Eldre og folk i nord er helseinnovatører

Publisert

Befolkningen i vår nordligste helseregion har aller best tilgang til EPJ. Nordlendingene er også de som bruker nettbaserte helserelaterte tjenester mest, og de med høyest kjennskap til portalen helsenorge.no.

Sykepleier med pasient i rullestol

IT-sjef Bjørn Nilsen i Helse Nord mener økende bruk av digitale helsetjenester kommer til å handle om innhold, ikke markedsføring: Jo mer innhold som legges på de nettbaserte tjenestene, jo flere vil ta de i bruk. – Når det gjelder innbyggertjenester på nett har vi i Helse Nord nylig beveget oss fra krabbestadiet til at vi så vidt har lært å gå. Vi ser for oss å begynne å levere nettbaserte innbyggertjenester i noe større utstrekning. Timevisning er nå i pilot ved to avdelinger på Nordlandssykehuset, sier Nilsen, men vil foreløpig ikke tidfeste når flere tjenester legges ut på helsenorge. no. Det jobbes også med å gi pasientene tilgang til sine laboratoriesvar, en tjeneste som vil ha stor betydning for kronikere, men IT-sjefen sier det er noen avklaringer med fagmiljøet som skal tas først.

 

Patient Eli Arild

Illustrasjonsfoto av pasient, Krysspress.

 

 

ÅPENHET SOM KULTUR

Han har tre ord for å forklare hvorfor Helse Nord sammen med Helse Vest har de pasientene som er mest aktive nettbrukere av helsetjenester: – Åpenhet, åpenhet, åpenhet – i god og tett dialog med fagmiljøene. Universitetssykehuset Nord-Norge har vært en motor i denne retninga, og var et av de første sykehusene i landet som begynte å gi pasienten epikrise. Nilsen forklarer at det å legge til rette for større åpenhet har vært en del av Helse Nords strategi helt siden 2002. – Det har tatt litt tid å realisere dette fordi vi trengte godt konsoliderte systemer i regionen. Når vi fikk det på plass var det naturlig å eksponere mer data til pasientene. Han forteller at regionen står samlet rundt IT-utviklinga, og begynner å få en god kultur for å jobbe sammen. – Samtidig er Direktoratet for e-helse en viktig samarbeidspartner, ved siden av at vi har et godt samspill med DIPS som leverandør.

 

ÅPNE OM FEIL

Løsningen for å vise innbyggerne egen journal har etter halvannet års drift ikke hatt en eneste teknisk feil. Men en håndfull pasienter har opplevd å finne dokumenter som ikke tilhører dem i egen journal. – Vi prøver å være veldig transparent på uheldige hendelser. Vi orienterer om hva som kan skje, og hva pasienten skal gjøre om de for eksempel oppdager at et dokument er scannet inn feil i deres journal. Ved å være åpen på hvor mange feil som oppstår og hvordan vi løser dem, håper vi å bygge tillit over tid. Likedan deler vi alle de reaksjoner vi har fått fra fagmiljøene med fylkeshelsesjefene og de andre helseregionene. Nilsen setter pris på å se så stor fremdrift i arbeidet med nettbaserte tjenester. – Det er om å gjøre å ha grunnmuren du kan bygge nye tjenester på. Så er det inspirerende å jobbe som vi gjør nå: Hvis vi klarer å gjenbruke løsninger til andre formål, for eksempel det å gi behandlere med riktig autorisasjon innsyn i journal andre steder, da bruker vi pengene godt.

 

BRUKERVENNLIG LØSNING

Helse Nord har jobbet mye med å gjøre løsningen for journalinnsyn intuitiv for brukeren, og tilbyr hjelpetekster hvor de forklarer vanskelige latinske uttrykk. Konstituert kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen er tilfreds med å få gode tilbakemeldinger både gjennom Norsk e-helsebarometer og fra egne brukerundersøkelser. – Målet har vært at du ikke skal trenge brukeropplæring. I henhold til egen brukertest har vi lykkes med dette, sier hun. Pasientjournal i Helse Nord er markedsført hovedsakelig for pasienter som allerede er internettbrukere, via facebook og sykehusenes hjemmesider. Men i tillegg er det brosjyrer og bannere på venterom i alle sykehus i regionen, med informasjon om innsyn i journal og om helsenorge.no.

– Det er et viktig budskap fra oss at på helsenorge.no finner du flere digitale helsetjenester. Internettsidene til sykehusene skal utfylle det som ligger på helsenorge.no. Der finner du for eksempel info om diagnosen, og på sykehusets internettside får du lese om behandlingsforløpet, forklarer hun.

 

VIKTIG MED SUNN SKEPSIS

 

Britt Sofie Illguth og Solbritt Karlsson bor i Tromsø og har begge deltatt som brukerrepresentanter i utviklingen av samvalgsverktøy i Helse Nord. E-helse gjør dem både spent og skremt.

 

Eldre over 65+ er blant de som logger seg oftest inn på helsenorge.no, ifølge Norsk e-helsebarometer. Eldre i nord har også bedre kjennskap til portalen enn eldre ellers i landet. Solbritt Karlsson (68) er selv ivrig, men kritisk bruker av internett.

– For det er en ting jeg ikke har sett noen ta opp ennå: Hva skjer når du ikke lenger er i stand til å forstå de elektroniske verktøyene? Hvem hjelper deg da? Jeg så sist uke en eldre dame i kassa i butikken foran meg. Hun hadde koden til bankkortet sitt skrevet på et stort A4-ark, sikkert på grunn av dårlig syn, og alle i køen kunne se den. Tastene hun skulle trykke på er jo ikke like store, så hun slet fryktelig med å taste rett kode. Vi må ikke miste av syne de av oss i samfunnet som trenger de «gammeldagse" løsningene, sier Karlson.

 

Eldre damer som viser de er på internett

Solbritt Karlsson (tv.) og Britt Sofie Illguth har bidratt med sin brukerstemme i utviklingen av e-helsetjenester  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 

TRENGER ALTERNATIV

Nettopp for å stresse poenget med at det må finnes alternativ til elektronikken, har hun som prinsipp å få alle epikriser tilsendt på papir, selv om de er gjort tilgjengelig for henne via helsenorge.no. Hun og Illguth sitter i styret for Norilco avdeling Troms, og jobber frivillig som likepersoner for stomi-, reservoaropererte og mage- og tarmkreftrammede. De er opptatt av e-helse, spent på hva som kommer, og imponert over den jobben som gjøres for å utvikle nye verktøy. Selv har de bidratt til utviklingen av et samvalgsverktøy. – Jeg tenkte først at jeg kanskje ikke hadde så mye å bidra med, men mange av mine vanlige opplevelser kom overraskende på helsepersonellet i gruppen, så det er klart vår brukerstemme er viktig, sier Britt Sofie Illguth (74), som er pensjonert pedagog.

 

UTFORDRING TIL LEGENE

Utviklingen må ta tid, fordi arbeidet er nødt å være grundig, og denne jobben har jeg all respekt for. Jeg er mer skeptisk til hvor lang tid det vil ta før legene begynner å bruke slike verktøy, for det er ikke bare vi pasienter som skal lære oss dem, sier Illguth. – Legene trenger fortsatt å jobbe med å lære seg å snakke så folk forstår. Dette med kommunikasjon er generelt en utfordring i helsevesenet. Det er ikke greit å bruke telefon for å informere noen om at de har fått en alvorlig kreftdiagnose. Her har vi fått høre så mange skrekkhistorier. Mange glemmer ofte pasienten, og ser bare diagnosen, påpeker hun. Foreløpig er timebestilling på nett den e-helsetjenesten de begge har størst nytte av. – Akkurat det er genialt. Jeg orker rett og slett ikke vente på at de skal ta telefonen lengre, sier Karlsson, og smiler lurt.

 

HELSE NORD:

 

E-helsebarometeret viser at innbygger ne i nord har:

  • høyest kjennskap til helsenorge.no
  • høyest andel med tilgang til EPJ
  • høyest andel som har benyttet én eller flere nettbaserte tjenester.

 

 

Relatert