DIPS på EHiN Future Health 2016

Publisert

Sammen med vår samarbeidsparter Acos, er DIPS på plass med stand på EHiN FH 2016 for å vise helse-Norge at norske e-helsebedrifter kan levere en svært konkurransedyktig og fremtidssikker løsning for å nå målet om «én innbygger – én journal».  

Sammen med vår samarbeidsparter Acos, er DIPS på plass med stand på EHiN FH 2016 for å vise helse-Norge at norske e-helsebedrifter kan levere en svært konkurransedyktig og fremtidssikker løsning for å nå målet om «én innbygger – én journal». 

Om deltakerne på stand

Som leverandør av EPJ til 85 % av norske sykehus, kjenner DIPS den norske spesialisthelsetjenesten bedre enn noen andre leverandører. I disse dager ferdigstiller vi også verdens mest moderne EPJ, DIPS Arena. 

ACOS på sin side, kjenner pleie -og omsorgssektoren bedre enn noen, og tilbyr markedets mest komplette e-helseløsninger innen kommunehelsetjenesten.

Med oss på standen hadde vi også med oss andre norske samarbeidspartnere som HospitalIT, Procon Digital og CrediCare. Sammen framstår vi som «Futureproof Norwegian eHealth».

Aktivitet på stand

Vår stand bestod i stor grad av demonstrasjonsvisning i mange ulike slag, der stolte DIPS'ere fikk gode tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne på løsningene de viste fram. I tillegg kunne deltakere vinne en iPhone 7 på vår quiz-konkurranse og få en espresso i vårt kaffehjørnet.

DIPS på IHE-standen

DIPS har vært en viktig bidragsyter på IHE-standen, - en fellesstand der ulike leverandører, Helsedirektoratet og Nasjonal IKT viser hvordan de får applikasjoner til å snakke sammen ved hjelp av XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) fra IHE for å utveksle data.

Ideen med denne standen er å sende et budskap om hvordan man løser «èn innbygger - èn journal" i praksis.

På standen fikk gjestene for første gang se pasientens data flyte sømløst fra fastlege, vis sykehuset og til pleie- og omsorg i kommunen, uten meldingsutveksling av dokumenter – og hele tiden med pasienten fullt informert via helsenorge.no.

«Som kliniker er det utrolig stort å oppleve at jeg faktisk kan dele informasjon med mine kolleger i nåtid uansett hvor de er. Det eneste jeg trenger å gjøre er å dokumentere i min journal!» - Anca Heyd, medisinsk rådgiver i DIPS

Foredrag av Tomas

Vår egen medisinske direktør, Tomas Alme, var en av fire foredragsholdere som snakket om interoperabilitet. I sitt foredrag snakket Tomas om betydningen av en åpen plattform for kliniske data. Dette for å kunne realisere den sanntids beslutningsstøtte som brukerne forventer.

Det var artig at de påfølgende internasjonale talerne fra CSC og Cerner presenterte til forveksling like budskap om viktigheten av åpne data i helse. Selv om de tre leverandørene har litt forskjellige løsninger for hvordan dette kan gjøres, er alle enige om at det er det eneste rette fremover.

Relatert