Dag 2 DIPS-forum 2016

Dag 2 av DIPS-forum 2016

Publisert

Dag 2 startet med offisielle åpningen av DIPS-forum 2016 i Stavanger. Administrerende direktør Tor Arne Viksjø ønsket velkommen til nesten 700 deltakere.

DIPS forum er nå den største e-Helsekonferansen i Norge. 

Av Chief Architect i DIPS ASA, Sigurd From

 

Dag 2 startet med offisielle åpningen av DIPS-forum 2016 i Stavanger. Administrerende direktør Tor Arne Viksjø ønsket velkommen til nesten 700 deltakere.

Tor Arne Viksjø åpnet DIPS-forum 2016

 

Tor Arne Viksjø trakk frem tre mål for DIPS Arena;

  • strukturert journal 
  • klinisk beslutningsstøtte
  • brukervennlighet 

Ved å oppnå disse tre målene, vil DIPS Arena bli verdens beste EPJ, sier Tor Arne Viksjø. Han ga uttrykk for at DIPS mål videre er å lage en åpen plattform for EPJ og inviterte leverandører og kunder til å bidra med egne apper.

DIPS-forum er nå den største e-Helsekonferansen i Norge.

På årets DIPS-forum deltok hele 18 samarbeidspartnere med egen utstilling. Det er ny rekord, og viser en meget stor interesse for DIPS-plattformen. Partnerne er den viktig del av økosystemet til DIPS.

Før det faglige programmet fikk deltakerne en kulturell overraskelse med vakker sang av Stine Hole Ulla. Til manges begeistring hadde hun for anledningen på seg sin røde DIPS-kjole.

Stine Hole Ulla i sin røde DIPS-kjole

Stine Hole Ulla sang vakkert i sin røde DIPS-kjole

 

Norsk e-helsebarometer

Årets DIPS Forum byr på hele 70 foredrag. Først ut i det faglige programmet var fellessesjon med presentasjon "Norsk eHelsebarometer". På oppdrag fra DIPS har Opinion gjort en undersøkelse av hvordan innbyggere og helsepersonell opplever IT-hverdagen i helsesektoren. Halve befolkningen (49%) mener helsesektoren henger etter digitalt. Christine Bergland fra Direktoratet for e-helse og Tor Arne Viksjø fra DIPS mener dette kan forklares med at vi har mye avansert teknologi i sykehus, men på innbyggersiden er vi kun i starten på å gjøre elektronisk tjenester tilgjengelig for befolkningen. Interessant er også at hele 80% av befolkningen er positive til tilgang til egen EPJ elektronisk. Mest bekymret er man for at informasjon vil kunne komme på aveie eller bli misbrukt (49%). Det er oppgaver å gjøre fremover for både sektoren og leverandørene. Resultatet av undersøkelsen finnes på dips.no.  

Fra regional til nasjonal IKT

Som avslutning på fellessesjonen holdt Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF, et meget interessant foredrag om satsning på IKT for helse regionalt og nasjonalt. Han presenterte en oversikt over den store utviklingen helsesektoren har vært gjennom siden dannelsen av helseregionene i 2002 og frem til i dag. Etter 2009 skjedde det et taktskifte i Helse Vest. Fra da av gikk sykehusene med overskudd. Dette har gitt handlefrihet også på IT-siden.

Vi har gått fra en situasjon med et helt fragmentert systemlandsskap til regionale fellessystem i spesialisthelsetjenesten. Det gir store gevinster og gjennom tilretteleggingen i portalen Helsenorge.no er vi nå i stand til å la innbyggerne bli deltakere i behandlingsprosessen. Det er viktig å ta med seg erfaringene fra regionene inn i det videre e-helsearbeidet på nasjonalt plan, sa Nilssen.

Fire interessante temaløp   

Etter lunsj delte konferansen seg i disse fire temaløpene:

  1. "Én innbygger - én journal" 
  2. En arena for tverrfaglig samarbeid 
  3. Fremtidens sykehus
  4. Partnerforum

Realisering av "En innbygger - én journal"

Temaløpet "Én innbygger - én journal" satt fokus på hvordan man bør implementere det foreslåtte konseptet for "Én innbygger - én journal" i Norge. Direktørene for IKT i de tre helseregionene Bjørn Nilsen for Helse Nord, Erik M. Hansen fra Helse Vest IKT og Thomas Bagley fra Helse Sør-Øst, belyste utviklingen i sine regioner. Helse Vest var først ute med å etablere en felles journal i regionen. Det skjedde fra 25. mai i år.

Det er mange felles trekk i utviklingen mellom regionene. Alle tre regionene er i gang med prosjekter knyttet til DIPS Arena. Gjennom samarbeidet i Nasjonal IKT har regionene i langt tid blitt vant til å samordne seg. Dette har bl.a. ført til at når man nå etablere tjenester for innbyggerne via Helsenorge.no så gjenbrukes løsning og erfaringer på tvers av regionene. Eksempel er tjenesten for innsyn i egen journal og tilgang og timebestilling der hhv Helse Nord og Helse Vest har utviklet tjenestene i samarbeid med Direktoratet for e-Helse og DIPS. Etter utvikling har de andre regionene utnyttet tjenestene.

Helse Nord ga innbyggerne i Nord tilgang til sin egen journal rett før jul i 2015. I Helse Vest ble samme tjeneste gjort tilgjengelig i mai 2016 og Helse Sør-Øst planlegger å gjøre samme tjeneste tilgjengelig i Helse Sør-Øst fra starten av neste år.

Direktørenes presentasjoner ble avsluttet med en paneldebatt om hvordan Norge bør realisere "En innbygger - én journal". Her deltok Nilsen fra Helse Nord og Bagley fra Helse Sør-Øst i tillegg til Viksjø fra DIPS ASA.

Det er stor enighet om veien videre i Helsenorge. Det kom allikevel en bekymring frem om at aktørene, spesielt på kommunesiden, blir ventende på finansiering og klar prioritering fra sentralt hold.

Etter paneldebatten presenterte produktsjef Tomas N. Alme en løsning for felles journal basert på HIE - Health Information Exchange. Presentasjonen til Alme ble fulgt opp med en demonstrasjon av brukercaset der en pasient med lungekreft blir utredet og behandlet. Caset starter hos fastlegen som var eksemplifisert med CGM Journal. Det ble gjort bestillinger til lab og røntgen via DIPS Interactor til sykehus. Disse ble mottatt i hhv DIPS Lab og DIPS Ris og besvart der. Etter at det ble identifisert patologisk svar ble pasienten sendt til utredning for lungekreft ved sykehuset. Henvisning gikk elektronisk til DIPS Arena og førte til oppretting av et pakkeforløp for lungekreft i DIPS Arena.

Caset viste at dagens systemer i Helsenorge og DIPS Arena gir god samhandlingsstøtte allerede i dag.

Festmiddag

Etter det faglige programmet ble det servert en nydelig treretters middag. Festmiddagen ble fylt med god underholdning av bandet CMYK, og magiske triks ved tryllekunstnerne John Ensor og Paul Martin.

Det ble delt ut to DIPS-priser. Den første til Ann Britt Nilsen for solid arbeid som prosjektleder for Fiks HOS-prosjektet.

Den andre prisen gikk til Finn Olav Mjærum på vegne av prosjektet "Alle møter" i Helse Vest.

Ingen av årets to prisvinnere var tilstede for å ta i mot DIPS-prisen

Kvelden ble avsluttet med en forrykende konsert med den lokale helten Morten Abel