E-HELSEBAROMETERET 2018

Se alle sakene her

Ny undersøkelse om nordmenn og e-helse: Vi er mer digitalt modne, men fortsatt frykt og skepsis

Publisert

Økt digital modenhet blant befolkningen, styrket tillit til helsevesen og behandlere, og økt kjennskap og bruk av digitale helsetjenester. Men fortsatt markant frykt for at sensitive pasientdata skal havne hos uvedkommende

Økt digital modenhet blant befolkningen, styrket tillit til helsevesen og behandlere, og økt kjennskap og bruk av digitale helsetjenester. Men fortsatt markant frykt for at sensitive pasientdata skal havne hos uvedkommende

Lege og pasient samtaler

Foto: Lege og pasient snakker Foto: Krysspress

 

 

Dette er noen av resultatene fra den landsomfattende spørreundersøkelsen Norsk e-helsebarometer, der 2000 nordmenn og 200 leger, sykepleiere og helsepersonell er intervjuet om sine erfaringer og oppfatninger av digitale helsetjenester. Undersøkelsen er for tredje år på rad gjennomført av Opinion, på oppdrag for det norske e-helseselskapet DIPS. 

 

Høy tillit

Her er noen av hovedresultatene fra årets undersøkelse:

  • To av tre nordmenn (68%) har svært høy eller ganske høy tillit til norsk helsevesen. Bare hver tiende nordmann uttrykker lav tillit.
  • Omkring halvparten (47 %) mener at helsesektoren nå ligger foran eller er på linje med andre offentlige sektorer i digitaliseringsprosessen. Denne andelen har økt siden 2016, mens andelen som mener helsesektoren ligger etter, har gått ned. Likevel; en tredjedel av befolkningen mener fortsatt at helsesektoren henger etter digitalt.
  • Helsepersonell er enda mer positive i synet på digital modenhet. Blant denne gruppen er andelen som mener helsesektoren ligger foran eller på nivå med andre sektorer har økt fra 38 prosent i 2016 til 55 prosent i 2018.
  • Befolkningens kjennskap til den nasjonale nettportalen helsenorge.no øker. Syv av 10 oppgir at de har logget seg inn, og blant disse gir åtte av 10 uttrykk for digital tilgang gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egne helseopplysninger.
  • Blant helsepersonell er tre av fire positive til innføring av digitale løsninger. Verdt å merke seg er også at andelen som er ganske eller svært negative har gått ned, fra 14 prosent i 2017 til fem prosent i 2018.

 

Høster fruktene

-Vi kan trygt fastslå at det norske helsevesenet, og alle private og offentlige aktører som jobber med å utvikle digitale produkter, tjenester og brukervennlighet, nå kan begynne å høste fruktene av dette møysommelige arbeidet. Årets undersøkelse gir et klart svar om at dette går i riktig retning, og at digitaliseringen nå setter tydelige og positive spor i befolkningen. Også helsepersonell blir stadig mer positive, fastslår administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

 

Digitalt innsyn

Undersøkelsen viser at stadig flere nordmenn aktivt søker informasjon om egen behandling, gjennom digitalt innsyn i sin egen pasientjournal (EPJ). Denne journalen er nå tilgjengelig i helseregionene Vest og Nord, og åpnes for pasienter i Helse Sør-Øst til høsten.

-Vi ser at andelen som logger seg inn øker fra år til år. Det samme gjør antallet som oppgir at de føler seg tryggere og mer involvert i behandlingen. Det er gledelig at både befolkningen og helsepersonell synes tjenestene er blitt bedre. Flere bruker disse tjenestene, og pasientene føler seg tryggere og mer involvert når de får innsyn. Alle vi som har vært en del av dette langvarige teknologiskiftet, har all grunn til å være stolte, sier han. forteller Viksjø.

 

Frykter informasjon på avveie

Men ikke alle er like positive. Nordmenn er fortsatt bekymret for at sensitiv pasientinformasjon skal tilflyte uvedkommende, enn at manglende tilgang til kritiske pasientdata skal føre til feilbehandling på sykehuset. Det viser undersøkelsen, der respondentene ble bedt om å gradere sine bekymringer knyttet til sentrale spørsmål om pasientsikkerhet. Nær seks av 10 (59 prosent) er mest bekymret for at uvedkommende skal få tilgang til sensitive pasientdata, mens 54 prosent uttrykker bekymring for at personlig informasjon kan misbrukes. Like mange – 54 prosent – frykter for at helsepersonell skal mangle viktig informasjon om personens helsetilstand under behandling.

-Min påstand er at denne frykten er overdrevet, men likevel forståelig. Nordmenn flest har ikke den nødvendige grunnkompetansen til å forstå alle nyansene, kompleksiteten og den store mengden sikkerhetsnivåer og risikodempende elementer som disse systemene inneholder. Sikkerhetskravene til digitale, norske pasientsystemer er meget strenge, og informasjonssikkerheten er god, sier Viksjø.

Hele Norsk e-helsebarometer finner du på www.dips.no. Undersøkelsen er også brutt ned på kjønn, alder og på de fire helseregionene.