Sandefjord kommune

Publisert

test

Som den første nye kommunen i kommunereformen innførte nye Sandefjord kommune ACOS CosDoc og ACOS WebSak 1. januar 2017.

Innovative og brukervennlige løsninger

Kommunereformen betyr store endringer for den digitale strategien til flere av Norges kommuner. Først ut var nye Sandefjord kommune, som 1. januar 2017 etablerte en helt ny kommune av de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord. 

DIPS har bistått Sandefjord kommune på ferden mot en ny kommune, og jobber sammen med dem om innføring av innovative og brukervennlige løsninger innenfor både elektronisk pasientjournal (DIPS CosDoc) og sak- og arkiv (DIPS WebSak).

 

Se video hvor nye Sandefjord kommune forteller om sine erfaringer med innføring av DIPS CosDoc da tre kommuner ble til en

 

Nye Sandefjord kommune har som mål for kommunalrådet helse, sosial og omsorg at sammenslåingen skal gi innbyggerne i nye Sandefjord:

  • En helsefremmende kommune
  • En kommune som legger til rette for økt brukermedvirkning
  • En kommune som er langt fremme på innovasjon, digitale løsninger og velferdsteknologi
  • En kommune som skal sikre rett kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet

DIPS CosDoc er ett av de fagsystemene som bidrar til at kommunen skal kunne nå sine effektmål. Felles rutiner, konvertering og opplæring har vært en del av innføringen.

 

 

"Det er alltid spennende å være prosjektleder når nye kommuner skal i gang med CosDoc. Det som gjorde det ekstra spennende denne gang, var at vi her hadde tre kommuner som skulle bli til en. Mange beslutninger skulle tas, og det krevdes samhandling, korte beslutningslinjer og myndiggjorte medarbeidere. Det har vært en glede å få jobbe med så kompetente mennesker som virkelig brenner for at nye Sandefjord kommune skal bli en av landets mest fremoverlente og løsningsorienterte kommuner. Vi er stolte av at nye Sandefjord kommune velger våre markedsledende produkter til å fornye, forenkle og forbedre virksomheten gjennom digitale målsetninger og strategier. DIPS har bygget opp en solid kompetanse og erfaring innenfor alle våre tre forretningsområder. Det gir våre kunder trygghet for at vi kan tilrettelegge og gjennomføre en stødig og strukturert overgang til en ny organisasjon ved en eventuell kommunesammenslåing. Kommunal sektor er ett av våre primære markedssegmenter, og våre konsulenter og rådgivere er klare til å bistå kommuner og kommunesamarbeid med kompetanseoverføring."

- Hanne Kolflaath, daglig leder i DIPS Front

 

Kort om nye Sandefjord kommune

 Fra og med 1. januar 2017 etablertes nye Sandefjord kommune etter sammenslåing med Andebu, Sandefjord og Stokke kommune. Nye Sandefjord kommune fikk nye organisasjonsnummer og har nå totalt over 62.000 innbyggere. Det samlede kommunearealet er på ca. 425 kvadratkilometer – nærmere 1/5 av Vestfold fylke. Nye Sandefjord kommune er de første kommunene som slår seg sammen i den pågående kommunereformen, og vil være en et utstillingsvindu for andre kommuner og kommuneregioner, både de som vurderer sammenslåing, og for de som allerede har vedtatt det.