Helse Nord i drift med én felles DIPS-installasjon!

Publisert

Mandag 8 . juni kunne FIKS og Helse-Nord annonsere og feire en stor milepæl:  "Alle pasientjournalene i Helse Nord er nå samlet i én felles sykehusdatabase! Kl. 23.08 søndag kveld kunne helsepersonell ved 11 sykehus for første gang logge inn i samme database - en historisk milepæl og startskuddet for #én journal i nord."

Sykepleiere på fødeavdelingen

 

 

Oppstarten er resultat av en omfattende flytteoperasjon hvor Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin DIPS-løsning ble tatt inn i Helse Nords felles og regionale DIPS-database – som siste av fire helseforetak. Helgelandssykehuset var først inn, deretter fulgte Finnmarkssykehuset, så Nordlandssykehuset og altså til slutt UNN. Med UNN inne i regional løsning er Trinn 1 jf. vår metodikk for sammenslåing til felles organisasjon (SFO) ferdigstilt for 4 HF og til sammen 9 ulike DIPS-databaser! Arbeidet har skjedd etter plan og budsjett – det er veldig bra!

UNN er det største foretaket i Helse Nord og rent teknisk ville man ideelt hatt UNN som utgangspunkt for sammenslåingen (måldatabase), for dermed å slippe å flytte på den største basen. Det lot seg dessverre ikke forene med planen om å være delaktig i testing og pilotering av Arena, dermed kom de til slutt. Dette er for øvrig andre gang UNN gjennomgår sammenslåing, siden de i 2007-2009 kjørte sitt eget prosjekt hvor Harstad, Narvik (gamle Hålogalandssykehuset) og Tromsø ble slått sammen til ett felles foretak.

 

Konverteringshelgen gikk stort sett alt etter planen. UNN-basen ble stengt for ordinær bruk torsdag kl. 18, mens mottakende base (HN-basen) ble stengt en time senere. Fra det tidspunkt ble Helse Nords nødjournalløsning tatt i bruk for alle brukere ved de 4 HF’ene. Konverteringen støtte ikke på noen større problemer, og med mer eller mindre kontinuerlig lasting av data var sammenslåingen ferdig innen fristen kl 16 på lørdag ettermiddag.  Påfølgende testing avslørte ingen store feil, verket på funksjonell side eller knyttet til samhandling & integrasjon. De sakene som kom ble håndtert fortløpende gjennom et godt samarbeid mellom kunde og leverandør. Med bakgrunn i dette ble det kl 18:30 søndag kveld gitt klarsignal for oppstart i felles database!  

Status fem dager etter oppstart er at det kun har vært meldt inn et fåtall saker. Disse har stort sett blitt løst samme dag som de er meldt, slik at det er lite utestående pr nå.

 

Med Trinn 1 bak oss kan fokus rettes mot Trinn 2, som gjennomføres i perioden mai 2015 -  desember 2016 (designarbeidet har pågått i parallell med Trinn 1). Trinn 2 vil bringe Helse Nord i mål med ambisjonen #én journal i nord». Da gjennomføres en intern konvertering og omlegging av sentral konfigurasjon for å ende opp med felles organisasjon og journal per foretak, nye tilganger (inkludert innføring av beslutningsstyrt tilgang), ny arbeidsflyt, ny journalstruktur, og overgang til ny økonomimodul for å nevne noe. Nordlandssykehuset er første foretak ut, med oppstartsmøte allerede torsdag denne uken.

Vi gratulerer prosjektet med strålende innsats og resultatet, og ønsker lykke til i det videre arbeidet!

Relatert