1E3A2087-1

DIPS-forum inviterer inn i fremtiden

Dato:

. DIPS

DIPS-forum, en av landets største e-helsekonferanser, lokker i år med Tromsø og spennende foredrag om fremtidsutsikter, digitalisering og kunstig intelligens i helsetjenesten. Anført av blant andre statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og KI-fyrverkeriet Inga Strümke.

1E3A4586

‒ DIPS-forum er årets høydepunkt! Her er det mulig å få god faglig input, og i tillegg bli oppdatert på hva det jobbes med i og rundt DIPS. Vi gleder oss veldig, sier Morten Aas, som er fagsjef og enhetsleder for DIPS forvaltning på Diakonhjemmet, sykehuset som ble det aller første til å ta i bruk DIPS Arena.  

Fra Helse Vest kommer blant andre Gunn Synnøve Dahl, som er regional prosjektleder for ODA (overgang til DIPS Arena). I likhet med Morten Aas har hun tidligere vært på flere DIPS-forum, og har derfor høye forventninger til årets arrangement.  

gunn synnøve-1
Gunn Synnøve Dahl er regional prosjektleder for ODA.

‒ Jeg prioriterer å dra på DIPS-forum i år, for å få høre om fremtidens planer og visjoner innen e-helse, hva andre foretak planlegger og forventer framover, og ikke minst hva slags føringer og rammer de offentlige aktørene setter for den videre utviklingen innen e-helse, sier Dahl. 

Hva vil Kernel? 

Årets arrangement starter i Tromsø onsdag den 31. mai, og avsluttes fredag 2. juni. Det er planlagt to sesjoner med plenumsforedrag både onsdag og torsdag, i tillegg til en rekke parallelle temaløp hvor det er mulig å fordype seg i ulike problemstillinger. Lege og forfatter Kaveh Rashidi, er på scenen for å lose forumfolket gjennom plenumsdagen. 

 X8158172 1
Lege og forfatter Kaveh Rashidi kommer til Tromsø for å lede plenumsdagen på DIPS- forum. 

I løpet av disse dagene vil konsernet Kernel, som eier DIPS, avsløre sine ambisiøse planer for fremtidens pasientjournal i kommunehelsetjenesten. De investerer nå en milliard kroner i datterselskapet Aidn med plan om å redesigne hele tankegangen rundt elektronisk pasientjournal. Den nye pasientjournalen designes «nedenfra og opp» ‒ i tett samarbeid med både pasienter, pårørende og ansatte i ulike deler av den kommunale helsetjenesten.  

DIPS sitt søsterselskap, Aidn, i ferd med å gjøre for kommunene hva DIPS allerede har gjort og gjør for sykehusene gjennom DIPS Arena. Bare med et helt nytt tankesett, enda større ambisjoner, og mål om å løse utfordringen «En innbygger ‒ en journal». Selskapet Aidn har vokst fra syv til 70 ansatte på litt over et år, og journalsystemet deres er allerede i drift hos flere pilotkommuner. Aidn skal selvsagt samhandle tett med DIPS Arena og annen programvare som kommunehelsetjenesten har behov for å «snakke» med.  

Den intelligente revolusjonen 

Torsdag starter med «Den intelligente revolusjonen» som tema. Her vil DIPS sitt søsterselskap DeepInsight presentere hvordan de ved hjelp av kunstig intelligens og annen datadrevet innovasjon kan effektivisere helsetjenesten. I tillegg lover DIPS-forum en engasjert debatt om hva kunstig intelligens kan brukes til og hvordan helsetjenesten kan omfavne mulighetene KI gir på en trygg måte. Her deltar landets for tiden mest profilerte KI-ekspert, Inga Strümke fra NTNU.  

 inga strumke
Inga Strümke har på kort tid blitt landskjent fordi hun er flink til å forklare hvordan kunstig intelligens kan by på enorme muligheter, men også enorme utfordringer for vår felles fremtid. 

‒ Jeg ser frem til å møte kjente og nye kolleger, dele erfaringer og planer og ha det hyggelig, sier Dahl. Hun er selvsagt ekstra opptatt av DIPS Arena og andres erfaringer og vurderinger rundt programvaren.  

‒ DIPS-forum er et viktig møtested for erfaringsdeling, gode faglige meningsutvekslinger og nettverksbygging. Jeg forventer et høyt nivå på innleggene, at temaene som blir presentert dekker ulike perspektiver, og at det rent fysisk er gode rammer, slik at det er lett å planlegge hvilke temaløp en ønsker å delta på. 

‒ Vi bruker DIPS-forum som en viktig arena for å knytte god kontakt med andre fagpersoner innen e-helse, som det er mulig å diskutere aktuelle problemstillinger med, og som man kan sparre med senere, sier fagsjef Morten Aas.  

At midnattssolen på dette tidspunktet gjør hele døgnet lyst i Tromsø, legger heller ingen demper på de sosiale forventningene. 

Kort fortalt: 

  • DIPS AS arrangerer e-helsekonferansen DIPS-forum i Tromsø 31. mai – 2. juni. 
  • Hvordan sammen løse fremtidens helseutfordringer, er hovedtema. Representanter fra regjeringen, Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og ulike fagdirektørene fra flere store helseforetak, er blant de som skal delta i denne diskusjonen. 
  • Konsernet Kernel, som eier DIPS, vil presentere hvordan de gjennom selskapet Aidn investerer en milliard kroner i å designe en ny og banebrytende pasientjournal for kommunehelsetjenesten. I tett samarbeid med pasienter, pårørende og helsepersonell.  
  • Et annet Kernel-selskap, DeepInsight, vil forklare hvordan de bruker KI (kunstig intelligens) i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, og skal diskutere muligheter og utfordringer sammen med KI-eksperten Inga Strümke fra NTNU. 
  • DIPS-forum er en viktig arena for alle som jobber med helse og e-helse. Den brukes til å knytte kontakter og utveksle erfaringer i utviklingen av fremtidens norske helsetjeneste, på tvers av roller og geografi.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon