Integrasjoner

Over 200 systemer er integrert med våre løsninger

Salgsargumenter integrasjon

Nøyaktig og tidskritisk informasjon

På rett plass til rett tid.

Tilpasset hovedarbeidsflate

Viser kliniske data og dokumentasjon fra ulike fagapplikasjoner

Se all data i ett system

Samle journaldata i ett felles journallager

All informasjon i ett system

DIPS tilbyr et sett av integrasjonsmuligheter for våre kunder og partnere slik at klinisk data og dokumentasjon som produseres i ulike fagapplikasjoner gjøres tilgjengelig i klinikerens hovedarbeidsflate DIPS EPJ/PAS. 

Svært mange avdelingsbaserte kliniske informasjonssystemer og medisinskteknisk utstyr har til enhver tid behov for oppdatert pasientinformasjon som blant annet pasientdemografi eller logistikkopplysninger. Alt dette er tilgjengelig gjennom valgfrie grensesnitt i DIPS EPJ/PAS, som hele tiden holder fagsystemene oppdatert. 

Flere hundre partnere har allerede integrert med DIPS. Det er allikevel et stort potensiale i sammenstilling av informasjon, samt sørge for å samle journaldata i et felles journallager. DIPS Integrasjonsrammeverk er det naturlige utgangspunkt for å få dette realisert. Integrer med DIPS og sørg for at klinikerne har rett beslutningsgrunnlag på rett plass til rett tid!

Partnere

Alexander_Theodorsen

Alexander TheodorsenSenior Forretningsutvikler

Kom i kontakt med våre eksperter