Enklere hverdag for helsepersonell og pasienter

Publisert

Ansatte i helsevesenet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter stasjonære pc-er for å føre pasientjournaler. Pasienter bruker store deler av dagen på å reise til konsultasjoner på sykehus. Nå vil nye tilbud skal bøte på disse problemene.

Telenor og DIPS i samarbeid om mobile løsninger

I Nordland iverksettes nå prøveprosjekter innen mobil pasientjournal og avstandsoppfølgning av pasienter med hjemmedialyse. Telenors konsernsjef Sigve Brekke fikk tatt begge prosjektene nærmere i øyesyn da han sammen med helsetopper i Nordland fikk demonstrert løsningene denne uka.

 

Pasientjournal på mobilen 

Alt for lenge har leger og sykepleiere løpt mellom pasienter og vaktrom for å gjøre oppslag i journal, for å sjekke blodprøver eller for å se hvilke planer som er lagt for pasientene. Tusenvis av skritt sluker tid som ellers kunne blitt brukt til pasientbehandling.

– Slik kan vi ikke ha det. Telenor og DIPS går nå sammen og legger til rette for at helsepersonell på sykehus kan bruke tiden på det som er viktigst; å behandle pasienter og sørge for god oppfølging basert på lett tilgjengelig informasjon, forteller Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Han er imponert over innovasjonstakten i helsevesenet, og forsikrer at Telenor ønsker å være en partner for helsesektoren i arbeidet med å forenkle hverdagen til ansatte og pasienter.

Bodø-selskapet DIPS leverer elektronisk pasientjournal til alle sykehus i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord. Tjenesten brukes daglig av 100.000 helsearbeidere. DIPS utvikler nå en mobil versjon av sin programvare. - Sammen med Telenor vil vi høsten 2018 tilby et verktøy som vi mener vil gi en enklere hverdag for klinikerne og frigi tid til å være mer til stede for pasientene, sier Tor Arne Viksjø, administrerende Direktør i DIPS. Sammen med DIPS skal Telenor sørge for at applikasjonen kan tas i bruk på mobiltelefoner på en sikker og trygg måte. Dette skjer uten at man skal være redd for at pasientinformasjon skal komme på avveie eller tukles med.

– Denne teknologien er sårt etterlengtet av leger og sykepleiere over alt i landet. Når kan jeg bytte ut personsøkeren med en mobiltelefon? Hvorfor kan jeg ikke se pasientens blodprøver på mobiltelefonen min? Telenors e-helse team blir møtt med slike spørsmål hver gang vi snakker med klinisk personell.  Derfor er vi fornøyd med å presentere en sikker løsning som gir faktisk verdi til klinisk personell, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

 

Dialyse – tidkrevende og belastende

Dialysebehandling er et krevende inngrep i livet til pasienter med nyresvikt. Mange må reise inn til sykehus 3-4 ganger i uken for å få behandling som varer i flere timer. For mange fører reisene til sykehus og den omfattende behandlingen nær sagt alle muligheter til et normalt liv. Myndighetene har satt som mål at 30 prosent av pasienter med kronisk nyresvikt skal få hjemmedialyse og dermed muligheten til å rense blodet hjemme.

For å kunne gjennomføre dialyse hjemme, kreves det tett oppfølgning fra sykehuset. Nettopp det har Telenor jobbet for å løse i samarbeid med Nordlandssykehuset. Tradisjonelt har disse pasientene ført logg over målinger og væskeforbruk. Deretter har de sendt papirer inn til sykehuset eller tatt med ringpermer med målinger til kvartalsvis kontroll på sykehuset. Dette er både tidskrevende og komplisert, og med mye manuell registrering er det alltid en fare for feil.

– Telenor leverer nå sammen med Nordlandssykehuset en tjeneste hvor pasienter med hjemmedialyse gjennom en app enkelt kan rapportere inn status fra dialysen, samt automatisk overføre verdier for vekt og blodtrykk, forteller eier av prøveprosjektet Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandsykehuset. Pasientene er oppsiktsvekkende fornøyde med enkelheten i løsningen. Og nettopp enkelheten gjør at pasientene faktisk rapporterer inn verdier daglig. Med denne løsningen får sykehuset bedre innsikt om pasientgruppen, og kan enklere identifisere og prioritere de som trenger oppfølgning.

- Vi ser på dette som kjempespennende løsning som møter viktige behov vi står ovenfor. Med Telenor er vi trygge på at vi kan ta denne løsningen til andre pasientgrupper og at det også kan gi et løft med tanke på samhandling med fastlege og kommune i pasientbehandlingen, sier Beate Sørslett, Medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset.

 

DIPS’ mobile pasientjournal

Mobil-applikasjonen til DIPS skal tas i bruk av Nordlandssykehuset, som første sykehus, allerede fra høsten av. Løsningen vil deretter tilbys øvrige sykehus i Norge. DIPS- applikasjonen vil forenkle hverdagen til helsepersonell og frigi tid til å være mer til stede for pasientene.

 

Fakta om dialyseprosjektet

Vekt- og blodtrykksapparatet sender automatisk verdier inn til sykehuset, og pasienten kan enkelt registrere andre relevante verdier i en app. Det blir færre ting for pasienten å tenke på, og sykehuset får fortløpende inn verdifull informasjon om pasientene. Dette i motsetning til i dag, hvor pasienten må føre notater og overlevere papirer til sykehuset.

Løsningen forenkler hverdagen for pasient og behandler, og øker kvaliteten på helsehjelpen. 

Relatert