DIPS Interactor

DIPS Interactor er et moderne konsept for sikker interaktiv samhandling.

Samtale to menn og en kvinne

DIPS Interactor har siden 2006 gjort det mulig å rekvirere elektronisk til laboratorier. Løsningen er multidisiplinær og støtter rekvisisjon av laboratorie-analyser og interaktive henvisninger.

DIPS Interactor er utviklet i nært samarbeid med primærleger og laboratoriepersonell, og er derfor tett integrert med legens EPJ slik at arbeidsprosessene på legekontoret støttes på en helhetlig måte.

Løsningen er brukervennlig, robust og sikker, og bidrar til å forenkle og effektivisere samhandlingen mellom rekvirenter og tilbydere av medisinske tjenester.

Relatert