Er Norge for dårlig forberedt?

Publisert

Aftenposten har 19. januar et interessant oppslag om prosjektet IBM Watson hvor man bruker datakraft til å analysere informasjon i elektroniske pasientjournaler. I en sidekommentar uttaler medisinprofessorene Eivind Hovig og Dag Undlien at Norge er for dårlig forberedt for slike nyvinninger.

Det er selskapet DIPS som leverer pasientjournalene til 3 av 4 helseregioner i Norge, og fra vår side vil vi benytte anledningen til å korrigere noen feilaktige påstander som fremkom i denne artikkelen.

Det er ikke slik at norske pasientjournaler skrives ut på papir, og de aller fleste norske sykehus benytter den elektroniske pasientjournalen som juridisk pasientjournal. Vi har i flere år samarbeidet med IBM i Tromsø Telemedicine Laboratory, og anonymisert informasjon fra de elektroniske pasientjournalene er benyttet i forskningen rundt Big Data og IBM Watson.

Når det gjelder regelstyrte advarsler som nevnes av Undlien så er dette noe DIPS har hatt i over 10 år. Nytt av året er at vi lanserer muligheten for egendefinerte regler basert på åpne standarder som gjør at regler kan utveksles mellom sykehus som kjører ulike systemer. Dette åpner helt nye muligheter for å kvalitetssikre de kliniske arbeidsprosessene.

Dagens pasientjournaler består dels av strukturerte data (diagnoser, prosedyrer osv.) og dels av journaltekst i fritekst. Et at de store poengene med IBM Watson er evnen til å analysere fritekst, og på dette grunnlaget er de norske journalløsningene utmerket som grunnlag for analyse.

Neste generasjon DIPS er i disse dager i «pilottesting» på enkelte sykehus i Norge, og vil i løpet av de neste årene erstatte dagens DIPS.  DIPS Arena er en fullstrukturert EPJ, og så snart denne løsningen tas i bruk ved norske sykehus vil det bli enda enklere å utnytte analyse av journalinnholdet for forskning og beslutningsstøtte.

 

Tor Arne Viksjø

Administrerende direktør, DIPS ASA

Relatert