Gjør e-læringen mer interaktiv

Publisert

For å lære opp sluttbrukerne i DIPS Arena raskest og best mulig, tilbyr DIPS moderne og ­interaktive e-læringsverktøy som skal kunne gi verdifull veiledning i løpet av noen få minutter.

For å lære opp sluttbrukerne i DIPS Arena raskest og best mulig, tilbyr DIPS moderne og ­interaktive e-læringsverktøy som skal kunne gi verdifull veiledning i løpet av noen få minutter.

 

Siv Marie Lien viser DIPS Arena

Foto: Sykepleier Siv Marie Lien viser DIPS Arena

 

– En av utfordringene med e-læring er at det er et veldig sprik i den enkelte brukers generelle datakompetanse og også den enkeltes forhåndskunnskap om DIPS, sier Odd Magne Johnsen, som er produkt­ansvarlig for e-læring i DIPS. Det betyr at det kan være vanskelig å treffe riktig nivå i e-læringsprogrammene.

 

Kort og interaktivt

Den neste utfordringen er tiden hver enkelt har til rådighet for å kunne sette seg inn i ny programvare. Derfor forsøker DIPS å gjøre hvert program så kort som mulig. Helst skal de ikke ta mer enn et par-tre minutter.

– Så er det viktig å gjøre det mest mulig interaktivt. Vi bruker videoer og animasjon for å simulere at du klikker i programvaren for å se hva som skjer, uten at du faktisk trenger å åpne selve DIPS Arena, sier Johnsen.

Han erkjenner at de gamle e-læringspakkene tilknyttet DIPS Classic var for teoretiske, hvor brukeren i for stor grad ble passivisert, med mindre læringsutbytte som resultat.

– I tillegg til å arbeide med DIPS Arena, har vi derfor også sørget for å oppgradere de gamle e-læringskursene i DIPS Classic og gjort dem mer interaktive, forteller Johnsen.

 

Begrenset bruk

Nettopp opplæring er viktig for at brukeren skal bli tilfreds med et dataprogram. En generell utfordring med dataopplæring uansett sektor, er at den gradvis har en tendens til å bli mer og mer utvannet over tid. Brukeren lærer seg begrenset med funksjonalitet og jobber ofte betydelig mer tungvint enn nødvendig.

Mens et program kan inneholde et helt koldtbord av muligheter, får en brukeren kanskje akkurat nok kunnskap til å se at det finnes laks. Det kan fungere fint lenge, men etter en stund er brukeren lei av begrensningen i kun å få servert laks, og forbanner til slutt hele koldtbordet. ­Fullstendig ute av stand til å se alle de andre godsakene som ligger der.

For å unngå noe slikt skal skje med DIPS Arena, jobber DIPS med å tilby opplæring som er visuell, rask å gjennomføre og med mulighet til tilrettelegging for ulike yrkesgrupper.

 

Produkteier for e-læring sitter foran dataen

Foto: Produkteier for e-læring i DIPS Odd Magne Johnsen

 

Test deg selv

Kurspakkene varierer ut fra hvilken del av DIPS Arena brukeren skal inn i. I tillegg finnes basiskurs som forteller noe om ­helheten og den totale funksjonaliteten.

– Vi har lagt opp kurspakkene med et ­introduksjonsprogram, et praktisk program og til slutt et mestringsprogram hvor du får teste hva du har lært. Her får du bestått eller ikke bestått. De ulike kurs­pakkene er det opp til hvert helseforetak å gjøre tilgjengelig for sine brukere. I tillegg anbefaler DIPS også klasseromskurs.

Johnsen er opptatt av at de som ­forvalter kurspakkene inne i helse­foretakene, gjør terskelen for å ta e-­læringskursene så lav som overhodet mulig.

– Vi har fått tilbakemelding på at e-læringen oppleves som så vanskelig å finne tak i via intranett at man heller bare spør en kollega.

Han påpeker at det er viktig at kursene er godt synlig, og at brukeren får stadige påminnelser om at de finnes.

Relatert