DIPS på Arendalsuka 2018 - med e-helse og innovasjon på dagsorden

Publisert

DIPS og IKT-Norge i samarbeid med flere sentrale aktører sørget  under Arendalsuka i år for et høyaktuelt program. Les alt om hva som skjedde her!

DIPS på Arendalsuka 2018 med foredrag

 

Arendalsuka er en årlig arena hvor man møter små og store beslutningstakere fra hele det norske samfunnet. I samarbeid med IKT-Norge var DIPS i år representert med både debattdeltakelse og foredrag, og vi er godt fornøyde med deltakelsen.

Torsdag etter lunsj deltok vår egen Karl Arne Jespersen i debatten om helsenæringen er den nye oljen eller fata morgana. Sammen med Inga Nordberg, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, Torill Eidsheim, Helsepolitiker (H) og Stortingsrepresentant, Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør i Norges forskningsråd, Heidi Blengsli Aabel, CEO i CheckWare og Nard Schreurs, dir. e-helse i IKT-Norge ble det en spennende debatt - hvor innovasjon og bruk av teknologi i fremtidens helsevesen var i fokus.

 

Karl Arne Jespersen i DIPS deltok i debatten på Arendalsuka

Foto: Karl Arne Jespersen i DIPS deltok i debatten på Arendalsuka

 

Engasjementet fortsatte i timene etter, og det var godt med oppmøtte på vår egen seanse om "Digitalisering av helsevesenet-status quo og fremtidens utsikter". Seniorrådgiver og partner i Opinion, Ola Gaute Aas Askheim presenterte årets mest sentrale funn fra E-helsebarometeret 2018. Norsk e-helsebarometer er en landsomfattende spørreundersøkelse, der 2000 nordmenn og 200 leger, sykepleiere og helsepersonell er intervjuet om sine erfaringer og oppfatninger av digitale helsetjenester. Analysen, som er gjennomført for tredje år på rad av Opinion (på oppdrag fra DIPS), kartlegger holdninger og erfaringer knyttet til pasientbehandling og e-helse i Norge. Det ble så lagt opp til hvordan kunstig intelligens kan hjelpe til løse fremtidens utfordringer i det norske helsevesen.

Etterfulgt av presentasjonen med Ola Gaute ble det lagt opp til en engasjerende debatt ledet av Nard Schreurs, Direktør e-helse og smart tech i IKT-Norge. Her var paneldeltakerne Naeem Zahid, lege og forretningsutvikler i Telenor, Kirsten Haugland, Avdelingsleder for kreftfaglig avdeling i Kreftforeningen, Karl Arne Jespersen, Direktør for Salg og Forretningsutvikling i DIPS og Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion.

 

Arendalsuka 2018 med mye folk og røre

Foto: Det var rekordmange deltakere på Arendalsuka i år. Her fra seansen til Telenor "Pasienten kommer hjem - pakkeforløp og digital oppfølging" med Christian Gilhuus-Moe på scenen

 

Seansen fortsatte med et svært så interessant debatt om kunstig intelligens og fremtidens utfordringer i det norske helsevesen. Utredning og behandling av pasienter er i disse tider i stor grad basert på diagnostikk som forutsetter bruk av klinikers egen og kollegers erfaring, òg nasjonale retningslinjer. Er dette et apropos, sett i lys av det faktum av at Norge er et av de land i verden med lengst historikk i elektronisk registrering av helsedata. Kunstig intelligens er predikert å spille en avgjørende rolle i fremtidens behandling av pasienter. Vi stilte spørsmålet om dagens lover og regler setter en begrensning for hvordan helsedata data kan benyttes, og hvilke forventninger har myndigheter, pasienter og klinikere til fremtidens inntreden av Kunstig Intelligens. Hvordan komme dit? Òg, hvordan Norge skal nå en målsetning om «mer helse for hver krone»?

Debatten ble ledet av Nard Schreurs, Direktør e-helse og smart tech i IKT-Norge. Paneldeltakere her var; Even Krogstad, Seksjonsleder e-helse på Sørlandet Sykehus HF, Per Morten Hoff, Styreformann i Anzyz, Astri Arnesen, President for den Europeiske Huntington Foreningen og Thomas Smedsrud, Lege og Prosjektleder BIGMED, på Oslo Universitetssykehus.

Helsedebatt: Frisk for enhver pris? Debatt med bl.a. Helseminister Bent Høie, Kjersti Toppe (SP), Ingvild Kjerkol (AP), Karita Bekkemellom, Øystein Mæland, Anne Lise Ryel og Lise Lehrmann.

Foto: Helsedebatt: Frisk for enhver pris? Debatt med bl.a. Helseminister Bent Høie, Kjersti Toppe (SP), Ingvild Kjerkol (AP), Karita Bekkemellom, Øystein Mæland, Anne Lise Ryel og Lise Lehrmann.

 

Relatert