Vel Blåst DIPS-forum 2015

Publisert

Tirsdagen fikk en fantastisk avslutning med en nydelig middag servert på en utmerket måte av Scandic Havet, og deretter en fantastisk konsert med Violet Road på Sinus. Av den grunn var det noen litt trøtte fjes som dukket opp i frokostsalene på byens hoteller. Det er jo vanskelig å legge seg når midnattssolen står høyt på himmelen, sjøen ligger blankstille og man er i godt selskap.

DIPS forum deltakere

Like fullt var det godt oppmøte på foredragene kl. 09:00. Som de foregående dagene var det et stort spenn i foredragene, med spennvidde fra erfaringsdeling fra helseregionene til presentasjon av studentprosjekter. Undertegnede hadde stor glede av å delta på foredrag om regelbasert beslutningsstøtte ved Bjørn Næss i DIPS. Han klarte på en fin måte å fremstille et komplisert tema på en forståelig måte, også for oss som ikke har inngående kjennskap til Arketyper og beslutningsstøtte. Spørrespråket GDL er ennå ikke implementert i Arena, men når det er på plass vil det gi store muligheter.

I det samme temaløpet litt senere på dagen var det tid for foredrag om Samvalg av Øystein Eiring. Hva er samvalg? Jo, det er ikke noe annet enn å gi pasientene nødvendig informasjon og kunnskap slik at pasienten har mulighet til å være med på beslutninger om egen behandling. Gjennom prosjektet EviCare er det utviklet et meget godt webverktøy som gir pasienten mulighet for dette. EviCare-prosjektet er formelt avsluttet, men Eiring er nå hyret inn av DIPS for å fullføre dette arbeidet. Vi i DIPS har stor tro på at dette vil være et viktig verktøy for å sette pasienten i sentrum i samsvar med myndighetenes ønsker og prioriteringer. Et meget spennende prosjekt og interessant foredrag.

Midnattsol i Bodø

Foto: Geir Antonsen

 

 

Etter foredraget til Eiring var det tid for det som for meg skulle bli dagens høydepunkt, nemlig studentforedraget om smart lærende medikasjonsforordning. 3 studenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har det siste året gjennomført sin Bacheloroppgave i systemutvikling. De har i praksis laget et smart og lærende forordningssystem på Arena-plattformen. I foredraget fortalte de om hva de hadde gjort og hvordan de hadde angrepet problemstillingene og løst oppgaven. Deretter var det en kort presentasjon av løsningen med tilhørende funksjonalitet. Studentene har sittet på DIPS sine kontorer i Trondheim og skrevet denne oppgaven under kyndig veiledning fra DIPS-ansatte.

Resultatet er blitt meget bra og deler av denne funksjonaliteten vil bli benyttet i DIPS Arena, og vil således komme kundene våre til gode. For DIPS som Norges ledende e-helse aktør, er det en selvfølge å bidra med oppgaver og Case til studenter, og i sommer vil hele 13 studenter få sommerjobb hos DIPS. DIPS tar med dette vårt samfunnsansvar på alvor, ved at vi tilbyr studenter nødvendig og relevante arbeidsoppgaver i sommerferien, og at vi sprer vår kunnskap og deler vår kompetanse med de som er under utdanning. Det er både spennende og interessant å bidra  på denne måten, og det er selvsagt ekstra artig når det klaffer så bra som denne gangen, og at utfallet faktisk blir en programvarekomponent som DIPS kan nyttiggjøre seg av.

 

Etter studentforedraget, som for øvrig ble utført på en utmerket og profesjonell måte var det lunsj, som bestod av en velsmakende lunsjtallerken. Noen benyttet tiden i sola ute på terrassen i 17. etasje på Scandic Havet hotell, med panoramautsikt over byen, havet og de vakre snødekte fjellene som omkranser byen.

Etter lunsj var det tid for offisiell avslutning av årets DIPS-forum . Som enhver finale, og i tråd med resten av arrangementet, bestod det av en dose underholdning og moro, men også alvor og ettertanke. Anders Tangen holdt et meget underholdende foredrag om omstilling, der han på en svært humoristisk måte tok for seg behovet for å tenke positivt på en nøktern og realistisk måte. Livet er en kontinuerlig omstilling og man velger selv om man omfavner omstillingen og gjør det beste ut av den, selv om den kan skape både frustrasjon og smerte - eller man velger å distansere seg fra den og prøve å unngå den. Personlig er jeg ikke i tvil om at man må ta tyren med hornene og finne løsninger. Tangen klarte på en utmerket måte og ved bruk av gode eksempler å illustrere dette.

Anders Tangen på DIPS-forum

Foto: Marthe Mølstre

 

Helt til slutt kunne Adm. Direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø, runde av det hele med å oppsummere et meget godt teknisk gjennomført DIPS-forum med gode og interessante faglige foredrag og underholdning samt sosiale aktiviteter på høyt nivå. Viktige nøkkelpersoner både internt i DIPS og fra hotellet ble takket, og neste års DIPS-forum ble annonsert gjennomført 1-3. juni i Stavanger. Vi håper å se deg der!

Tor Arne ved talerstol

Foto: Marthe Mølstre

Relatert