DIPS LAB

Utviklet i samarbeid med leger og sykepleiere

Skreddersydd etter eldreomsorgens behov

Basert på forskning

Vi omsetter helsefagkunnskap til gode teknologiske løsninger

Elektroniske fagsystemer tilbyr unike muligheter for beslutningsstøtte, kvalitetssikring og forskning. For å dra full nytte av dette potensialet er det viktig at systemene er tilpasset til de unike problemstillingene som dukker opp i hvert fagområde. Vi samarbeider med sluttbrukere for å utvikle intuitive løsninger spesialtilpasset deres rutiner og prioriteringer. Disse løsningene bygges på et felles strukturert rammeverk.

Geriatrisk Basis Datasett

GBD (Geriatrisk Basis Datasett), er vårt tverrfaglige system for sykehjem. Programmet utvikles i samarbeid med leger og sykepleiere ved sykehjem i Bergen kommune, og er skreddersydd etter eldreomsorgens behov.

Komplett brukermanual

Klikk her for å åpne en programvaredokumentasjon.

Hørt fra kundene

GBD journalsystem setter pasientsikkerhet og brukervennlighet i høysetet. Det er meget lett å sette seg inn i, og danner et godt fundament for en strukturert og individuelt tilpasset journal.

Overlege Bård Kittang Bergen kommune

GBD er et brukervennlig og raskt system, som gir god oversikt over pasientene. God søkbarhet og struktur gir enkel navigering i journalen og beslutningsstøtte og påminnelser er med på å sikre at pasientene får riktig behandling.

Institusjonssjef Kari Hamre Ladegården sykehjem, Bergen kommune

GBD er et brukervennlig system for faggruppene. Det gir oss god oversikt over pasientene og  gir oss påminnelser  for å sikre at pasientene få riktig pleie og behandling. Systemet er intuitivt, noe som gjør opplæring av nye brukere enkelt.    

Overlege Bård Kittang Bergen kommune
Portrett Magne Rekdal

Magne RekdalMedisinsk rådgiver

Ta kontakt for mer informasjon