han.  


Teamet som jobber med å videreutvikle Arena Mobil, befinner seg ved DIPS sitt Trondheims-kontor. De har i tillegg til videre utvikling også ansvaret for å bistå kunder som skal i gang med eller har begynt å bruke mobilapplikasjonen.
‒ Mye av den jobben vi gjør er jo «under panseret», men etter hvert som vi får flere brukererfaringer kan vi foreta optimaliseringer på det rent visuelle. Nylig har vi forbedret skannemodulen betydelig, fordi den brukte for lang tid på å gjenkjenne pasientarmbånd. Vi har også forbedret sengepostlista slik at du kan navigere raskere i den.
Han sier at det å optimalisere og forbedre det som allerede er laget, slik at det gir merverdi, er en jobb teamet virkelig tar på alvor. 


MOBIL Team Mobil
Hele Team Mobil jobber ved DIPS sin avdeling i Trondheim. Her ser vi fra venstre: Sander Nicolausson, Tor Erik Guin, produktsjef Tore Mørkved, Vetle Finstad, Geir Smistad og Lisa Frodadottir Haugen.

 

– Vi er ikke fornøyde før vi ser at produktet gir den verdien vi håpet det skulle få, forsikrer Mørkved.
Blant de tilbakemeldingene som allerede er delt med teamet, er en evaluering fra Luftambulansen i Bergen. Ved hjelp av Arena Mobil fikk de tak i kritisk informasjon til riktig tid. 
‒ Brukernes tilbakemeldinger illustrerer hvorfor vi gjør den jobben vi gjør, og selvsagt får vi ekstra motivasjon når slike eksempler deles med oss. Slagordet vårt, «Kode med mening», slår i slike tilfeller veldig hardt. Vi forstår at det vi holder på med, rett og slett bidrar til å redde liv..

Interregional fagråd for mobilsatsningen


Mørkved sier at DIPS og «Team Mobil» nå rigger seg for neste fase av Arena Mobil-utviklingen.
‒ Planen er å lage et interregionalt fagråd for Arena Mobil, hvor kundene kan påvirke vårt veikart framover. Alt handler om å tilby funksjonalitet som gir brukerne best mulig arbeidsflyt, poengterer han.


For eksempel er talegjenkjenning en mulighet de ser på, for å eventuelt ta i bruk appen til diktering. Så utforsker de videre muligheter for både skanning og bildegjenkjenning. Kanskje kan appen skanne informasjon fra medisinsk-teknisk utstyr, eller hente ut informasjon fra bilder.  
‒ Siden vi startet arbeidet med Arena Mobil har det kommet mange oppgraderinger av teknologien i smarttelefonene. Vi ønsker å utnytte all funksjonalitet som kan effektivisere arbeidshverdagen for klinikere i sykehus. 


Team Mobil ser også på brukerflyten mellom ulike systemer, og hvordan de kan forenkle brukerens hverdag ved å integrere bedre mellom løsninger fra ulike leverandører. 
‒ Helsepersonell må gjøre mye dobbeltarbeid på grunn av at systemer ikke snakker sammen, og dette ønsker vi å forbedre, forsikrer Tore Mørkved.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon