Ny undersøkelse: Kvinner bruker digitale helsetjenester oftere enn menn

Publisert

Ny undersøkelse: Kvinner bruker digitale helsetjenester oftere enn menn

Pressemelding

 

Bestilling av legetime og skifte av fastlege er fortsatt landets mest benyttede, digitale helsetjeneste. Stadig flere logger seg inn og leser sin egen pasientjournal, og kvinner bruker tjenestene hyppigere enn menn.

Tor Arne Viksjø i DIPS på besøk på sykehus

Foto: Tor Arne Viksjø på besøk hos sykehus

 

Det viser landets største undersøkelse om nordmenns digitale helsevaner, Norsk e-helsebarometer, som rett før sommeren ble gjennomført av Opinion på oppdrag fra e-helseselskapet DIPS i Bodø. I den landsomfattende undersøkelsen blant menigmann og helsepersonell slås det også fast at nordmenns skjerpede appetitt på digitale helsetjenester og informasjon øker involveringen i egen helsesituasjon.

-Andelen pasienter som tar i bruk ulike tjenester har økt hvert år siden vi startet med denne undersøkelsen i 2016. Norske pasienters digitale modning går raskt, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

 

Kvinner i tet

Listen over de mest benyttede, digitale helsetjenestene toppes fortsatt av bestilling av legetime, der 42 prosent oppgir å ha benyttet denne muligheten. 38 prosent har valgt eller byttet fastlege på nettet, mens hver fjerde nordmann har logget seg inn for å lese sin egen pasientjournal og sykehushistorikk.

-Vi ser av tallene at kvinner jevnt over bruker flere slike nettbaserte helsetjenester enn menn. Og de yngste (16-19 år) og eldste (65+) svarer i større grad at de ikke har brukt noen av disse tjenestene, forteller Viksjø.

 

Innsyn gir trygghet

Blant de som har lest sin digitale pasientjournal, svarer åtte av 10 at denne tilgangen gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egne helseopplysninger.  To av tre er fornøyde med opplevelsen av å kunne lese sin egen journal, og hver tredje spurte svarer at denne innsynsmuligheten bidrar til økt trygghet for pasienten.

-Det er også interessant at så mange som to av tre gir uttrykk for at de ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Men de som ikke ønsker mer digital kommunikasjon, oppgir reduksjon av menneskelig kontakt som viktigste årsak. Over 60 prosent gir også uttrykk for ar kommunikasjonen med leger og helsepersonell primært bør skje ved personlig oppmøte, forteller Viksjø.

 

Fastlegen viktigste kilde

På spørsmål om hvilken informasjonskilde som er viktigst å oppsøke for spørsmål om egen helsetilstand, svarer 59 prosent fastlegen. To av 10 mener at de selv er den viktigste kilden, mens åtte prosent oppgir Google, og fem prosent bruker familie, venner og kjente som primærkilde.

-Ser vi på aldersfordelingen på dette spørsmålet, så er fastlegen mindre viktig for de under 20 år, mens andelen som oppgir fastlegen som primærkilde øker med alderen, og er viktigst for de over 65 år. Andelen som bruker Internett/Google reduseres jo eldre pasientene blir, mens familie, venner og kjente er viktigst for den yngste aldersgruppen, forklarer Tor Arne Viksjø.

Hele Norsk e-helsebarometer finnes du på https://www.dips.com/no/ehelse. Undersøkelsen er også brutt ned på kjønn, alder og på de fire helseregionene.

 

For ytterligere opplysninger eller kommentarer:

Adm. dir., DIPS AS: Tor Arne Viksjø – tlf. 901 43 417

..eller markeds- og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig – tlf.  917 51 597

Relatert