Se, de har løst det!

Publisert

Her flyter viktig pasientinfo mellom de ulike nivåene i helsevesenet uten problemer. Ved hjelp av eksisterende standarder og rammeverk deles informasjonen raskt og sikkert over Norsk Helsenett, uten at det koster mer tid enn et tasteklikk.

Her flyter viktig pasientinfo mellom de ulike nivåene i helsevesenet uten problemer. Ved hjelp av eksisterende standarder og rammeverk deles informasjonen raskt og sikkert over Norsk Helsenett, uten at det koster mer tid enn et tasteklikk.

IHE-demonstrasjon

Det hele kan skje takket være IHE – Integrating the Healtcare Enterprise – som er kommunikasjon på tvers via kjente, fastsatte kodestandarder.

- Vi gjør denne demonstrasjonen her på Norges største e-helsekonferanse (EHiN) fordi vi vil vise at det går an å løse intensjonen i «Én innbygger – én journal» uten at alle må bruke samme løsning og leverandør. Tvert imot, i denne piloten står det konkurrenter side om side på hver eneste stasjon gjennom pasientforløpet, og bidrar til felles utvikling, forklarer seniorrådgiver og virksomhetsarkitekt Thomas Grimeland i Direktoratet for e-helse.

DIPS har vært en viktig bidragsyter på IHE-standen under EHiN, her med vår medisinske rådgiver Anca   Heyd helt til venstre.

 

Pasientforløpet for en hjerneslagpasient, som presenteres på skjermen foran oss, involverer sykehus, fastlege, hjemmetjeneste, sykehjem, enda et sykehus og en rehabiliteringstjeneste, pluss en skjematjeneste via helsenorge.no hvor pasienten kan loggføre egen trening eller andre forhold som er viktig for rehabiliteringen etter at hun har kommet hjem.

Framtidig tilgang

At pasienten også kan bidra til informasjonsflyten er en bonus. Primært handler presentasjonen om hvordan behandlere kan gjøre de mest sentrale dokumentene fra pasientprosessen de selv har hatt kontroll på tilgjengelig for fremtidige behandlere, uten noen spesiell adresse. Når neste nivå åpner sin journal, kommer det opp en datert oversikt over tilgjengelige dokumenter fra samtlige behandlere som har hatt ansvar for pasienten. Uavhengig av hvilken leverandør som det enkelte behandlingsstedet har valgt på sitt journalsystem, flyter informasjonen raskt og enkelt i og mellom de ulike nivåene.

Det er nesten for godt til å være sant. Foreløpig er det ikke mer enn en test i Norsk Helsenett sitt testsenter, men poenget er at testen fungerer. Teknologien finnes. Dette lar seg gjøre i dag!

Thomas Grimeland, seniorrådgiver og virksomhetsarkitekt i Direktoratet for e-helse

 

Vi kaller denne demonstrasjonen «Én pasient – én journal» fordi vi mener at dette alene løser mye av behovet for samhandling mellom nivåene, forklarer Thomas Grimeland.

Via Norsk Helsenett

– Her demonstrerer vi hvordan alle med behandlerrolle på en trygg måte kan dele dokumenter via Norsk Helsenett, og for oss er det viktig å vise fram at dette er tilgjengelig nå via eksisterende teknologi og standarder, sier Grimeland.

Det unike i løsningen er at behandleren eller sykehuset trenger ikke kjenne til hvem som skal ha dokumentet en gang i fremtiden. Det skal ikke adresseres. Den pasientansvarlige har bare klikket av for at dokumentet, for eksempel en epikrise, skal være tilgjengelig for andre som skal hjelpe pasienten. Informasjonen fra hvert behandlingssted legger seg sortert på dato i en slags felles hub.

Via helsenorge.no

– IHE samhandler med andre for å oppnå helhetlige løsninger, men teknologien er ikke brukt i vesentlig grad i Norge. Enkelt forklart så skjer følgende når du klikker på lenken for dokumentet du vil lese: systemet sender en forespørsel via Helsenorge-portalen som igjen sender forespørsel til det aktuelle sykehuset og journalløsningen – for eksempel DIPS. DIPS sender så lenke med dokumentet i retur. Trykker du på lenka presenteres DIPS-dokumentet i en browser, på samme måte som pasienter i Helse Nord og Helse Vest får se sine journaldokument. Løsningen er kun ment å gi tilgang til relevant informasjon lagret andre steder, uten å trenge en helhetlig helseplattform og felles lagring for alt, forklarer produktlinjeleder Tore Dundas i DIPS ASA.

IHE dreier seg om at alle som har ulike løsninger kan koble seg sammen, sier Tore Dundas.

Tore Dundas, produktlinjeleder i DIPS ASA

 

Mange spesialistsystemer

På Svalbard bygger DIPS ASA nå et system som tilbyr funksjonalitet som både dekker klassisk sykehusdrift og fastlegens behov, litt ut fra samme strategi som tankene om en felles helseplattform – at en løsning skal dekke alt.

– Men IHE fører oss veldig mye lenger mot en løsning som tar utgangspunkt i dagens situasjon, med mange ulike leverandører av spesialistsystemer. For spørsmålet er jo om alle aktørene faktisk trenger samme system, og om det er hensiktsmessig. Det er en grunn til at disse spesialistsystemene er blitt laget. Det er fordi det er svært mange ulike behov der ute. Gjennom IHE får man samhandlingen man trenger, man får profesjonaliteten man trenger, og beholder konkurransen innenfor systemet med en stor flora av aktører, sier Dundas.

Foreløpig dekker ikke tilgangen via IHE hele det skisserte behovet i «Én innbygger – én journal». Løsningen slik den er nå, klarer ikke dele prosesser på tvers.

– Det er derfor vi presenterer løsningen med hermetegn, humrer Grimeland. Han tror likevel at utviklingen går så raskt at løsningen relativt fort vil kunne dele arbeidsprosesser som behandlingsplaner og annet på samme måte.

Relatert