Samler hele vest

Publisert

Første helga i mars 2015 flyttes Helse Stavanger inn i felles database sammen med resten av helseforetakene i Helse Vest 

Erik Hansen, adm. dir Helse Vest IKT snakker

 

 – Jeg vil kalle det nokså perfekt timing, konstaterer administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse Vest IKT. Konsolideringen omfatter også private og ideelle sykehus i Helse Vest. Dermed er «Én vestlending – én sykehusjournal» et faktum. Dataene er samlet i tre identiske servermiljø plassert i datahaller i Bergen og Stavanger. Arbeidet med konsolidering av databaser har pågått siden 2013. I databasen har Helse Vest samlet 22.000 brukere, to millioner journaler og mer enn 50 millioner dokument. I prosessen er det også foretatt en regional standardisering av DIPS. Her var noen nyanser i bruken av DIPS mellom helseforetakene. DIPS ble innført i Helse Vest mellom 2008 og 2011.

– Arbeidet har vært betydelig, og har krevd mye opprydding, standardisering og samordning, sier Hansen.

 

Forberedt for fremtiden

– Nå jobber vi med et perspektivskifte, og vil løfte blikket mot nye, store oppgaver. Med felles database er vi godt forberedt for fremtiden. Innføring av DIPS Arena står selvsagt på agendaen, selv om DIPS foreløpig ikke har gitt oss et klart bilde av når vi kan gå i gang. I mellomtiden jobber Helse Vest med fire store initiativ. Et av dem er å opprette digital dialog med pasientene, og la pasienten delta med digital selvbetjening med sykehusene. Her står «Alle møter»-prosjektet og Vestlandspasienten.no sentralt. Så ønsker Helse Vest å tilby en felles bruk av DIPS i kommunale ø-hjelpsenheter. En kartlegging av disse pågår, og foreløpig er det snakk om å få i gang indre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. En enhet på Jæren er allerede bruker av DIPS. Helse Vest jobber også med å lage et regionalt felles digitalt mediaarkiv integrert med pasientjournalen. Alt av bilder administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse V timingen nå når Pasientjournalloven trer i kraft. og videoer i alle formater skal kunne hentes via tilgangsstyring fra pasientjournalen. Helse Vest har også nylig valgt leverandør av kurve, og har her valgt annerledes enn Helse Sør-Øst og Helse Nord. – Det ble et tysk selskap som leverer en løsning som skal integreres med DIPS, sier Hansen. I Helse Vest er den elektroniske pasientjournalen i DIPS allerede integrert med cirka 80 andre systemer. 

 

Store spørsmål

Når det gjelder den videre veien fram mot «Én pasient – én journal», erkjenner Hansen at det ligger større spørsmål på bordet nå, enn hva han mente var tilfellet ved inngangen av dette året. Han har med stor interesse lest de tre rapportene Helsedirektoratet har utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet dette året. En av rapportene drøfter IKT-utfordringsbildet i helse- og omsorgssektoren. Her pekes det på ti hovedutfordringer. – Det er viktig at vi nå sammen grundig analyserer og vurderer disse utfordringene, og da er det ikke riktig av meg å begynne å flagge mine tanker rundt dem, sier direktøren. Rapportene er tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

 

Relatert