Helse Stavanger utvider bruken DIPS Arena

Publisert

Fra utgangen av 2015 har flere avdelinger ved Helse Stavanger benyttet tavlemøter med elektroniske pasientlister i DIPS Arena. Nå skal flere avdelinger gå i gang.

Fra utgangen av 2015 har flere avdelinger ved Helse Stavanger benyttet tavlemøter med elektroniske pasientlister i DIPS Arena. Nå skal flere avdelinger gå i gang.

Helsepersonell i sykehusgang

Denne uken ble nemlig løsningen rullet ut til flere nye avdelinger (Observasjons- og behandlingsavdelingen, gastromedisinsk og lungemedisinsk).

Hovedformålet til tavlemøte er å forebygge pasientskader og sikre god behandling. I et tavlemøte samles leger og sykepleiere til gjennomgang av pasientene som pr tiden er inne til behandling. Møtet skal sikre oppfølging og implementering av tiltakspakker, bedre tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, samt bedre samhandling, pasientforløp og pasientflyt. Rent praktisk er en sykepleier pålogget Arena på storskjerm og en lege har oppe kurveløsningen Meona/DIPS Classic. Så går de gjennom pasientenes plan for oppholdet og følger opp aktiviteter.

Pasientlisten som vises på en storskjerm, gir blant annet oversikt over pasientens planlagte undersøkelser, plan for utskrivelse, fall, ernæring og trykksår (de tre siste kartlegges i strukturerte skjema). Informasjon i tavlen kan også legges inn under visitten, lagre den i pasientens journal og følger dermed denne ved flytting av rom, seng og avdeling. Det er utarbeidet en regional løsning, som i noe grad kan tilpasses til den enkelte avdelings/fagområdes behov.

Det er utrolig gøy å kunne fortelle at det bare kom positive tilbakemeldinger, ingen hadde noe negativt å si, sier seniorkonsulent Lars Morgan Karlsen i DIPSPå sikt vil de fleste somatiske og psykiatriske poster få tilbud om å ta i bruk elektroniske tavlemøter. Også poliklinikker skal vurderes.

Relatert