EHIN 2018

Publisert

13.-14.november var DIPS på plass med stand på EHiN 2018 for å delta i diskusjonen om fremtidens e-helseløsninger, og vise at norske e-helsebedrifter kan levere en svært konkurransedyktig og fremtidssikker løsning for å nå målet om «én innbygger – én journal».

Debatt EHIN 2018

Som leverandør av EPJ til 86 % av norske sykehus, kjenner DIPS den norske spesialisthelsetjenesten bedre enn noen andre leverandører. I disse dager forbereder vi oss til å rulle ut fremtidens pasientjournalsystem, DIPS Arena, på Diakonhjemmet Sykehus.

Mye besøk på stand

Det var høy aktivitet på vår stand under begge dagene. Vår stand bestod i stor grad av demonstrasjonsvisning av DIPS Arena samt DIPS Mobil, der vi fikk gode tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne på løsningene som ble vist fram. I tillegg kunne deltakere delta på en morsom konkurranse om å få ei kule ut av en beholder, og vinne flotte premier.

Stand på EHIN 2018_2

DIPS på IHE-standen

DIPS har vært en viktig bidragsyter på IHE-standen, - en fellesstand der ulike leverandører, Helsedirektoratet og Nasjonal IKT viser hvordan de får applikasjoner til å snakke sammen ved hjelp av XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) fra IHE for å utveksle data.

Ideen med denne standen er å sende et budskap om hvordan man løser «Én innbygger - én journal" i praksis. På standen fikk man se pasientens data flyte sømløst fra fastlege, via sykehuset og til pleie- og omsorg i kommunen, uten meldingsutveksling av dokumenter – og hele tiden med pasienten fullt informert via helsenorge.no.

Som kliniker er det utrolig stort å oppleve at jeg faktisk kan dele informasjon med mine kolleger i nåtid uansett hvor de er. Det eneste jeg trenger å gjøre er å dokumentere i min journal! - Anca Heyd, Medisinsk rådgiver i DIPS AS.

Informasjonsdeling i et pasientforløp

 

Debatt med DIPS-er Karl Arne Jespersen

Vår egen direktør for salg- og forretningsutvikling, Karl Arne Jespersen, var en av fire debattanter under temaet «Helsenæringen: ny olje eller fata morgana?»

Debatten var en videreføring fra Arendalsuka hvor IKT-Norge tok opp debatten om hvordan vi skal oppfylle politikernes stadige rop om at helsenæringen kan bli vårt nye off-shore eventyr.

Norge er i gang med en Stortingsmelding for helsenæring. Det er en drøm at Norge skal være ledende i helseteknologi og dette skal bli en del av “den nye oljen”. Samtidig har samarbeidet mellom it-bransjen og offentlig sektor vært langt fra optimalt for å utvikle næringsliv. Hva skal til for å drive frem en innovativ bransje som bidrar til et bedre og mer effektivt helsevesen?

Det ble en interessant debatt med gode innspill både fra debattantene og fra et engasjert publikum i salen.

Pionérprisen

På kvelden var det festmiddag på DS Louise på Aker Brygge med over 350 av deltakerne. Her ble det for første gang delt ut en pionérpris, som gikk til vår administrerende direktør Tor Arne Viksjø med følgende begrunnelse: «Tor Arne Viksjø er århundrets e-Helsepionér i Norge, etter lang og tro tjeneste for teknologi og helse i kongeriket Norge».

pionerprisen