Ny felles regional løsning for UNN og slutten på HOS-prosjektet

Publisert

Som siste del av HOS-prosjektet gikk Universitetssykehuset i Nord-Norge i drift mandag 24.oktober med ny felles regional løsning for bruk og oppsett av DIPS.

Som siste del av HOS-prosjektet gikk Universitetssykehuset i Nord-Norge i drift mandag 24.oktober med ny felles regional løsning for bruk og oppsett av DIPS.

Oppstarten markerer på et detaljert nivå slutten på Trinn 2 av HOS-prosjektet i Helse Nord, men også slutten på hele HOS-prosjektet - som har hatt følgende forløp over de siste 4 år:

  • Høsten 2012: Foranalyse

  • Våren 2013: Regionalt forprosjekt

  • Trinn 1 - teknisk sammenslåing til én felles regional base

             o   Mai-14: Helgelandssykehuset

             o   Okt-14: Finnmarkssykehuset

             o   Feb-15: Nordlandssykehuset

             o   Mai-15: UNN

  • Trinn 2 – harmonisering og optimalisering til felles regional løsning

            o   Okt-15: Nordlandssykehuset

            o   Feb-16: Helgelandssykehuset

            o   Jun-16: Finnmarkssykehuset

            o   Okt-16: Universitetssykehuset Nord-Norge

Utgangspunktet for HOS-prosjektet var en situasjon hvor Helse Nord hadde 9 ulike DIPS-installasjoner, der det var ganske så stor variasjon både i oppsett og bruk av DIPS mellom sykehus og på tvers av helseforetak. Målet for prosjektet var å slå sammen alle disse 9 installasjonene til èn felles regional database.

Gjennomføring av trinn 2 innebærer en konkret omlegging av konfigurasjonen, slik at denne blir i henhold til regional standard. For brukerne gir dette store endringer på områder som organisasjon, journalstruktur, tilgangsstyring, samt ikke minst elektronisk arbeidsflyt for å nevne noe.

Fra DIPS har 13 flotte konsulenter og utviklere bistått i prosjektet, med alt fra løsningsarkitektur og prosjektlederstøtte til konverteringer og integrasjoner.

Prosjektdeltagere fra oppstartshelga på UNN

 

Søndag ettermiddag var det "GO - NO GO"-møte. Her hersket det ifølge våre konsulenter rene hallelujastemning - og det ble vedtatt oppstart.

Mandag morgen 24.oktober kl. 07 ble den nye løsningen åpnet for brukerne. I tiden etter oppstart har det vært en del henvendelser fra brukerne. Størstedelen av disse handler om mangler ved tilganger, eller andre spørsmål knyttet til den regionale standarden. Disse tas tak i og løses fortløpende av prosjektet.

                  

                 Administrerende direktør v/UNN,Tor Ingebrigtsen, innlemmet i brukerstøtten

 

Det er ikke med så rent lite vemod at prosjektet nå går mot slutten. Det er imidlertid ikke helt over likevel. For i slutten av september ble det enighet mellom DIPS og Helse Nord om at HOS-prosjektets ressurser også skal ivareta oppgaven med å innlemme Longyearbyen sykehus i den regionale løsningen. Siden sykehuset ivaretar funksjon både som spesialisthelsetjenestetilbyder og fastlegetilbyder, så vil denne oppstarten være en realisering av «Én innbygger – én journal» på Svalbard. Det gleder oss stort!

 

Les mer om ny regional løsning for UNN her

 

Relatert