Nå kan du sjekke inn selv på Finnmarkssykehuset

Publisert

Pasienter med timeavtale på Finnmarkssykehuset Hammerfest kan fra nå av sjekke inn selv ved ankomst på sykehuset.

Pasienter med timeavtale på Finnmarkssykehuset Hammerfest kan fra nå av sjekke inn selv ved ankomst på sykehuset. Automatene finner man plassert ved resepsjonen i hovedinngangen, og pasientverter er tilstede for å bistå de som behøver hjelp.

Selvinnsjekk ved bruk av DIPS Kiosk

Foto: Helse Nord FRESK/Finnmarkssykehuset

 

 
Av Solfrid Kallbekken, kommunikasjonsrådgiver Helse Nord

Se originalversjon på Helse Nord sine sider her

 

Løsningen kan sammenlignes med innsjekk som gjøres på flyplassen når du skal ut og reise. Etter endt utredning eller behandling kan pasienten betale direkte på automater ved utgangen, eller via en link som pasienten mottar pr. sms når oppgjøret er klart for betaling.

– Løsningen forventes å bidra til å fjerne kø i skranken og dermed korte ned ventetida, sier Ole Jørgen Ulvang, som er lokal prosjektleder ved Finnmarkssykehuset.

 

Bedre kommunikasjon med pasienten

Ved sykehuset i Hammerfest vil det komme en infoskjerm i kantina der pasienten selv kan følge med på status og ventetid. I Alta kommer vil det bli satt opp en tilsvarende skjerm i vestibylen på poliklinikken. Pasienten vil blant annet få informasjon om timer han eller hun er satt opp på den aktuelle dagen og hvor vedkommende skal møte. Er det eventuelle beskjeder om oppmøtet fra den aktuelle legen eller andre behandlere som pasienten har time hos, vil det også komme opp på skjermen.

– Her er det snakk om anonymiserte pasientlister som tilfredsstiller alle krav til personvern, presiserer Ole Jørgen Ulvang. – I hovedsak er det snakk om beskjeder som bidrar til mer effektiv pasientlogistikk, for eksempel hvis man ser at det er mulig å fremskynde timeavtalen fordi en annen pasient ikke har møtt opp, eller dersom det skulle oppstå en forsinkelse eller endring i oppmøtested, sier prosjektlederen.

Funksjonaliteten tilrettelegger med andre ord for bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler, og mellom helsepersonell ved ulike sykehusavdelinger som er involvert i behandlingen av én og samme pasient.

 

Tre damer foran selvinnsjekk DIPS Kiosk

Foto: Ved sykehuset i Hammerfest stod flere blide damer parat for å bistå pasienter med innsjekk og betaling på ny selvbetjeningsløsning ved oppstart. Fra venstre: Kirsti Fløtre og Terese Owesen fra DIPS AS, samt Anne Anderssen fra Helse Nord FRESK. Helse Nord FRESK/Finnmarkssykehuset

 

Løsningen gir også nye muligheter for helsepersonell, blant annet i form av bedre oversikt. Når pasientene selv tar hånd om ankomstregistrering og betaling, kan helsesekretærer som før hadde ansvaret for denne oppgaven i stedet håndtere andre viktige oppgaver på timekontor, i skrivestuer, m.m.

– Med ressursknapphet som et velkjent fenomen i sykehusene, er det en ekstra bonus om løsningen kan bidra til å korte ned ventetida for pasientene, avslutter Ole Jørgen Ulvang.

 

Innføres på somatiske poliklinikker i Finnmark - med visse unntak

I første omgang innføres selvinnsjekk på de somatiske poliklinikkene ved Finnmarkssykehuset Hammerfest og ved Spesialistpoliklinikken i Alta. Pasienter som har time på røntgen eller innen psykisk helsevern skal inntil videre ikke sjekke inn på denne måten. Det samme gjelder pasienter som skal til innleggelse på sykehuset.

Innføringen vil skje i flere faser, der mer avansert funksjonalitet og mer automatisert prosess- og køhåndtering etter hvert vil komme på plass. I Kirkenes skjer innføringen av den regionale løsningen parallelt med åpningen av det nye sykehuset, men allerede i april vil de første innsjekksautomatene være på plass i nye lokaler.

 

Regionale løsninger som en del av én journal i nord

Nordlandssykehuset har allerede tatt i bruk en tilsvarende selvbetjeningsløsning ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen, og der har man god erfaring med denne type løsning. Planen er at samtlige sykehus i Nord-Norge tar i bruk innsjekksautomater i løpet av inneværende år.

 

 

FAKTA OM SELVINNSJEKK OG BETALING

 

Om ankomstregistrering:

Når pasienten ankommer sykehuset kan han eller hun registrere sin ankomst selv ved å taste inn fødselsdato og etternavn. At pasienten selv registrerer seg som møtt, gir helsepersonell bedre oversikt og enklere logistikk. Dette bidrar igjen til kortere ventetid. Løsningen gjør det også enklere å holde kontaktinformasjon oppdatert (adresse, telefonnummer, pårørende, m.m.). Dersom denne typen informasjon ikke er korrekt vil pasienten få beskjed om å kontakte skranken.

 

Om betaling:

Etter endt time går pasienten tilbake til hvilken som helst innsjekksautomat i sykehuset og trykker på betaling. Da vil han eller hun få presentert alle sine oppgjør på Finnmarkssykehuset den aktuelle dagen. Ved time for eksempel på røntgen og poliklinikk vil begge timene vises, og beløpene samles til kun én betaling. Dersom oppgjør enda ikke er klart i automaten, vil pasienten få beskjed om å forsøke igjen om fem minutter. Når oppgjøret er klart, betaler pasienten og kvitteringen kan brukes som oppmøtebevis i forbindelse med pasientreiser.

Relatert