Teknologi som gir mer rom for omsorg

Dato:

Skrevet av: DIPS

Regjeringen har store ambisjoner på e-helseområdet, dette sa Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, i sin åpningstale på EHiN i november. DIPS Front satser stort og er i gang med å utvikle nytt EPJ som skal bli en del av vår moderniseringsreise av hele løsningen for pleie- og omsorg. 

ingvild-kjerkol-03

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol. Foto: NTB

Integrasjon til Kjernejournal er tatt i bruk i flere av våre kommuner, med god nytteverdi. Kjerkol oppfordrer spesielt til at denne løsningen tas i bruk i sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Slik kan kommunene sørge for økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet på tjenester og helsepersonell får mer effektiv tilgang til nødvendig pasientinformasjon. 

Teknologi som nytter

Kjerkol trekker også frem nytten av å ta i bruk velferdsteknologi, og vi er så stolte over de mange prosjektene vi har fått være en del av sammen med våre kunder. Dette er også et større satsningsområde for oss og vi har utvidet vårt tilbud på rådgivning i forbindelse med innføring av nye verktøy. Dette har vi gjort både direkte og ikke minst via Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP). VKP er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. 

E-helse skal satses på

På EHiN trekker også Kjerkol frem at det i Hurdalsplattformen tydelig står at det skal satses på e-helse.

  • Gode nasjonale e-helseløsninger med stegvis utvikling og rask realisering av funksjonalitet

  • Nasjonal koordinering

  • Tett samarbeid mellom aktørene i sektoren og med næringslivet» sitat Kjerkol

Som del av Kernel er DIPS Front med på tidenes største satsning på nye løsninger innen kommunalsektor. Dette er en satsning vi har ventet lenge på, og nå gleder vi oss til å få med mange av våre kommuner på denne reisen.

Mer tid til omsorg

Verktøyene vi nå utvikler skal være moduler som til sammen skal dekke en rekke funksjonsområder innen pleie- og omsorg. Vi tror på å dele dette opp i mindre deler, som kan anskaffes hver for seg eller samlet som en total løsning. Løsningen som utvikles må løse konkrete behov i sektoren, og vi utvikler brukernært og i tett dialog med brukerne. Målsetningen er å gi mer tid til omsorg. 

Samhandling med andre deler av sektoren, men også med andre løsninger blir svært viktig for å ivareta nye arbeidsprosesser og innføring av omsorg- og trygghetsteknologi. Brukeren skal få rett informasjon til rett tid, på de arbeidsflatene som er mest hensiktsmessig.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-ambisjoner-for-e-helse/id288...

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon